Prebacivanje slanja SMS-ova s iMessagea na Poruke

Da biste primali tekstne poruke na novom Android telefonu, možete se prebaciti s iMessagea, Appleove usluge slanja poruka, na Poruke. 

Prije nego što izvadite SIM karticu iz iPhonea

iMessage morate isključiti prije nego što izvadite SIM karticu iz iPhonea. Ako to ne učinite, SMS/MMS poruke mogle bi se nastaviti usmjeravati na vaš stari iPhone, a ne na vaš novi telefon.

Isključivanje iMessagea

  1. Na iPhoneu otvorite Postavke.
  2. Dodirnite Poruke.
  3. Postavite iMessage na Isključeno.

Ponovno pokretanje grupnih chatova

Ako ste u grupnom chatu s prijateljima koji imaju iPhone, započnite novi grupni chat. Vaši prijatelji također mogu započeti novi grupni chat. 

Već ste izvadili SIM karticu iz iPhonea

Ako više nemate svoj stari Apple telefon ili ste već izvadili SIM karticu, zatražite da Apple poništi registraciju vašeg telefonskog broja na iMessageu.

Povezani članci