Google voor Non-profitorganisaties is nu beschikbaar in Bosnië-Herzegovina, Cyprus, Ecuador, Ghana, IJsland, Malta, Nigeria, Oekraïne, Pakistan en Tanzania. Blogpost lezen

Deelnamevereisten

Organisaties die aan de volgende criteria voldoen, komen in aanmerking voor een account van Google voor Non-profitorganisaties:

 1. Organisaties moeten geregistreerd zijn als liefdadigheidsorganisatie in een van de onderstaande landen. Alle organisaties moeten ook worden geverifieerd als non-profitorganisatie:

  1. door Percent voor organisaties in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nieuw-Zeeland.

  2. door TechSoup of de lokale TechSoup-partner voor organisaties in alle andere landen die hieronder worden vermeld.

 2. Organisaties moeten in hun eigen land aan de vereisten voldoen. Zoek uw land in de lijst hieronder en bekijk de vereisten.

 3. Organisaties moeten akkoord gaan met de Aanvullende servicevoorwaarden van Google voor Non-profitorganisaties.

Uw organisatie komt niet in aanmerking voor Google voor Non-profitorganisaties als het een van de volgende typen organisaties is:

 • Een overheidsinstelling of -organisatie
 • Een ziekenhuis of gezondheidszorginstantie (liefdadigheidsinstellingen en stichtingen verbonden aan gezondheidszorginstanties komen wel in aanmerking).
 • Een school, academische instelling of universiteit (filantropische onderdelen van educatieve organisaties komen wel in aanmerking). Bekijk meer informatie over Google for Education, de programma's van Google voor onderwijsinstellingen.

 

Landspecifieke vereisten

Opmerking: Als uw land hier niet wordt vermeld, hebben we Google voor Non-profitorganisaties nog niet gelanceerd in uw land.

 

Argentinië

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een maatschappelijke vereniging of stichting die in aanmerking komt voor ontvangst van fiscaal aftrekbare bijdragen, (2) een organisatie met belastingvrijstelling, (3) een andere maatschappelijke vereniging of stichting die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut, (4) een internationale non-profitinstelling met belastingvrijstelling of (5) een religieuze organisatie.

Australië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Connecting Up, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (1) een ontvanger van giften die aftrekbaar zijn van de belasting (deductible gift recipients, DGR's) goedgekeurd door de Australian Taxation Office (ATO) of met naam vermeld in de belastingwetgeving, (2) een liefdadigheidsinstelling geregistreerd bij de Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC) of (3) een non-profitorganisatie met vrijstelling van inkomstenbelasting, zoals gedefinieerd door de ATO.
 • Organisaties moeten zijn gevestigd in Australië of een van de volgende territoria: Christmaseiland, Cocos-Keeling-eilanden of Norfolkeiland.

Oostenrijk

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Stifter-helfen.at, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (1) een stichting of fonds, (2) een vereniging, (3) een onderneming (non-profitbedrijf met beperkte aansprakelijkheid, gGmbH, of openbare onderneming, KdÖR), (4) een religieuze organisatie, of (5) een niet-gouvernementele internationale organisatie.

België

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij SOCIALware, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: een non-profitorganisatie (non-profitorganisatie, ASBL/non-profitorganisatie, NPO), een internationale non-profitorganisatie (internationale non-profitorganisatie, AISBL/internationale non-profitorganisatie, IVZW), een particuliere stichting (particuliere stichting) of een stichting van openbaar nut.

Bosnië-Herzegovina

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Bosnië-Herzegovina, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij of erkend worden door relevante autoriteiten in de Federatie van Bosnië-Herzegovina of in de Republika Srpska als (1) een organisatie die werkt voor het algemeen belang, (2) een andere organisatie of stichting die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut of (3) een religieuze organisatie.

Botswana

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij SANGOTeCH, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij of erkend worden door de relevante autoriteiten als: (1) een vereniging, (2) een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid of (3) een trust die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut.

Brazilië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Brasil, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een maatschappelijke organisatie van algemeen belang, (2) een gecertificeerde liefdadigheidsentiteit voor sociale bijstand, (3) een sociale organisatie, of een organisatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut als (4) een maatschappelijke organisatie, of (5) een andere vereniging of particuliere stichting.

Bulgarije

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Bulgaria, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten rechtspersonen zonder winstoogmerk zijn (NPLE's).

