Grupowe zwolnienie z opodatkowania

Ten artykuł dotyczy tylko organizacji w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli Twoja organizacja jest instytucją charytatywną na mocy grupowego zwolnienia z opodatkowania udzielonego przez stowarzyszoną organizację centralną, może mieć prawo do uczestnictwa w programie Google dla Organizacji Non-Profit. Więcej informacji

Aby wysłać prośbę o utworzenie konta Google dla Organizacji Non-Profit, wykonaj te czynności. Gdy organizacja zostanie już zweryfikowana, będzie mogła aktywować usługi Google niezależnie od innych organizacji, które korzystają z tego samego grupowego zwolnienia z opodatkowania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?