Riešenie problémov s platbami, ako sú odmietnuté alebo nedokončené transakcie

Ak máte problémy s platením za služby Googlu, možno je potrebné vyriešiť problém týkajúci sa vášho platobného profilu.

Nižšie nájdite svoj problém:

„Vaša transakcia sa nedá dokončiť“

Príčinou zobrazenia tohto hlásenia môžu byť rôzne situácie. Skúste daný problém vyriešiť pomocou týchto návrhov:

 • Ak za hlásením nasledujú pokyny, aby ste nám odoslali dodatočné informácie, urobte to. Ostatnými uvedenými krokmi pravdepodobne tento problém nevyriešite.
 • Skontrolujte, či sa fakturačná adresa vášho spôsobu platby (napríklad kreditnej karty) zhoduje s adresou zaznamenanou v nastaveniach platobného centra Google. Ak sa nezhodujú, aktualizujte svoju adresu v platobnom centre Google a transakciu skúste uskutočniť znova.
 • Na dokončenie transakcie skúste použiť darčekovú kartu Google Play.
 • Skúste použiť najlepšie rozhranie pre svoje zariadenie:
  • Ak používate počítač, skúste transakciu vykonať prostredníctvom webu služby Googlu.
  • Ak používate mobilné zariadenie, skúste použiť mobilnú aplikáciu služby (ak je k dispozícii).
 • Ak ste nakupovali ako hosť, keď sa zobrazila chyba:

„Transakcia sa nedá dokončiť: vypršala platnosť karty“

Skontrolujte, či je váš spôsob platby aktuálny. Ak nie je, aktualizujte ho v platobnom centre.

„Transakciu nie je možné dokončiť. Použite iný spôsob platby.“

Poznámka: Postupujte podľa týchto krokov aj v prípade, že sa zobrazuje chybové hlásenie „Vaša platba sa neuskutočnila. Skúste iný spôsob platby alebo to skúste znova neskôr.“

Vyskúšajte nasledovné:

 1. Skontrolujte, či je váš spôsob platby aktuálny. Ak nie je, aktualizujte ho v platobnom centre a skúste znova uskutočniť nákup.
 2. Skontrolujte, či máte na účte dostatok peňazí na nákup.
 3. Ak máte aj naďalej problémy, obráťte sa na svoju banku a zistite, či vznikol problém s vaším účtom.
 4. Skúste nákup zopakovať pomocou iného spôsobu platby.

„Vaša platba bola zamietnutá kvôli problému s vaším účtom“

Toto hlásenie sa môže zobraziť z nasledujúcich dôvodov:

 • Spozorovali sme podozrivú transakciu vo vašom platobnom profile.
 • Potrebujeme ďalšie informácie na ochranu vášho účtu proti podvodom.
 • Potrebujeme ďalšie informácie na zaistenie súladu so zákonmi EÚ (platí len pre európskych zákazníkov).

Problém skúste vyriešiť takto:

 1. Prejdite do platobného centra.
 2. Vykonajte opatrenia v prípade všetkých chýb či žiadostí v platobnom centre.
  1. Skôr než budete môcť nakupovať prostredníctvom účtu Google, je možné, že budete musieť overiť svoju totožnosť.
 3. Uistite sa, že vaše meno, adresa a platobné údaje sú aktuálne.

„Nie je možné spracovať platby: nízky zostatok na karte“

V niektorých prípadoch nemusíte mať na účte dostatok prostriedkov na uskutočnenie platby. Skontrolujte si zostatok na účte alebo sa obráťte na svoju banku.

Nečitateľná alebo sivá karta

Ak je karta sivá alebo sa zobrazí hlásenie, že karta je nečitateľná, nebudete ju môcť používať pre tento typ nákupu. Skúste nákup zopakovať pomocou iného spôsobu platby.

Ak nevidíte spôsob platby, ktorý chcete použiť, postupujte podľa pokynov na obrazovke a pridajte nový. Nový spôsob platby môžete pridať aj vo svojom platobnom profile.

Zrušený platobný profil

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, čo robiť, ak ste dočasne alebo trvalo zrušili svoj platobný profil.

Ak problémy stále pretrvávajú, kontaktujte podporu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?