Canada

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Canada, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een liefdadigheidsinstelling, (2) een non-profitorganisatie met belastingvrijstelling die op non-profitbasis opereert voor het algemeen nut, (3) een federale non-profitorganisatie, of (4) een provinciale non-profitorganisatie.

Chili

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij CDI Chile, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een wijkraad of maatschappelijke organisatie, een organisatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut als (2) een onderneming en stichting voor het algemeen nut, of (3) autochtone vereniging en gemeenschap.

Colombia

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij MAKAIA, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten (1) een non-profitorganisatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut of (2) een religieuze organisatie zijn.

Kroatië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Balkans, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten aangemerkt zijn als stichting, fonds, religieuze gemeenschap of vereniging die activiteiten uitvoert voor het algemeen nut, zoals uiteengezet in artikel 7, lid 7 van de wet inzake de winstbelasting uit 2004, zoals aangepast.

Cyprus

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Cyprus, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij of erkend worden door relevante autoriteiten als (1) goedgekeurde liefdadigheidsorganisaties (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα) of andere organisaties die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut, waaronder (2) organisaties/verenigingen (σωματείων) en stichtingen/instellingen (ιδρυμάτων) en (3) internationale niet-gouvernementele organisaties.

Tsjechië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Česká Republika, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (1) vereniging (spolky), (2) instituut (ústavy), (3) maatschappelijke dienstverlener (poskytovatelé sociálních služeb) die geregistreerd staat bij het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken en het ministerie van Justitie, (4) stichting (nadace), (5) donatiefonds (nadační fondy), (6) organisatie voor het algemeen nut (obecně prospěšné společnosti), of (7) religieuze organisatie (církevní organizace) die geregistreerd staat bij het ministerie van Cultuur. Alle organisaties zijn geregistreerd bij het ministerie van Justitie, tenzij anders vermeld.

Denemarken

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Danmark, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een organisatie die in aanmerking komt voor fiscaal aftrekbare donaties of (2) een andere organisatie (vereniging, stichting, instelling of religieuze gemeenschap) die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut.

Ecuador

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Ecuador, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij relevante overheidsinstanties als (1) stichting (fundaciones) of non-profitorganisatie (corporaciones sin fines de lucro) of (2) religieuze organisatie (organizaciones religiosas).

Estland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Estonia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij het ministerie van Justitie en een van de volgende zijn: (1) een organisatie die werkt voor het algemeen belang zoals gespecificeerd door de Belastingdienst, (2) een non-profitorganisatie, (3) een stichting of (4) een religieuze vereniging of religieuze genootschap.

Finland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Suomi, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geografisch gezien in Finland gevestigd zijn als (1) non‐profitorganisatie (rekisteröity yhdistys), (2) stichting (säätiöt) of (3) religieuze gemeenschap (uskonnollinen yhdyskunta).

Frankrijk

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij AdB Solidatech, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een non-profitorganisatie of niet-gouvernementele organisatie zijn die opgericht is overeenkomstig de wet op verenigingen (association loi) 1901, de wet op stichtingen (fondation loi) 1987, het lokale burgerlijk wetboek of de wet op financiële schenkingen (fonds de dotation loi) 2008-776 en die geregistreerd staat in de officiële lijst van verenigingen (Journal Officiel des Associations) of enige andere Franse wettelijke publicatie.

Duitsland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Stifter-helfen.de, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (1) een onderneming met belastingvoordelen, (2) een vereniging die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut of (3) een stichting die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut.

Ghana

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Ghana, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) liefdadigheidsorganisatie, (2) niet-gouvernementele organisatie (ngo), (3) trust of (4) onderneming met beperkte aansprakelijkheid die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut.

Griekenland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Greece, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij of door relevante autoriteiten erkend worden als (1) een algemeen nut beogende stichting (κοινωφελη ιδρυματα), (2) een liefdadigheidsinstelling (φιλανθρωπικών σωματείων), (3) een organisatie, stichting of maatschappelijke non-profitorganisatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut of (4) een kerkelijke en religieuze gemeenschap (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hongkong

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechDonation, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als een liefdadigheidsinstelling of trust met een publiek karakter die is vrijgesteld van belasting.

Hongarije

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij CivilTech, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een organisatie die als vereniging, stichting of religieuze gemeenschap wordt erkend als begunstigde voor de belasting, (2) een organisatie voor het algemeen nut, (3) een religieuze gemeenschap, of (4) een andere vereniging of stichting die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut.

