Deelnamevereisten

Organisaties die aan de volgende criteria voldoen, komen in aanmerking voor een account van Google voor Non-profitorganisaties:

 1. Organisaties moeten geregistreerd zijn als liefdadigheidsorganisatie in een van de landen hieronder. Alle organisaties moeten ook geverifieerd zijn als non-profitorganisatie door de validatiepartner van Google voor Non-profitorganisaties, Percent.

 2. Organisaties moeten in hun eigen land aan de vereisten voldoen. Zoek uw land in de lijst hieronder en bekijk de vereisten.

 3. Organisaties moeten akkoord gaan met de Aanvullende servicevoorwaarden van Google voor Non-profitorganisaties.

Uw organisatie komt niet in aanmerking voor Google voor Non-profitorganisaties als deze een van de volgende organisatietypen is:

 • Een overheidsinstelling of -organisatie
 • Een ziekenhuis of gezondheidszorginstantie (liefdadigheidsinstellingen en stichtingen verbonden aan gezondheidszorginstanties komen wel in aanmerking).
 • Een school, academische instelling of universiteit (filantropische onderdelen van educatieve organisaties komen wel in aanmerking). Meer informatie over Google for Education, de programma's van Google voor onderwijsinstellingen

 

Landspecifieke vereisten

Opmerking: Als uw land hier niet wordt vermeld, hebben we Google voor Non-profitorganisaties nog niet gelanceerd in uw land.

 

Argentinië

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) maatschappelijke vereniging, (ii) stichting, (iii) organisatie met belastingvrijstelling, (iv) een andere organisatie op non-profitbasis voor het algemeen nut, (v) internationale non-profitorganisatie met belastingvrijstelling of (vi) religieuze organisatie.

Australië

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn: (i) bij de Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC), (ii) met de status Deductible Gift Receipt bij het Australian Taxation Office (ATO) OF (iii) als een non-profitorganisatie met belastingvrijstelling zoals gedefinieerd door de ATO.

Oostenrijk

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een stichting en fonds (Stiftungen und des fonds), (ii) een vereniging (Vereine), (iii) een onderneming (gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung of gGmbH, of Körperschaften des öffentlichen Rechts of KdÖR), (iv) een religieuze organisatie (Religionsgemeinschaften); (v) een niet-gouvernementele internationale organisaties (nichtstaatliche internationale Organisationen).

België

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een non-profitorganisatie (association sans but lucrative (asbl); vereniging zonder winstoogmerk (vzw)), (ii) een internationale non-profitorganisatie (association internationale sans but lucratif (aisbl); internationale vereniging zonder winstoogmerk (ivzw)), (iii) een particuliere stichting (fondation privée; private stichting) of (iv) een stichting van algemeen belang (fondation d’utilité publique; stichting van openbaar nut)

Bosnië-Herzegovina

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een organisatie van algemeen belang, (ii) een non-profitvereniging en stichting opgezet als non-profitorganisatie of (iii) een religieuze organisatie.

Botswana

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een rechtenorganisatie, (ii) een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid of (iii) een trust die is opgezet als non-profitorganisatie.

Brazilië

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) liefdadigheidsinstelling en zijn aangewezen als Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), federaal algemeen nut beogende voorziening (Utilidade Pública Federal, UPF) of sociale organisatie (OS), (ii) organisaties van het maatschappelijk middenveld, (iii) vereniging, (iv) particuliere stichting of (v) andere non-profitentiteiten.

Bulgarije

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) juridische non-profitorganisatie (NPLE).

Canada

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) liefdadigheidsinstelling bij de Canada Revenue Agency (CRA), (ii) non-profitorganisatie met belastingvrijstelling, (iii) federale non-profitorganisatie, (iv) provinciale non-profitorganisatie.

Chili

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een non-profitorganisatie, (ii) een gemeenschapsorganisatie en wijkraad, (iii) een onderneming en publieke stichting, (iv) een inheemse vereniging en gemeenschap geregistreerd bij CONADI.

