חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי
הדף שביקשת אינו זמין כעת בשפה שלך. תוכל לבחור בשפה אחרת בחלק התחתון של הדף. לחלופין, באמצעות תכונת התרגום המובנית של Google Chrome תוכל לתרגם מיד כל דף אינטרנט אל שפה לבחירתך.

Make payments for Google products & services

You can use your Google payments profile to pay for any Google service, like Play apps and games, Adwords, Google Cloud, or Fi phone service.

You can manage your profile in the payments center.

Sign up for a payments profile

The first time you buy a Google product or service, you’ll be asked to create a payments profile. The next time you buy a Google product or service, you’ll be able to use that payments profile to pay for it.

If you use your Google Account for personal and business reasons, you can create more than one payments profile. You can also use payments profiles created by other people if they invite you.

Choose which payment method to use

Note: This information can differ slightly depending on the Google product or service you’re trying to buy.

If you have more than one payment method in your payments profile, you can choose which one you want to use when making or receiving a payment or signing up for a service:

  1. Find what you want to buy.
  2. Start to check out.
  3. To the right of your payment information, tapDown Arrow.
  4. Choose the payment method you want to use.
  5. Tap or click Buy.

Switch payments profiles

Note: This information can differ slightly depending on the Google product or service you’re trying to buy.

If you have more than one payments profile, when you check out you can switch from your default profile to a different one.

  1. Find what you want to buy.
  2. Start to check out. Stop when you see your payment information.
  3. In the top right corner, tapMoreand thenPayments profile.
  4. Choose the profile you want to use to buy.
  5. Tap or click Buy.
Was this article helpful?
How can we improve it?