Khắc phục các vấn đề thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ của Google

Nếu gặp vấn đề khi thanh toán các sản phẩm của Google hoặc nhìn thấy một trong những thông báo này, thì có thể bạn phải khắc phục vấn đề với hồ sơ thanh toán của mình.

Hãy tìm sự cố bạn đang gặp phải bên dưới.

"Không thể hoàn tất giao dịch của bạn"

Nếu bạn nhận được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung sau khi nhìn thấy thông báo này, hãy làm theo hướng dẫn. Nếu không, hãy thử làm theo hướng dẫn sau:

 1. Kiểm tra xem địa chỉ thanh toán cho phương thức thanh toán của bạn (chẳng hạn như thẻ tín dụng) có khớp với địa chỉ ghi trong phần cài đặt Google Pay của bạn hay không. Nếu các địa chỉ này không khớp nhau, hãy cập nhật địa chỉ của bạn trên pay.google.com và thử thực hiện lại giao dịch.
 2. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng, hãy thử thanh toán trên trang web của sản phẩm. Nếu bạn đang ở trên trang web, hãy thử thanh toán qua ứng dụng.
 3. Nếu bạn mua hàng trên Google Play: Hãy truy cập vào đây để xem các gợi ý.
 4. Nếu bạn đang sử dụng tính năng thanh toán không cần đăng nhập trên Google Store: Hãy đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. Nếu chưa có Tài khoản Google, trước tiên hãy tạo một tài khoản.
 5. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại Android đủ điều kiện và thanh toán bằng thẻ tín dụng: Hãy thiết lập phương thức thanh toán để thanh toán không tiếp xúc cho các giao dịch.

"Không thể hoàn tất giao dịch: thẻ hết hạn"

Kiểm tra xem phương thức thanh toán của bạn đã được cập nhật hay chưa. Nếu chưa, hãy cập nhật phương thức thanh toán trong Google Pay.

"Không thể hoàn tất giao dịch. Vui lòng sử dụng hình thức thanh toán khác."

Lưu ý: Các bước này cũng được áp dụng nếu bạn thấy thông báo lỗi "Thanh toán của bạn không thành công. Vui lòng thử một phương thức thanh toán khác hoặc thử lại sau."

Hãy thử làm theo hướng dẫn sau:

 1. Kiểm tra xem phương thức thanh toán của bạn đã được cập nhật hay chưa. Nếu chưa, hãy cập nhật phương thức thanh toán trong Google Pay. Sau đó hãy thử mua lại.
 2. Đảm bảo bạn có đủ tiền trong tài khoản để mua.
 3. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để xem tài khoản của bạn có vấn đề gì không.
 4. Thử mua hàng lại bằng phương thức thanh toán khác.

"Khoản thanh toán của bạn đã bị từ chối do tài khoản của bạn có vấn đề"

Nếu bạn thấy thông báo này, lý do có thể là:

 • Chúng tôi thấy một giao dịch đáng ngờ trong hồ sơ thanh toán của bạn.
 • Chúng tôi cần thêm thông tin để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi gian lận.
 • Chúng tôi cần thêm thông tin để tuân thủ luật pháp của Liên minh châu Âu (chỉ dành cho khách hàng ở Châu Âu).

Cách khắc phục sự cố:

 1. Truy cập vào pay.google.com.
 2. Xử lý tất cả các cảnh báo hoặc yêu cầu.
 3. Đảm bảo tên, địa chỉ và thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

"Không thể xử lý thanh toán: thẻ có số dư thấp"

Bạn có thể không có đủ tiền trong tài khoản để thực hiện thanh toán. Hãy kiểm tra số dư tài khoản hoặc liên hệ với ngân hàng của bạn.

"Không thể đổi thẻ quà tặng do có sự cố xảy ra với tài khoản của bạn"

Cách khắc phục sự cố:

 1. Truy cập vào pay.google.com.
 2. Xử lý tất cả các cảnh báo hoặc yêu cầu.
 3. Đảm bảo tên, địa chỉ và thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thẻ không đủ điều kiện hoặc chuyển sang màu xám

Nếu thẻ của bạn chuyển sang màu xám hoặc bạn thấy thông báo rằng thẻ của bạn không đủ điều kiện, bạn sẽ không thể sử dụng thẻ cho hình thức mua hàng này. Thử mua hàng lại bằng phương thức thanh toán khác.

Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thêm phương thức mới. 

Hồ sơ thanh toán Google bị đóng

Hãy tìm hiểu thêm về những việc cần làm nếu bạn đóng hồ sơ thanh toán vĩnh viễn.

Liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ sản phẩm của Google:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?