Colombia

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een non-profitorganisatie, (ii) vereniging, (iii) stichting of (iv) een religieuze organisatie.

Kroatië

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een stichting, (ii) een vereniging, (iii) een religieuze gemeenschap.

Cyprus

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een liefdadigheidsorganisatie (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα), (ii) een stichting (ιδρυμάτων), (iii) een vereniging en rechtenorganisatie (σωματείων), (iv) een andere non-profitorganisatie, (v) een internationale niet-gouvernementele organisatie.

Tsjechië

 • Organisaties moeten bij het ministerie van Justitie geregistreerd zijn als (i) een vereniging (spolky), (ii) een stichting (nadace), (iii) een non-profitorganisatie met statuten (ústavy), (iv) een donatiefonds (nadační fondy), (v) een organisatie voor het algemeen nut (obecně prospěšné společnosti), (vi) een maatschappelijke dienstverlener (poskytovatelé sociálních služeb) zoals geregistreerd bij het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken of (vii) een religieuze organisatie (církevní organizace) die geregistreerd staat bij het ministerie van Cultuur

Denemarken

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een vereniging (foreninger), (ii) een stichting (stiftelser), (iii) een instelling (institutioner), (iv) een religieuze gemeenschap (religiøse samfund) of (v) een organisatie met fiscaal aftrekbare donaties.

Ecuador

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) stichting (fundaciones), (ii) non-profitorganisatie (corporaciones sin fines de lucro), (iii) religieuze organisatie (organizaciones religiosas).

Estland

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een non-profitorganisatie zoals gedefinieerd door de Tax and Customs Board, (ii) een vereniging, (iii) een stichting, (iv) een religieuze vereniging of rechtenorganisatie.

Finland

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een vereniging (rekisteröity yhdistys), (ii) een stichting (säätiöt), (iii) een religieuze gemeenschap (uskonnollinen yhdyskunta).

Frankrijk

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een non-profitorganisatie die opgericht is volgens de toepasselijke wetgeving EN die geregistreerd is in de officiële lijst van verenigingen (Journal Officiel des Associations of anders).

Duitsland

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een vereniging (Verein, eV), (ii) een stichting (Stiftung) of (iii) een onderneming met belastingvoordelen (zoals een non-profitorganisatie met beperkte aansprakelijkheid: gGmbH of gemeinnützige GmbH; gUG of gemeinnützige Unternehmergesellschaft).

Ghana

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een liefdadigheidsinstelling, (ii) een niet-gouvernementele organisatie (ngo's), (iii) een trust of (iv) een non-profitorganisatie met beperkte aansprakelijkheid.

Griekenland

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een stichting (κοινωφελη ιδρυματα), (ii) een liefdadigheidsvereniging (φιλανθρωπικών σωματείων), (iii) een non-profitvereniging, (iv) een maatschappelijke non-profitorganisatie, (v) een kerkelijke en religieuze gemeenschap (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hongkong

 • Organisaties moeten vrijgesteld zijn van belastingen door de belastingdienst (Inland Revenue Department). Geregistreerd als (i) een liefdadigheidsinstelling, (ii) een openbare trust.

Hongarije

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een vereniging (egyesületek), een stichting (alapítványok) en een religieuze gemeenschap vrijgesteld van belasting, (ii) een non-profitorganisatie (nonprofit gazdasági társaságok), (iii) een religieuze gemeenschap, (iv) een andere non-profitvereniging of stichting.

IJsland

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een organisatie voor het algemeen nut (félög til almannaheilla), (ii) een organisatie voor het algemeen nut met activiteiten over de grens (almannaheillafélög yfir landamæri), (iii) een niet-gouvernementele organisatie (félagasamtök), (iv) een particuliere stichting met een goedgekeurd handvest (sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá), (v) een religieuze of levensbeschouwende organisatie (trúfélög og lífsskoðunarfélög).

