Förhandsgranska samtal innan du svarar

Du kan använda Samtalsfiltrering för att ta reda på vem som ringer och varför innan du svarar. Samtalsfiltrering är en funktion på enheten. Wifi eller mobildata behövs inte. När samtal besvaras av Google-assistenten används minuter från ditt mobilabonnemang. Läs mer om hur din data används med samtalsfiltrering.

Här är samtalsfiltrering tillgängligt

Du kan filtrera samtal automatiskt på alla Pixel-telefoner i USA.
Du kan filtrera samtal manuellt på Pixel-telefoner i följande länder:
 • Australien
 • Kanada 
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Irland
 • Italien
 • Japan
 • Spanien
 • Förenade kungariket
 • USA
Tips! Manuell samtalsfiltrering är även tillgänglig i USA och Kanada på utvalda Android-enheter.
Tips! Manuell samtalsfiltrering fungerar bara med SIM-kort från de länder där samtalsfiltrering är tillgängligt.

Konfigurera automatisk samtalsspärr

Obs! Funktionen Call Screen fungerar inte med tredjepartsappar som spelar in samtal eller spelar in från skärmen. Vi rekommenderar att du stänger av sådana appar innan du använder Call Screen.

 1. Kontrollera att du har den senaste versionen av appen Telefon. Om Uppdatera visas trycker du på det.
 2. Öppna appen Telefon .
 3. Tryck på Mer Mer följt av Inställningar följt av Spam och samtalsskärm.
 4. Kontrollera att Visa uppringare och spam-id är aktiverat.
 5. Tryck på Samtalsfiltrering.
 6. Tryck på det slags samtal som ska förhandsgranskas under Inställningar för okända samtal.
 7. Om du vill använda automatisk samtalsfiltrering väljer du Förhandsgranska automatiskt. Avvisa robotsamtal. Annars kan du välja något av följande alternativ:
  • Få telefonen att ringa
  • Förhandsgranska automatiskt. Avvisa robotsamtal.
  • Avvisa tyst.
 8. Valfritt: Om du vill spara inspelningar av förhandsgranskade samtal aktiverar du Spara ljud med Samtalsfiltrering.
  • Det är bara det som uppringaren säger som spelas in om du aktiverar Spara ljud med Samtalsfiltrering. Meddelandet som uppringaren hör spelas inte in. Om du lyfter luren spelas samtalet inte in.

Förhandsgranska automatiskt

Obs! Om du använder hörlurar eller om telefonen har en Bluetooth-anslutning förhandsgranskas inga samtal automatiskt.

 1. Aktivera Förhandsgranska automatiskt. Avvisa robotsamtal.
 2. När ett samtal från ett okänt nummer förhandsgranskas får du en tyst avisering om detta.
  • Valfritt: Om du vill svara eller lägga på sveper du aviseringen nedåt och trycker på Svara eller Avvisa.
 3. Google-assistenten svarar på samtalet och frågar vem som ringer och vad samtalet gäller.
  • Om assistenten identifierar samtalet som ett robotsamtal eller spamsamtal bryts samtalet.
  • Om assistenten inte identifierar samtalet som ett robotsamtal eller spamsamtal ringer telefonen och du kan se vad uppringaren sade.
  • Uppspelningar av exempelvis videor eller musik avbryts när ett samtal förhandsgranskas på telefonen.

Förhandsgranska samtal manuellt

 1. Tryck på Filtrera samtal när det ringer.
 2. Google-assistenten förhandsgranskar samtalet genom att fråga vem som ringer och vad samtalet gäller. Du får en transkription av uppringarens svar i realtid.
 3. När personen har svarat kan du välja ett svarsalternativ, ta samtalet eller lägga på. Här är några svar och vad den som ringer får höra:
  • Är det brådskande?: ”Behöver du snabbt få tag på den du söker?”
  • Rapportera som spam: ”Ta bort det här numret från er kontaktlista, tack. Hej då.”
  • Jag ringer tillbaka senare: ”Den du söker kan inte svara just nu men ringer upp dig senare. Hej då.”
  • Jag förstår inte: ”Jag har svårt att förstå vad du säger. Skulle du kunna säga det där igen?”

Det går inte att förhandsgranska samtal manuellt

Om det inte går att förhandsgranska samtal manuellt måste du kanske följa ytterligare steg för att aktivera Samtalsfiltrering.

 1. Öppna appen Telefon .
 2. Tryck på Mer Mer följt av Inställningar följt av Samtalsfiltrering
 3. Följ stegen på skärmen för att konfigurera samtalsfiltrering.
  • Om det inte finns några steg att följa på skärmen har enheten inte stöd för samtalsfiltrering.

Hämta transkriptioner och inspelningar av förhandsgranskade samtal

En transkription av alla förhandsgranskade samtal sparas på telefonen. Du kan även spara inspelningar på Pixel-telefonen.

 1. Aktivera Spara ljud med Call Screen.
 2. Öppna appen Telefon .
 3. Tryck på Senaste.
 4. Tryck på det förhandsgranskade samtalet.
 5. Tryck påTranskription eller Transkription och ljud. Om dessa alternativ inte visas trycker du på Historik följt av Visa transkription.
 6. Valfritt: Om du vill radera transkriptionen och inspelningen trycker du länge på det visade samtalet. Tryck sedan på Radera Radera.

Så fungerar Call Screen

 • Kontakterna som sparats på telefonen styr om ett samtal ska förhandsgranskas med funktionen Samtalsfiltrering. Om du inte vill att ett nummer ska förhandsgranskas sparar du numret som en kontakt.
 • Robotsamtal och spamsamtal kan identifieras med hjälp av telefonnummer i Googles spamdatabas, men alla spamsamtal och robotsamtal identifieras inte.
 • Ingen information om förhandsgranskade samtal sparas i Google-kontot, på aktivitetssidan för Google Assistent eller i webb- och appaktiviteten när funktionen Samtalsfiltrering är aktiverad.
 • Använd inte automatisk samtalsfiltrering om du vidarekopplar samtal. Förhandsgranskade samtal vidarebefordras inte.
 • Samtalsfiltrering kan inte alltid tolka och transkribera exakt vad den som ringer säger.
 • Läs mer om hur Samtalsfiltrering fungerar.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
97205