Płacenie za produkty i usługi Google

Korzystając z profilu płatności Google, możesz płacić za wszystkie usługi Google, takie jak aplikacje i gry w Google Play, reklamy na platformie AdWords, usługi Google Cloud czy usługa telefoniczna Fi.

Możesz zarządzać swoim profilem w Centrum płatności.

Zakładanie profilu płatności

Gdy po raz pierwszy będziesz kupować produkt lub usługę Google, poprosimy Cię o utworzenie profilu płatności. Podczas kolejnego takiego zakupu możesz zapłacić za pomocą tego profilu płatności.

Jeśli korzystasz z konta Google do celów osobistych i firmowych, możesz utworzyć więcej niż jeden profil płatności. Możesz też korzystać z profili płatności utworzonych przez inne osoby, jeśli otrzymasz od nich zaproszenie.

Wybór formy płatności

Uwaga: te informacje mogą nieco się różnić zależnie od produktu lub usługi Google, za które chcesz zapłacić.

Jeśli masz w profilu płatności więcej niż jedną formę płatności, możesz wybrać tę, z której chcesz skorzystać przy dokonywaniu lub otrzymywaniu płatności lub logowaniu się w usłudze:

  1. Znajdź produkt lub usługę, za które chcesz zapłacić.
  2. Przejdź do finalizacji zakupu.
  3. Po prawej stronie danych karty kliknij Strzałka w dół.
  4. Wybierz formę płatności, z której chcesz skorzystać.
  5. Kliknij Kup.

Przełączanie profili płatności

Uwaga: te informacje mogą nieco się różnić zależnie od produktu lub usługi Google, za które chcesz zapłacić.

Jeśli masz więcej niż jeden profil płatności, podczas finalizowania zakupu możesz przełączyć się z profilu domyślnego na inny.

  1. Znajdź produkt lub usługę, za które chcesz zapłacić.
  2. Przejdź do finalizacji zakupu. Zatrzymaj się na etapie, na którym wyświetlą się dane karty.
  3. W prawym górnym rogu kliknij Więceja następnieProfil płatności.
  4. Wybierz profil, z którego chcesz skorzystać podczas płatności.
  5. Kliknij Kup.