India

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn op grond van de Foreign Contribution Regulations Act en geregistreerd zijn als (i) een vereniging, (ii) een trust, (iii) een bedrijf op basis van artikel 8 (voorheen artikel 25).

Indonesië

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een stichting (yayasan) die goedgekeurd is als juridische entiteit door het ministerie van Wetgeving en Mensenrechten, (ii) een vereniging (perkumpulan) die goedgekeurd is als juridische entiteit door het ministerie van Wetgeving en Mensenrechten of (iii) een maatschappelijke organisatie (organisasi kemasyarakatan) geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provinciale gouverneur of lokale autoriteiten.

Ierland

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (1) een liefdadigheidsorganisatie bij de Charities Regulation Authority (CRA), (2) een organisatie met belastingvrijstelling vanwege een status als liefdadigheidsinstelling bij de Revenue Commissioner, (3) een sportorganisatie met belastingvrijstelling, of (4) een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid dat op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut en is geregistreerd bij de Companies Registry Office.

Israël

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (1) een vereniging (Amuta), (2) een vereniging met een Certificate of Proper Management, (3) een stichting voor het algemeen nut, (4) een stichting voor het algemeen nut met een Certificate of Proper Management, (5) een openbare instelling die goedgekeurd is voor belastingvrijstellingen, (6) een organisatie voor het algemeen nut, (7) een organisatie voor openbare donaties of (8) een instelling voor religieuze donaties.

Italië

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een vereniging (Associazione), (ii) een stichting (Fondazioni), (iii) een sociale coöperatie (societa cooperativi), (iv) een non-profitorganisatie voor sociale voorzieningen (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS), (v) een internationale ngo (organizzazioni nongovativa – ONG) die geregistreerd is bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, (vi) een religieuze organisatie (istituzioni religiose), (vii) een andere non-profitorganisatie.

Japan

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een vereniging van algemeen belang (Koueki Shadan Houjin), (ii) een stichting van algemeen belang (Koeki Zaidan Houjin) gemachtigd door de commissie van algemeen belang, (iii) een speciale non-profitorganisatie (tokutei hieiri katsudo hojin) gecertificeerd door het stadsbestuur of de prefecturale overheid, (iv) een sociaal welzijnsbedrijf goedgekeurd door het stadsbestuur, de prefecturale regering en/of het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn, of (v) een algemene naamloze vennootschap met een non-profitstatus zoals erkend door de wet op de vennootschapsbelasting.

Kenia

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een niet-gouvernementele organisatie geregistreerd (of vrijgesteld van registratie) bij de NGO Coordination Board, (ii) een onderneming met beperkte aansprakelijkheid die geregistreerd is bij de Registrar of Companies, (iii) non-profitorganisatie die geregistreerd is (of is vrijgesteld van registratie) bij de Registrar of Societies, (iv) een trust die is geregistreerd bij het ministerie van Land en Ruimtelijke Ordening, (v) een community-organisatie die is geregistreerd bij het ministerie van Arbeid, Sociale Zekerheid en Diensten.

Korea

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een algemeen nut beogende organisatie die in aanmerking komt voor fiscaal aftrekbare donaties, (ii) een particuliere non-profitorganisatie die in aanmerking komt voor donaties, (iii) een andere niet-gouvernementele non-profitorganisatie.

Letland

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) organisatie voor het algemeen nut (sabiedriskā labuma organizācijas), (ii) vereniging (biedrību), (iii) stichting (nodibinājumu), (iv) religieuze organisatie.

Litouwen

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) liefdadigheidsinstelling, (ii) sponsoringsfonds, (iii) organisatie met de status van begunstigde, (iv) openbare instelling, (v) vereniging, (vi) religieuze organisatie.

Luxemburg

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) organisatie voor het algemeen nut, (ii) non-profitorganisatie (Association sans but lucratif (asbl)) of (iii) stichting (Fondation d’utilité publique).

