Google voor Non-profitorganisaties is nu beschikbaar in Bosnië-Herzegovina, Cyprus, Ecuador, Ghana, IJsland, Malta, Nigeria, Oekraïne, Pakistan en Tanzania. Blogpost lezen

Deelnamevereisten

Organisaties die aan de volgende criteria voldoen, komen in aanmerking voor een account voor Google voor Non-profitorganisaties:

 1. Organisaties moeten zijn geregistreerd als liefdadigheidsorganisatie in een van de landen die hieronder worden vermeld. Alle organisaties moeten worden geverifieerd als non-profitorganisatie door TechSoup of de lokale TechSoup-partner
 2. Organisaties moeten voldoen aan de vereisten in hun eigen land. Soms hebben landen aanvullende vereisten waaraan moet worden voldaan. Zoek uw land in de onderstaande lijst en bekijk de aanvullende vereisten.
 3. Ga akkoord met de voorwaarden van Google voor Non-profitorganisaties.

U komt niet in aanmerking voor Google voor Non-profitorganisaties als uw organisatie onder een van de volgende categorieën valt:

 • Een overheidsinstelling of -organisatie
 • Een ziekenhuis of gezondheidszorginstantie (liefdadigheidsinstellingen of stichtingen die zijn verbonden aan gezondheidszorginstanties komen wel in aanmerking).
 • Een school, academische instelling of universiteit (filantropische onderdelen van educatieve organisaties komen wel in aanmerking). Bekijk meer informatie over Google for Education, de programma's van Google voor onderwijsinstellingen.

 

Landspecifieke vereisten

Opmerking: Als uw land hier niet wordt vermeld, hebben we Google voor Non-profitorganisaties nog niet gelanceerd in uw land.

 

Argentinië

 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) maatschappelijke verenigingen of stichtingen die in aanmerking komen voor ontvangst van fiscaal aftrekbare bijdragen; (2) organisaties met belastingvrijstelling, (3) andere maatschappelijke verenigingen of stichtingen die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; (4) internationale non-profitinstellingen met belastingvrijstelling; of (5) religieuze organisaties.

Australië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Connecting Up, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) ontvangers van giften die aftrekbaar zijn van de belasting (deductible gift recipients, DGR's) goedgekeurd door de Australian Taxation Office (ATO) of met naam vermeld in de belastingwetgeving; (2) liefdadigheidsinstellingen geregistreerd bij de Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC); of (3) non-profitorganisaties met vrijstelling van inkomstenbelasting, zoals gedefinieerd door de ATO.
 • Organisaties moeten zijn gevestigd in Australië of een van de volgende territoria: Christmaseiland, Cocos-Keeling-eilanden of Norfolkeiland.

Oostenrijk

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Stifter-helfen.at, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten het volgende zijn: (1) stichtingen en fondsen (Stiftungen und Fonds); (2) verenigingen (Vereine); (3) ondernemingen (gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung - gGmbH; of Körperschaften des öffentlichen Rechts - KdÖR); (4) religieuze organisaties (Religionsgemeinschaften); of (5) niet-gouvernementele internationale organisaties (nichtstaatliche internationale Organisationen).

België

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij SOCIALware, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten non-profitorganisaties (associations sans but lucratif - ASBL/vereniging zonder winstoogmerk - VZW), internationale non-profitorganisaties (associations internationales sans but lucratif - AISBL/internationale vereniging zonder winstoogmerk - IVZW), private stichtingen (fondations privées/private stichting) of stichtingen van openbaar nut (fondations d’utilité publique/stichting van openbaar nut) zijn. 

Bosnië-Herzegovina

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Bosnië-Herzegovina, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij of erkend zijn door relevante autoriteiten in de Federatie van Bosnië-Herzegovina of in de Republika Srpska als: (1) organisaties die werken voor het algemeen belang; (2) andere organisaties en stichtingen die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut of (3) religieuze organisaties.