IJsland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup IJsland, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als: (1) een organisatie voor het algemeen nut (félög til almannaheilla); (2) een organisatie voor het algemeen nut met activiteiten over de grens (almannaheillafélög yfir landamæri); (3) een niet-gouvernementele organisatie (félagasamtök); (4) een particuliere stichting met een goedgekeurd handvest (sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá); of (5) een religieuze of levensbeschouwende organisatie (trúfélög og lífsskoðunarfélög).

India

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij BigTech, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een geregistreerde vereniging, trust of bedrijf zijn op basis van artikel 8 (voorheen artikel 25) en in het bezit zijn van een geldige registratie op grond van de Foreign Contribution Regulations Act (FCRA).

Indonesië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Asia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (1) een stichting (yayasan) goedgekeurd als rechtspersoon door het ministerie van Wetgeving en Mensenrechten, (2) een vereniging (perkumpulan) goedgekeurd als rechtspersoon door het ministerie van Wetgeving en Mensenrechten, of (3) een maatschappelijke organisatie (organisasi kemasyarakatan) geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provinciale gouverneur of bij lokale autoriteiten.

Ierland

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (1) een liefdadigheidsorganisatie bij de Charities Regulation Authority (CRA), (2) een organisatie met belastingvrijstelling vanwege een status als liefdadigheidsinstelling bij de Revenue Commissioner, (3) een sportorganisatie met belastingvrijstelling, of (4) een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid dat op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut en is geregistreerd bij de Companies Registry Office.

Italië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij SocialTechno, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (1) een vereniging (associazioni), een stichting (fondazioni) of een sociale coöperatie (società cooperative) geregistreerd als non-profitorganisatie voor maatschappelijk nut (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONLUS), (2) een internationale ngo (organizzazioni non governativa, ONG) geregistreerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, (3) een religieuze organisatie (istituzioni religiose) of (4) een andere organisatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut.

Israël

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Rashi Foundation, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (1) een openbare instelling goedgekeurd voor belastingaftrek, (2) een vereniging met een Certificate of Proper Management, (3) een vereniging, (4) een algemeen nut beogende stichting met een Certificate of Proper Management, (5) een algemeen nut beogende stichting, (6) een openbare stichting of (7) een religieuze stichting.

Japan

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Japan, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (1) een gespecificeerde non-profitorganisatie (NPO) gecertificeerd door het stadsbestuur of de prefecturale overheid, (2) een organisatie voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd door het stadsbestuur, de prefecturale overheid en/of het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn, (3) een vereniging of stichting van openbaar belang geautoriseerd door de commissie voor openbaar belang of (4) een algemene naamloze vennootschap van het type 'non-profit' op grond van de wet op de vennootschapsbelasting.

Kenia

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Kenya, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (1) een niet-gouvernementele organisatie geregistreerd (of vrijgesteld van registratie) bij het coördinatiebestuur voor niet-gouvernementele organisaties (NGO Coordination Board), (2) een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd bij het bedrijvenregister (Registrar of Companies), (3) een vereniging geregistreerd (of vrijgesteld van registratie) bij de Registrar of Societies die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut, (4) een trust geregistreerd bij het ministerie van Land, Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling, of (5) een lokale organisatie geregistreerd bij het ministerie van Arbeid, Sociale Zekerheid en Diensten die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut.

Korea

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Korea, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een organisatie die werkt voor het algemeen belang en die in aanmerking komt voor fiscaal aftrekbare donaties, (2) een particuliere non-profitorganisatie die in aanmerking komt voor donaties, of (3) een andere niet-gouvernementele non-profitorganisatie.

Letland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Latvia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij relevante overheidsinstanties als (1) een organisatie voor het algemeen nut (sabiedriskā labuma organizācijas), (2) een vereniging (biedrību) of stichtingen (nodibinājumu) of (3) een religieuze organisatie.

Litouwen

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Lithuania, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een organisatie met de status van begunstigde, (2) een liefdadigheids- of sponsoringsfonds, (3) een openbare instelling, (4) een vereniging die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut of (5) een religieuze organisatie.

Luxemburg

 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (1) een algemeen nut beogende organisatie, (2) een non-profitvereniging of -stichting, (3) een vereniging met sociale impact met 100% impactaandeel of (4) een internationale non-profitorganisatie.