Macau

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een vereniging (社團) geregistreerd bij het bureau voor identificatiediensten (⊿份證明質) met een goedgekeurde subsidieaanvraag van het bureau voor sociaal welzijn, het bureau voor onderwijs en jeugdzaken of het bureau voor arbeidsaangelegenheden.

Maleisië

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een niet-gouvernementele organisatie en instelling die in aanmerking komt voor fiscaal aftrekbare giften, (ii) een liefdadigheidsorganisatie, (iii) een jeugdvereniging, (iv) een non-profitorganisatie, (v) een non-profitorganisatie met beperkte aansprakelijkheid, (vi) een islamitische schenkingsstichting, (vii) een moskee.

Malta

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij een van de volgende organisaties: (i) een filantropische organisatie met belastingvrijstelling of een non-profitvereniging, (ii) een vrijwilligersorganisatie (VO).

Mexico

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een gemachtigde begunstigde, (ii) een CLUNI-organisatie, (iii) een andere particuliere liefdadigheids- of bijstandsorganisatie zonder winstoogmerk, (iv) een religieuze vereniging.

Nederland

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) non-profitorganisatie (verenigingen), (ii) non-profitstichting (stichtingen), (iii) een vereniging of stichting met de status van organisatie voor het algemeen nut (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI), (iv) een kerk en andere religieuze organisatie (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

Nieuw-Zeeland

 • Organisaties moeten in Nieuw-Zeeland of Tokelau zijn gevestigd en geregistreerd zijn als (1) een liefdadigheidsinstelling bij de Charities Services in Nieuw-Zeeland, (2) een non-profitorganisatie met een belastingvrijstellingsstatus bij de binnenlandse belastingdienst (Inland Revenue), of (3) een begiftigde instelling.

Nigeria

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een non-profitorganisatie die in aanmerking komt voor fiscaal aftrekbare donaties, (ii) een vereniging met trustees van een vennootschapsorgaan of (iii) een onderneming met beperkte aansprakelijkheid die geen winstoogmerk heeft.

Noorwegen

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) non-profitorganisatie (selskaper), (ii) stichting (stiftelser), (iii) een vereniging (sammenslutninger), (iv) religieuze gemeenschap (livssynssamfunn), (v) organisatie die in aanmerking komt voor fiscaal aftrekbare donaties.

Pakistan

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een goedgekeurde non-profitorganisatie, (ii) een vereniging met liefdadigheidsdoeleinden (Section 42-bedrijven), (iii) een vereniging, (iv) een vrijwilligersorganisatie op gebied van welzijn, (v) een internationale niet-gouvernementele organisatie (INGO).

Peru

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) vereniging, (ii) stichting, (iii) commissie, (iv) vereniging of stichting die is goedgekeurd voor fiscaal aftrekbare donaties.

Filipijnen

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een begiftigde instelling, (ii) een andere non-stock-organisatie zonder winstoogmerk.

Polen

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) vereniging (stowarzyszenie), (ii) stichting (fundacja), (iii) organisatie voor het algemeen nut (organizacjami pożytku publicznego), (iv) religieuze organisatie (organizacja religijna).

Portugal

 • Organisaties moeten een van de volgende zijn: (i) een juridische entiteit van openbaar nut, (ii) een particuliere instelling voor sociale solidariteit, (iii) een niet-gouvernementele organisatie, (iv) een religieuze organisatie, (v) een niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Puerto Rico

 • Als onderdeel van het grondgebied van de Verenigde Staten moet voor Puerto Rico de non-profitdefinitie voor de Verenigde Staten van Amerika worden geraadpleegd.

Roemenië

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) vereniging, (ii) stichting, (iii) federatie, (iv) religieuze organisatie. Alle organisaties moeten op non-profitbasis werken.

Servië

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) organisatie die in aanmerking komt voor fiscaal aftrekbare bijdragen (Artikel 15 van de wet inzake winstbelasting), ii) stichting, (iii) vereniging, (iv) schenkingsfonds, (v) andere non-profitorganisatie.

