Tổ chức được miễn thuế theo nhóm

Bài viết này chỉ áp dụng cho các tổ chức ở Hoa Kỳ.

Nếu tổ chức của bạn có trạng thái là tổ chức từ thiện thuộc diện hưởng ưu đãi miễn thuế theo nhóm do tổ chức liên kết trung tâm cung cấp, thì có thể bạn vẫn đủ điều kiện tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận. 

Để yêu cầu tài khoản, hãy đăng nhập vào Google cho tổ chức phi lợi nhuận và nhập mã xác nhận thành viên TechSoup của bạn.  Chỉ các tổ chức đã được TechSoup xác minh mới có mã xác nhận.

Sau khi TechSoup xác minh xong tổ chức của bạn, bạn sẽ có thể kích hoạt các sản phẩm của Google một cách độc lập với các tổ chức khác có chung quyền được miễn thuế theo nhóm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?