Macau

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechDonation, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een vereniging zijn (社團) geregistreerd bij het bureau voor identificatiediensten (身份 證明 局) met een goedgekeurde subsidieaanvraag van het bureau voor sociaal welzijn, het bureau voor onderwijs en jeugdzaken of het bureau voor arbeidsaangelegenheden.

Maleisië

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een niet-gouvernementele organisatie of instelling die in aanmerking komt voor fiscaal aftrekbare giften, (2) een liefdadigheidsfonds, (3) een jeugdvereniging, (4) een algemeen nut beogende vereniging op non-profitbasis, (5) een onderneming met beperkte aansprakelijkheid die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut, (6) een islamitische schenkingsstichting of (7) een moskee.

Malta

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Malta, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij of erkend worden door relevante autoriteiten als (1) een filantropische organisatie of een non-profitorganisatie met belastingvrijstelling of (2) een vrijwilligersorganisatie (VO's).

Mexico

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een geverifieerde begunstigde, (2) een CLUNI-organisatie, (3) een andere privé liefdadigheids- of hulporganisatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut of (4) een religieuze vereniging.

Nederland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Nederland, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een vereniging of stichting voor het algemeen nut (Algemeen nut beogende instelling, ANBI), (2) een vereniging of stichting die anderszins op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut of (3) een kerk en andere religieuze organisatie (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

Nieuw-Zeeland

 • Organisaties moeten in Nieuw-Zeeland of Tokelau zijn gevestigd en geregistreerd zijn als (1) een liefdadigheidsinstelling bij de Charities Services in Nieuw-Zeeland, (2) een non-profitorganisatie met een belastingvrijstellingsstatus bij de binnenlandse belastingdienst (Inland Revenue), of (3) een begiftigde instelling.

Nigeria

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Nigeria, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een organisatie die in aanmerking komt voor fiscaal aftrekbare donaties, (2) een vereniging met trustees van een vennootschapsorgaan of (3) een onderneming met beperkte aansprakelijkheid die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.

Noorwegen

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Norge, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een organisatie die is goedgekeurd om fiscaal aftrekbare donaties te ontvangen, of (2) een andere non-profitorganisatie (selskaper), stichting (stiftelser), vereniging (sammenslutninger) of religieuze gemeenschap (livssynssamfunn).

Pakistan

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Pakistan, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) - (3) een goedgekeurde en/of gecertificeerde non-profitorganisatie (NPO), (4) een organisatie met liefdadigheids- en non-profitdoeleinden (Section 42 Companies), (5) een vrijwilligersorganisatie op gebied van welzijn, (6) een vereniging, of (7) een internationale niet-gouvernementele organisatie (INGO).

Peru

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Peru, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een vereniging of stichting goedgekeurd voor fiscaal aftrekbare donaties, of (2) een andere vereniging, stichting of commissie.

Filipijnen

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) begiftigde instelling, of (2) andere non-stock-organisatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut.

Polen

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Technologie.org.pl, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een organisatie voor het algemeen nut, (2) een stichting voor het algemeen nut, (3) een vereniging die handelt voor het algemeen nut of (4) een religieuze organisatie.

Portugal

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Portugal, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (1) een rechtspersoon van openbaar nut, (2) een particuliere instelling voor sociale solidariteit, (3) een niet-gouvernementele organisatie, (4) een religieuze organisatie of (5) een niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Puerto Rico

 • Organisaties moeten gevalideerd worden door TechSoup.
 • Organisaties moeten zich in Puerto Rico bevinden en door de Amerikaanse belastingdienst erkend zijn als vrijgesteld van federale inkomstenbelasting op grond van artikel 501(c)(3) van de Internal Revenue Code (IRC).

Roemenië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Romania, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als vereniging, stichting, federatie of religieuze vereniging en op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.

Rusland

Opmerking: Onze validatiepartner voor non-profitorganisaties, TechSoup, valideert momenteel geen non-profitorganisaties in Rusland. We kunnen momenteel geen nieuwe aanvragen accepteren.
 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TeploDigital, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (1) een niet-commerciële organisatie of (2) een internationale niet-commerciële organisatie.

Servië

 • Organisaties moeten in aanmerking komen voor fiscaal aftrekbare bijdragen zoals beschreven in artikel 15 van de wet inzake winstbelasting en/of een andere organisatie zijn (zoals een stichting, vereniging of schenkingsfonds) die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut.

