Aanvullende servicevoorwaarden van Google voor Non-profitorganisaties

Laatst gewijzigd op 7 februari 2020

 

Als u een account voor Google voor Non-profitorganisaties wilt aanvragen, moet u (1) de Servicevoorwaarden van Google en (2) deze Aanvullende servicevoorwaarden van Google voor Non-profitorganisaties (de 'Aanvullende voorwaarden van Google voor Non-profitorganisaties' ') accepteren namens uzelf en uw organisatie. 

 

Lees elk van deze documenten zorgvuldig. Deze documenten worden samen de 'Voorwaarden' genoemd. Hierin wordt uiteengezet wat u van ons kunt verwachten als u onze services gebruikt en wat we van u verwachten.

 

Als deze Aanvullende voorwaarden van Google voor Non-profitorganisaties in strijd zijn met de Servicevoorwaarden van Google, zijn deze Aanvullende voorwaarden van Google voor Non-profitorganisaties van toepassing op het programma Google voor Non-profitorganisaties. 

 

Ons Privacybeleid maakt geen deel uit van deze voorwaarden, maar we raden u aan het te lezen om beter te begrijpen hoe u uw gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

 

U verklaart dat u achttien jaar of ouder bent en in staat bent een juridisch bindende overeenkomst aan te gaan. De voorwaarden zijn van kracht vanaf de dag dat u op de knop Verzenden klikt.  Klik niet op de knop Verzenden als u niet wettelijk bevoegd bent om uw organisatie te binden.

1. Activering en voorwaarden voor de door G4NP aangeboden producten 

1.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op de aanmelding van u en uw organisatie voor het platform en het programma van Google voor Non-profitorganisaties ('G4NP-programma') evenals op het gebruik ervan. Toelating tot het G4NP-programma houdt niet noodzakelijkerwijs in dat u of uw organisatie gebruik kan maken van de Google-producten die worden aangeboden via het G4NP-programma zonder aanvullende stappen te doorlopen om producten te activeren, waaronder instemming met afzonderlijke productspecifieke servicevoorwaarden. 

 

2. Uw garanties

2.1 U verklaart en garandeert het volgende:

2.1.1 De informatie over uw organisatie die u heeft ingevuld in de aanvraag voor Google voor Non-profitorganisaties is waar en correct.

2.1.2 Uw organisatie discrimineert geen enkele persoon of groep mensen tijdens sollicitatieprocedures of bij het beheer van programma's en services, waaronder op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit.

2.1.3 Uw organisatie mag het G4NP-programma gebruiken in overeenstemming met het eigen beleid van de organisatie en de toepasselijke wet- en regelgeving. Het gebruik van het G4NP-programma door uw organisatie heeft geen negatieve gevolgen voor de huidige en toekomstige mogelijkheden van Google om zaken te doen met uw organisatie.

2.1.4 U en uw organisatie zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, waaronder alle toepasselijke uitvoerwetgeving en handelssanctieprogramma's, evenals aan alle wetgeving ter bestrijding van omkoping en corruptie, in verband met het gebruik van het G4NP-programma door uw organisatie. Het G4NP-programma zal niet worden gebruikt om: i) een overheidsfunctionaris te beïnvloeden om opdrachten te krijgen of te behouden of op een andere manier ongeoorloofd bevoordeeld te worden, ii) opdrachten te krijgen of te behouden, iii) een overheidsfunctionaris iets te laten doen of nalaten in zijn of haar officiële hoedanigheid, of iv) op een andere manier ongeoorloofd bevoordeeld te worden. 

 

3. Aanwijzing van accountbeheerder en privacy

3.1 Als de aanvraag van uw organisatie wordt goedgekeurd, wordt u een beheerder van het account voor het G4NP-programma van uw organisatie. Als u andere gebruikers toestaat beheerder te worden van het account van uw organisatie, hebben zij dezelfde rechten als u om het account van uw organisatie te beheren, waaronder de mogelijkheid om u als beheerder te verwijderen.

3.2 U stemt ermee in dat andere beheerders van het account van uw organisatie uw naam en de details van uw administratieve activiteiten kunnen zien, waaronder verwijdering van beheerders, afwijzing van gebruikers die een aanvraag indienen om beheerder te worden en aanvragen voor producten van Google voor Non-profitorganisaties.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?