Botswana

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij SANGOTeCH, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) verenigingen; (2) bedrijven met beperkte aansprakelijkheid; of (3) trusts die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.

Brazilië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Brasil, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn aangemerkt als maatschappelijke organisaties voor het algemeen belang (OSCIP), de status 'federaal algemeen nut beogend' (UFP) hebben en/of op non-profitbasis opereren voor het algemeen nut.

Bulgarije

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Bulgaria, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten rechtspersonen zonder winstoogmerk zijn (NPLE's).

Canada

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Canada, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten: (1) goede doelen; (2) non-profitorganisaties met belastingvrijstelling die op non-profitbasis opereren voor het algemeen nut; (3) federale non-profitorganisaties; of (4) provinciale non-profitorganisaties zijn.

Chili

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij CDI Chile, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten stichtingen of bedrijven zijn die staan geregistreerd bij het ministerie van Justitie en die opereren als non-profitinstellingen (inclusief erkende instanties die samenwerken met de nationale jeugddienst (SENAME)), wijkraden en maatschappelijke organisaties zijn die zijn geregistreerd in desbetreffende gemeenten, gemeenschapsorganisaties zijn of autochtone gemeenschappen zijn die staan geregistreerd bij CONADI.

Colombia

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij MAKAIA, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten het volgende zijn: (1) non-profitorganisaties die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; of (2) religieuze organisaties.

Kroatië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Balkans, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn aangemerkt als stichtingen, fondsen, religieuze gemeenschappen of verenigingen die activiteiten uitvoeren voor het algemeen nut, zoals uiteengezet in artikel 7, lid 7 van de wet inzake de winstbelasting uit 2004, zoals aangepast.

Cyprus

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Cyprus, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij of worden erkend door relevante autoriteiten als: (1) goedgekeurde liefdadigheidsorganisaties (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα) of andere organisaties die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut, met inbegrip van (2) organisaties/verenigingen (σωματείων) en stichtingen/instellingen (ιδρυμάτων); en (3) internationale niet-gouvernementele organisaties.

Tsjechië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Česká Republika, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) verenigingen (spolky); (2) instituten (ústavy); (3) maatschappelijke dienstverleners (poskytovatelé sociálních služeb) die geregistreerd staan bij het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken en het ministerie van Justitie; (4) stichtingen (nadace); (5) donatiefondsen (nadační fondy); (6) organisaties voor het algemeen nut (obecně prospěšné společnosti); of (7) religieuze organisaties (církevní organizace) die geregistreerd staan bij het ministerie van Cultuur. Alle organisaties zijn geregistreerd bij het ministerie van Justitie, tenzij anders vermeld.

Denemarken

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Danmark, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) organisaties die in aanmerking komen voor fiscaal aftrekbare donaties; of (2) andere organisaties (verenigingen, stichtingen, instellingen of religieuze gemeenschappen) die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.

Ecuador

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Ecuador, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij relevante overheidsinstanties als: (1) stichtingen (fundaciones) en non-profitorganisaties (corporaciones sin fines de lucro); of (2) religieuze organisaties (organizaciones religiosas).

Estland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Estonia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij het ministerie van Justitie en: (1) organisaties zijn die werken voor het algemeen belang zoals gespecificeerd door de Belastingdienst; (2) non-profitorganisaties zijn; (3) stichtingen zijn; of (4) religieuze verenigingen of religieuze genootschappen zijn.

Finland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Suomi, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geografisch gezien in Finland gevestigd zijn, als: (1) non‐profitorganisaties (rekisteröity yhdistys); (2) stichtingen (säätiöt); of (3) religieuze gemeenschappen (uskonnollinen yhdyskunta).

Frankrijk

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij AdB Solidatech, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten non-profitorganisaties of niet-gouvernementele organisaties zijn die zijn opgericht overeenkomstig de wet op verenigingen (association loi) 1901, de wet op stichtingen (fondation loi) 1987, het lokale burgerlijk wetboek of de wet op financiële schenkingen (fonds de dotation loi) 2008-776 en die geregistreerd staan in de officiële lijst van verenigingen (Journal Officiel des Associations) of enige andere Franse wettelijke publicatie.

Duitsland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Stifter-helfen.de, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten het volgende zijn: (1) ondernemingen met belastingvoordelen; (2) verenigingen die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; of (3) stichtingen die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.

Ghana

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Ghana, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) liefdadigheidsorganisaties; (2) niet-gouvernementele organisaties (ngo's); (3) trusts; of (4) ondernemingen met beperkte aansprakelijkheid die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.

Griekenland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Greece, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij of door relevante autoriteiten worden erkend als: (1) algemeen nut beogende stichtingen (κοινωφελη ιδρυματα) (2) liefdadigheidsinstellingen (φιλανθρωπικών σωματείων); (3) organisaties, stichtingen of maatschappelijke non-profitorganisaties die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; of (4) kerkelijke en religieuze gemeenschappen (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hongkong

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechDonation, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten niet-gouvernementele organisaties zonder winstoogmerk of trusts zijn die bij akte of anderszins zijn opgericht en op grond van artikel 88 van de Inland Revenue Ordinance door de belastingdienst zijn aangemerkt als liefdadigheidsorganisatie.

Hongarije

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij CivilTech, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Verenigingen (egyesületek), stichtingen (alapítványok) of non-profitorganisaties (nonprofit gazdasági társaságok) die de status 'algemeen nut beogende instelling' toegekend hebben gekregen door een bevoegde rechtbank, en/of geregistreerde civiele begunstigden (regisztrált civil kedvezményezettek) die in aanmerking komen om 1% van de betaalde belasting te ontvangen, zoals gedefinieerd in artikel 4(1)(a) van de wet CXXVI uit 1996.

IJsland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup IJsland, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij of worden erkend door relevante autoriteiten als: (1) niet-gouvernementele organisaties (félagasamtök); (2) particuliere stichtingen met een goedgekeurd handvest (sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá) of (3) religieuze organisaties en levensbeschouwende organisaties (trúfélög og lífsskoðunarfélög).

India

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij BigTech, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerde verenigingen, trusts of bedrijven op basis van artikel 8 (voorheen artikel 25) zijn en in het bezit zijn van een geldige registratie krachtens de Foreign Contribution Regulations Act (FCRA).

Indonesië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Asia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) stichtingen (yayasan); goedgekeurd als rechtspersoon door het ministerie van Wetgeving en Mensenrechten; (2) verenigingen (perkumpulan) goedgekeurd als rechtspersoon door het ministerie van Wetgeving en Mensenrechten; of (3) maatschappelijke organisaties (organisasi kemasyarakatan) die geregistreerd staan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provinciale gouverneur of de lokale autoriteiten.

Ierland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij ENCLUDEit, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) erkende instanties die gemachtigd zijn om belasting te heffen op donaties; (2) liefdadigheidsorganisaties die staan geregistreerd bij de CRA; (3) sportorganisaties met belastingvrijstelling; of (4) bedrijven met beperkte aansprakelijkheid, die geregistreerd staan bij de CRO en die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.

Italië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij SocialTechno, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) verenigingen (associazioni), stichtingen (fondazioni) of sociale coöperaties (società cooperative) die geregistreerd staan als non-profitorganisaties voor maatschappelijk nut (organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS); (2) internationale ngo's (organizzazioni non governativa - ONG) die geregistreerd staan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking; (3) religieuze organisaties (istituzioni religiose); of (4) andere organisaties die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.

Israël

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Rashi Foundation, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) openbare instellingen die zijn goedgekeurd voor belastingaftrek; (2) verenigingen met een Certificate of Proper Management; (3) verenigingen; (4) algemeen nut beogende stichtingen met een Certificate of Proper Management; (5) algemeen nut beogende stichtingen; (6) openbare stichtingen; of (7) religieuze stichtingen.

