Organizácie so skupinovým oslobodením od dane

Tento článok sa týka iba organizácií v USA.

Ak má vaša organizácia štatút charitatívnej organizácie udelený prostredníctvom skupinového oslobodenia od dane poskytnutého spriaznenou centrálnou organizáciou, môžete stále spĺňať podmienky účasti v programe Google pre neziskové organizácie. 

Ak chcete požiadať o účet, prihláste sa do účtu Google pre neziskové organizácie a zadajte overovací token spoločnosti TechSoup.  Overovací token majú iba organizácie, ktoré overila spoločnosť TechSoup.

Po overení organizácie budete môcť aktivovať služby Googlu nezávisle od ďalších organizácií, ktoré s vami zdieľajú skupinové oslobodenie od dane.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?