Singapore

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een openbaar instituut (Institution of a Public Character, IPC), (ii) een liefdadigheidsinstelling, (iii) een andere organisatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut, (iv) een liefdadigheidsorganisatie geregistreerd als rechtspersoon, (v) een vereniging, (vi) een onderneming met beperkte aansprakelijkheid.

Slowakije

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) non-profitorganisatie, (ii) stichting, (iii) niet-investeringsfonds, (iv) maatschappelijke vereniging, (v) Slowaaks Rode Kruis, (vi) kerk, religieus genootschap of andere religieuze organisatie, (vii) organisatie met een internationaal element.

Slovenië

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) vereniging, (ii) stichting, (iii) particuliere instelling met een licentie om services voor het algemeen nut aan te bieden, (iv) een religieuze gemeenschap die geregistreerd is bij het Ministerie van Cultuur.

Zuid-Afrika

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) artikel 18A non-profitorganisatie, (ii) algemeen nut beogende organisatie, (iii) non-profitorganisatie, (iv) non-profitorganisatie zonder winstoogmerk voor het algemeen nut en (v) non-profitfonds.

Spanje

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) vereniging, (ii) stichting, (iii) coöperatie voor maatschappelijke initiatieven, (iv) andere non-profitentiteit zoals een sportclub of -federatie, (v) openbare nutsorganisatie of (vi) religieuze organisatie.

Zweden

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) non-profitvereniging (Ideella föreningar), (ii) stichting (Stiftelser), (iii) geloofsgemeenschap.

Zwitserland

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) vereniging in het Zwitsers burgerlijk wetboek, (ii) stichting (Stiftung) in het Zwitsers burgerlijk wetboek of (iii) organisatie met belastingvrijstelling.

Taiwan

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een sociale vereniging, (ii) een openbare stichting.

Tanzania

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) liefdadigheidsorganisatie die is goedgekeurd voor fiscaal aftrekbare donaties, (ii) niet-gouvernementele organisatie, (iii) religieuze organisatie.

Thailand

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een organisatie met belastingvrijstelling, (ii) een organisatie voor het algemeen nut, (iii) een stichting, (iv) een vereniging, (v) een buitenlandse niet-gouvernementele organisatie.

Turkije

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) stichting, (ii) stichting met belastingvrijstelling, (iii) vereniging, (iv) sociale coöperatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut.

Oekraïne

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij een van de (i) liefdadigheidsorganisaties, (ii) openbare verenigingen, (iii) religieuze organisaties of (iv) internationale non-profitorganisaties.

Verenigd Koninkrijk (inclusief Engeland en Wales, Schotland, Noord-Ierland)

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij de toezichthouder voor liefdadigheidsinstellingen in Engeland en Wales (Charity Commission), Noord-Ierland (NICC) of Schotland (OSCR), of bij de HMRC als liefdadigheidsinstelling of kerk met belastingvrijstelling.

Verenigde Staten

 • Organisaties moeten (i) geregistreerd zijn bij de IRS als vrijgesteld van federale inkomstenbelasting op grond van Artikel 501(c)(3) van de Amerikaanse Internal Revenue Code, of (ii) een organisatie met een groepsvrijstelling zijn die aantoonbaar verbonden is aan een centrale non-profitorganisatie met 501(c)(3)-status.
 • Op dit moment niet in aanmerking komende organisaties: fiscaal gesponsorde organisaties die niet hun eigen 501(c)(3)-status hebben.

Vietnam

 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als (i) een particuliere sociale liefdadigheidsinstelling (Social Relief Establishment, SRE), (ii) een liefdadigheidsfonds en een sociaal fonds, (iii) een internationale ngo (INGO), (iv) een vereniging, (v) een religieuze organisatie, (vi) een wetenschappelijke en technologische organisatie (Scientific and Technological Organization, STO), (vii) een andere non-profitorganisatie.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu