Produktjämförelsetjänster

I länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i Schweiz kan säljare delta i Shopping-annonser via en eller flera produktjämförelsetjänster. Vissa produktjämförelsetjänster hanterar produktdata och kampanjer åt säljaren, medan andra erbjuder säljaren verktyg för att hantera innehållet själv.

Läs mer om produktjämförelsetjänster här.