Singapore

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Asia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een openbaar instituut (Institutions of a Public Character, IPC) of (2) een liefdadigheidsinstelling of een andere organisatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut, waaronder (3) een liefdadigheidsorganisatie die geregistreerd is als rechtspersoon, (4) een vereniging of (5) een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid.

Slowakije

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Slovakia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: een non-profitorganisatie, stichting of niet-investeringsfonds geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, een maatschappelijke vereniging geregistreerd in het centrale register (met uitzondering van Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou, en Živnostenské spoločenstvá), het Slowaakse Rode Kruis, of een rechtspersoon opgericht door een kerkgenootschap of religieuze organisatie.

Slovenië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Slovenia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een niet-gouvernementele organisatie voor algemeen belang, (2) een stichting, (3) een privé-instelling, (4) een religieuze gemeenschap, of (5) een vereniging die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut.

Zuid-Afrika

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup South Africa.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (1) een maatschappelijke organisatie (public benefit organisation, pbo) op basis van Artikel 18A, (2) een maatschappelijke organisatie (public benefit organisation, pbo), (3) een non-profitorganisatie, (4) een non-profitorganisatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut of (5) een trust die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut.

Spanje

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Spain, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een organisatie voor het openbaar nut, (2) een non-profitorganisatie, (3) een andere organisatie (zoals een vereniging, sportclub/federatie, stichting of een non-profit/sociaal initiatief) die op non-profit basis voor het algemeen nut werkt of (4) een religieuze entiteit.

Zweden

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Sverige, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten op non-profitbasis werken voor het algemeen nut als: (1) een vereniging, (2) een stichting of (3) een geloofsgemeenschap.

Zwitserland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Stifter-helfen.ch, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten op non-profitbasis werken voor het algemeen nut als (1) stichting, (2) vereniging of (3) bedrijf met belastingvrijstelling.

Taiwan

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Taiwan, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een sociale vereniging, of (2) een openbare stichting.

Tanzania

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Tanzania, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een liefdadigheidsorganisatie goedgekeurd voor fiscaal aftrekbare donaties, (2) een niet-gouvernementele organisatie of (3) een religieuze organisatie.

Thailand

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Asia, de regionale afdeling van TechSoup Global.    
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door relevante autoriteiten als (1) een organisatie die vrijgesteld is van belasting, (2) een organisatie van algemeen nut, (3) een stichting of vereniging of (4) een buitenlandse ngo.

Turkije

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Türkiye, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een stichting vrijgesteld van belasting, (2) een vereniging, (3) een stichting of (4) een sociale coöperatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut.

Oekraïne

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Oekraïne, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (1) een liefdadigheidsorganisatie, (2) een openbare vereniging, (3) een religieuze organisatie of (4) een internationale non-profitorganisatie.

Verenigd Koninkrijk (inclusief Engeland en Wales, Schotland, Noord-Ierland)

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij de toezichthouder voor liefdadigheidsinstellingen in Engeland en Wales (Charity Commission), Noord-Ierland (NICC) of Schotland (OSCR), of bij de HMRC als liefdadigheidsinstelling of kerk met belastingvrijstelling.

Verenigde Staten

 • Organisaties moeten erkend zijn door de IRS als een 501(c)(3), een van belasting vrijgestelde organisatie die opgericht is voor liefdadigheids-, educatieve, religieuze, literaire, wetenschappelijke of andere belastingvrije doeleinden.
 • Fiscaal gesponsorde organisaties mogen niet deelnemen aan Google voor Non-profitorganisaties.
 • Organisaties, zoals kerken, die door een groepsvrijstelling automatisch vrijgesteld zijn van belasting, moeten nog steeds bij de IRS de status als belastingvrijgestelde 501(c)(3) verkrijgen om in aanmerking te komen voor het programma Google voor Non-profitorganisaties.
 • Organisaties moeten gevalideerd worden door TechSoup.

Vietnam

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn of erkend worden door de relevante autoriteiten als (1) een niet-openbare sociale liefdadigheidsinstelling (SRE's), (2) sociaal fonds of liefdadigheidsfonds, (3) internationale ngo, (4) religieuze organisaties of organisatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut als (5) vereniging, of (6) organisatie voor wetenschap en technologie.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
false
false