Japan

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Japan, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) gespecificeerde non-profitorganisaties (NPO's) gecertificeerd door het stadsbestuur of de prefecturale overheid; (2) organisaties voor maatschappelijk welzijn die zijn goedgekeurd door het stadsbestuur, de prefecturale overheid en/of het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn; (3) verenigingen en stichtingen van openbaar belang die zijn geautoriseerd door de commissie voor openbaar belang; of (4) algemene naamloze vennootschappen van het type 'non-profit' op grond van de wet op de vennootschapsbelasting.

Kenia

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Kenya, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) niet-gouvernementele organisaties die geregistreerd staan (of zijn vrijgesteld van registratie) bij het coördinatiebestuur voor niet-gouvernementele organisaties (NGO Coordination Board); (2) bedrijven met beperkte aansprakelijkheid die geregistreerd staan bij het bedrijvenregister (Registrar of Companies); (3) verenigingen die geregistreerd staan (of zijn vrijgesteld van registratie) bij de Registrar of Societies en die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; (4) trusts die geregistreerd staan bij het ministerie van Land, Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling; of (5) lokale organisaties die geregistreerd staan bij het ministerie van Arbeid, Sociale Zekerheid en Diensten en die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.

Korea

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Korea, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten op non-profitbasis en niet-gouvernementele basis werken voor het algemeen nut en in aanmerking komen voor donaties die aftrekbaar zijn voor de belasting, waaronder: organisaties die zijn geregistreerd in overeenstemming met de wet op de assistentie voor non-profit-, niet-gouvernementele organisaties (비영리민간단체지원법); nutsbedrijven (공익법인), stichtingen met sociaal-maatschappelijke doelstellingen (공익법인), sociale coöperaties (사회적협동조합), sociale coöperatieve verenigingen (사회적협동조합연합회) en organisaties met de bedrijfs- of districtlicentiecode 82 of 80.

Letland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Latvia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij relevante overheidsinstanties als: (1) organisaties voor het algemeen nut (sabiedriskā labuma organizācijas); (2) verenigingen (biedrību) en stichtingen (nodibinājumu) of (3) religieuze organisaties.

Litouwen

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Lithuania, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) organisaties met de status van begunstigde; (2) liefdadigheids- en sponsoringsfondsen. (3) openbare instellingen; (4) verenigingen die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut of (5) religieuze organisaties.

Luxemburg

 • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) algemeen nut beogende organisaties; (2) non-profitverenigingen en -stichtingen; (3) verenigingen met sociale impact met 100% impactaandeel; of (4) internationale non-profitorganisaties.

Macau

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechDonation, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) verenigingen (社團) die geregistreerd staan bij het bureau voor identificatiediensten (身份 證明 局) met een goedgekeurde subsidieaanvraag van het bureau voor sociaal welzijn, het bureau voor onderwijs en jeugdzaken of het bureau voor arbeidsaangelegenheden.

Maleisië

 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) niet-gouvernementele organisaties en instellingen die in aanmerking komen voor giften die fiscaal aftrekbaar zijn; (2) liefdadigheidsfondsen; (3) jeugdverenigingen; (4) verenigingen die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; (5) ondernemingen met beperkte aansprakelijkheid die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; (6) schenkingen van islamitische fondsen; of (7) moskeeën.

Malta

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Malta, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn bij of worden erkend door relevante autoriteiten als: (1) filantropische organisaties of non-profitorganisaties met belastingvrijstelling; of (2) vrijwilligersorganisaties (VO's).

Mexico

 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) geverifieerde begunstigden; (2) CLUNI-organisaties; (3) andere privé liefdadigheids- of hulporganisaties die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; of (4) religieuze verenigingen.

Nederland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Nederland, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) verenigingen of stichtingen voor het algemeen nut (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI); (2) verenigingen of stichtingen die anderszins op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; of (3) kerken en andere religieuze organisaties (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

Nieuw-Zeeland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup New Zealand, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten en gevestigd zijn in Nieuw-Zeeland of Tokelau als: (1) liefdadigheidsinstellingen; (2) begunstigde organisaties; of (3) non-profitorganisaties met belastingvrijstelling.

