Mobilno plaćanje na vašem uređaju

Ovisno o vašem Android uređaju, kupnje kod trgovaca koji prihvaćaju beskontaktna plaćanja možete plaćati mobilnim plaćanjem.

Napomena: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 9 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Uključivanje NFC-a

Da biste plaćali mobilnim plaćanjem, najprije morate uključiti NFC (komunikaciju kratkog dometa).

  1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
  2. Dodirnite Povezani uređaji a zatim Postavke veze.
  3. Uključite NFC.

Ako ne vidite postavku NFC, vaš uređaj nema NFC. Nećete moći plaćati dodirom.

Upravljanje aplikacijama koje upotrebljavaju plaćanje dodirom

Mnoge aplikacije za plaćanje omogućuju plaćanje dodirom. Aplikacije za plaćanje možete pronaći na Google Playu ili u aplikaciji Trgovina Play Google Play.

Ako imate više aplikacija koje upotrebljavaju mobilno plaćanje, možete odabrati koju ćete aplikaciju upotrebljavati prema zadanim postavkama.

  1. Otvorite aplikaciju. Provjerite je li mobilno plaćanje uključeno.
  2. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
  3. Dodirnite Aplikacije i obavijesti a zatim Napredno a zatim Zadane aplikacije
  4. Dodirnite Mobilno plaćanje a zatim Zadano plaćanje.
  5. Odaberite zadanu aplikaciju za plaćanje.

Napomena: da bi se prikazivale u Postavkama, vaše aplikacije za plaćanje moraju podržavati plaćanje dodirom. Aplikacije za novčani prijenos i Android Beam ne podržavaju mobilno plaćanje.

Isključivanje mobilnog plaćanja

Mobilno plaćanje možete isključiti na dva načina:

  • U aplikaciji za plaćanje isključite mobilno plaćanje. Neke aplikacije za plaćanje ne podržavaju tu opciju.
  • Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke a zatim Povezani uređaji a zatim Postavke veze. Zatim isključite NFC

Napomena: ako isključite NFC, isključit će se i ostale značajke koje koriste NFC, primjerice Android Beam.

Povezani članci