O platobnom centre Google

Platobné centrum Google je jediné miesto, kde môžete spravovať spôsoby odosielania alebo prijímania platieb za produkty alebo služby Googlu. Platobné údaje uložené v platobnom centre môžete použiť na platenie za iné produkty Googlu, ako napr. digitálny obsah služby Play, ukladací priestor na úložisku Disku alebo hardvér v obchode Google Store.

Ako to funguje

Dôležité: V prípade niektorých produktov pre firmy, napríklad Google Ads, môže byť ako typ účtu uvedené „Organizácia“ miesto „Firma“.

Cez platobné centrum môžete spravovať online platby mnohými spôsobmi vrátane (okrem iného) takýchto prípadov:

Obchodníci používajú platobný profil na prijímanie platieb od Googlu („obchodné platby“), správu objednávok, sledovanie predaja a ďalšie činnosti. Medzi týchto obchodníkov patria:

  • vývojári aplikácií pre Android, ktorí speňažujú svoje aplikácie v obchode Google Play; 
  • vývojári Internetového obchodu Chrome.

Ako chránime vaše osobné informácie

Google sa zaväzuje zachovať bezpečnosť vašich informácií. Našou najvyššou prioritou je zaistenie bezpečnejších transakcií medzi zákazníkmi a firmami na jednej strane a obchodníkmi a nami na druhej strane. 

  • Platobné transakcie šifrujeme prostredníctvom technológie SSL (Secure Sockets Layer), ktorá je štandardom v oblasti zabezpečenia. 
  • Podrobnosti bankového účtu a informácie o kreditnej karte sú uložené na jedinom mieste v zabezpečených serveroch Googlu. Pristupujeme k nim len vtedy, keď je to potrebné na dokončenie transakcií.
  • Vaše informácie nebudeme s nikým zdieľať okrem výnimočných prípadov, ktoré sú popísané v našich pravidlách ochrany súkromia.

Ďalšie informácie o platobných profiloch

Platobný profil ukladá vaše platobné údaje na jednom mieste, aby ste mohli nakupovať vo všetkých produktoch Googlu a prijímať obchodné platby, ak predávate aplikácie a rozšírenia v službe a v Internetovom obchode Chrome. Zoskupuje spôsoby platieb, odbery, históriu transakcií a fakturačné údaje, ktoré sú viazané na váš účet Google.

Platobný profil sa zvyčajne vytvorí:

  • ak platobné centrum používate ako jednotlivec alebo firma: automaticky pri prvom nákupe cez Google alebo pri registrácii do platenej služby Googlu;
  • ak používate platobné centrum ako obchodník, ktorý predáva v službe Google Play alebo v Internetovom obchode Chrome: keď budete mať všetko pripravené na speňaženie aplikácií, hier alebo rozšírení.

Získajte ďalšie informácie o vytvorení a správe platobného profilu.

Prečo nemám prístup do platobného centra Google?

Ak prejdete do platobného centra Google a nezobrazujú sa vám možnosti správy platieb, existuje niekoľko možností:

  • Nikdy ste cez Google nič nekúpili: váš platobný profil sa vytvorí pri prvom nákupe cez Google (alebo keď sa zaregistrujete do služby Googlu, ktorá vám platí).
  • Máte špeciálny typ účtu: špeciálne typy účtov pre deti alebo organizácie nevyužívajú priamo platobné centrum ani nemajú vlastné platobné profily, pretože tieto účty sú spravované inými používateľskými účtami (zvyčajne rodičmi, prípadne jedným alebo viacerými zástupcami organizácie). Ak potrebujete pomoc so zmenou profilových informácií, kontaktujte správcu účtu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?