Nigeria

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Nigeria, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) organisaties die in aanmerking komen voor fiscaal aftrekbare donaties; (2) verenigingen met trustees van een vennootschapsorgaan of (3) ondernemingen met beperkte aansprakelijkheid die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.

Noorwegen

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Norge, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten bedrijven (selskaper), stichtingen (stiftelser), verenigingen (sammenslutninger) of religieuze gemeenschappen (livssynssamfunn) zijn die in overeenstemming met artikel 6-50 van de Noorse belastingwet (Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven)) in aanmerking komen voor ontvangst van fiscaal aftrekbare schenkingen, en/of bedrijven, stichtingen, verenigingen of religieuze gemeenschappen zijn die staan geregistreerd in het op vrijwilligheid gebaseerde register (Frivillighetsregisteret).

Pakistan

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Pakistan, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door relevante autoriteiten als: (1) goedgekeurde non-profitorganisaties (NPO's); (2) organisaties met liefdadigheids- en non-profitdoeleinden (Section 42 Companies); (3) verenigingen; (4) vrijwilligersorganisaties op gebied van welzijn of (5) internationale niet-gouvernementele organisaties (INGO's).

Peru

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Peru, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) verenigingen en stichtingen die zijn goedgekeurd voor fiscaal aftrekbare donaties; of (2) andere verenigingen, stichtingen of commissies.

Filipijnen

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Asia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission (SEC) en aan de hand van hun bestuursdocumenten de non-stock- en non-profitstatus kunnen aantonen, een door het Bureau of Internal Revenue (BIR) uitgegeven certificaat voor belastingvrijstelling en/of een accreditatie van de Philippine Council for NGO Certification (PCNC) kunnen overleggen.

Polen

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Technologie.org.pl, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) organisaties voor het algemeen nut; (2) stichtingen voor het algemeen nut; (3) verenigingen die handelen voor het algemeen nut; of (4) religieuze organisaties.

Portugal

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Portugal, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) rechtspersonen van openbaar nut; (2) particuliere instellingen voor sociale solidariteit; (3) niet-gouvernementele organisaties; (4) religieuze organisaties; of (5) niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking.

Puerto Rico

 • Organisaties moeten worden gevalideerd door TechSoup.
 • Organisaties moeten zich in Puerto Rico bevinden en door de Amerikaanse belastingdienst zijn erkend als vrijgesteld van federale inkomstenbelasting op grond van artikel 501(c)(3) van de Internal Revenue Code (IRC).

Roemenië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Romania, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd als verenigingen, stichtingen, federaties of religieuze verenigingen en op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.

Rusland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TeploDigital, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten het volgende zijn: (1) niet-commerciële organisaties; of (2) internationale niet-commerciële organisaties.

Servië

 • Organisaties moeten in aanmerking komen voor fiscaal aftrekbare bijdragen zoals beschreven in artikel 15 van de wet inzake winstbelasting en/of andere organisaties (zoals stichtingen, verenigingen en schenkingsfondsen) die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.

Singapore

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Asia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) Instituten van een openbare aard (Institutions of a Public Character, IPC's); (2) goede doelen; of andere organisaties die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut, waaronder (3) liefdadigheidsorganisaties die zijn geregistreerd als rechtspersoon. (4) verenigingen; of (5) bedrijven met beperkte aansprakelijkheid.

Slowakije

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Slovakia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn: non-profitorganisaties, stichtingen of niet-investeringsfondsen die staan geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken; maatschappelijke verenigingen die staan geregistreerd in het centrale register (met uitzondering van Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou, en Živnostenské spoločenstvá); het Slowaakse Rode Kruis; of rechtspersonen die zijn opgericht door kerkgenootschappen en religieuze organisaties.

Slovenië

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Slovenia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten non-profitorganisaties of niet-gouvernementele organisaties zijn die zijn aangemerkt als verenigingen, stichtingen of als privé-instellingen met een licentie om openbare services aan te bieden, of religieuze gemeenschappen zijn die staan geregistreerd bij het ministerie van Cultuur.

Zuid-Afrika

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij SANGOTeCH, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) maatschappelijke organisaties (public benefit organisations, pbo's) op basis van Artikel 18A; (2) maatschappelijke organisaties (public benefit organisations, pbo's); (3) non-profitorganisaties; (4) non-profitorganisaties die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; of (5) trusts die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.

Spanje

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Ilunion Consultoría, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) organisaties voor het openbaar nut; (2) non-profitentiteiten; (3) andere organisaties (zoals verenigingen, sportclubs/federaties, stichtingen of non-profit-/sociale initiatieven) die op non-profitbasis voor het algemeen nut werken; of (4) religieuze entiteiten.

Zweden

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Sverige, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten op non-profitbasis werken voor het algemeen nut als: (1) verenigingen; (2) stichtingen; of (3) geloofsgemeenschappen.

Zwitserland

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Stifter-helfen.ch, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten op non-profitbasis werken voor het algemeen nut: (1) stichtingen; (2) verenigingen; of (3) bedrijven met belastingvrijstelling.

Taiwan

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Taiwan, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten non-profitorganisaties of niet-gouvernementele organisaties zijn die in bezit zijn van een notarieel bekrachtigd rechtspersooncertificaat en door een afdeling van de centrale overheid zijn gelicentieerd, of lokale organisaties zijn die zijn gelicentieerd door het desbetreffende regionale stads- of districtsbestuur.

Tanzania

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Tanzania, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) liefdadigheidsorganisaties die zijn goedgekeurd voor fiscaal aftrekbare donaties; (2) niet-gouvernementele organisaties; of (3) religieuze organisaties.

Thailand

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Asia, de regionale afdeling van TechSoup Global.    
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of erkend door relevante autoriteiten zoals: (1) organisaties die zijn vrijgesteld van belasting; (2) organisaties van algemeen nut; (3) stichtingen of verenigingen; of (4) buitenlandse ngo's.

Turkije

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Türkiye, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) stichtingen die zijn vrijgesteld van belasting; (2) verenigingen; (3) stichtingen; of (4) sociale coöperaties die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.

Oekraïne

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Oekraïne, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten tot een van de volgende categorieën behoren: (1) liefdadigheidsorganisaties; (2) openbare verenigingen; (3) religieuze organisaties of (4) internationale non-profitorganisaties.

Verenigd Koninkrijk (inclusief Engeland en Wales, Schotland, Noord-Ierland)

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij tt-exchange, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij of worden erkend door de relevante autoriteiten als: (1) geregistreerde liefdadigheidsinstellingen; of (2) liefdadigheidsinstellingen of kerken met HMRC-vrijstelling.

Verenigde Staten

 • Organisaties moeten erkend zijn door de IRS als belastingvrije 501(c)(3) organisaties die opgericht zijn voor liefdadigheids-, educatieve, religieuze, literaire, wetenschappelijke of andere belastingvrije doeleinden. 
 • Fiscaal gesponsorde organisaties mogen niet deelnemen aan Google voor Non-profitorganisaties.
 • Ook organisaties, zoals kerken, die in het kader van een groepsvrijstelling automatisch als belastingvrij worden beschouwd, moeten nog steeds erkenning voor 501(c)(3) belastingvrijstelling ontvangen van de IRS om in aanmerking te komen voor het programma Google voor Non-profitorganisaties.
 • Organisaties moeten worden gevalideerd door TechSoup.

Vietnam

 • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Asia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
 • Organisaties moeten over de juiste licenties en vergunningen beschikken voor een sociale liefdadigheidsinstelling, liefdadigheidsfonds (inclusief private stichtingen), internationale ngo (INGO), vereniging of wetenschappelijke en technologische organisatie (Scientific and Technological Organization; STO) die liefdadigheidsactiviteiten onderneemt.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false