Porovnávače cien

V krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku obchodníci používajú reklamy v Nákupoch prostredníctvom jednej alebo niekoľkých služieb porovnávania cien podľa svojho výberu. Niektoré z týchto služieb spravujú údaje o výrobkoch a kampane v mene obchodníka, zatiaľ čo iné poskytujú nástroje umožňujúce obchodníkom spravovať svoje kampane.

Tu nájdete ďalšie informácie o porovnávačoch cien

Pre obchodníkov:
O reklame prostredníctvom porovnávačov cien
Rozličné spôsoby používania porovnávačov cien
Hlavný panel aktivity porovnávačov cien
Video: Reklama prostredníctvom porovnávačov cien
Video: Ako funguje reklamná aukcia v Nákupoch

Pre porovnávače cien:
Registrácia porovnávača cien
O súbežnom sledovaní v porovávačoch cien
Povolenie zdieľania údajov
Reklamy s porovnávacím záznamom
Video: Zapojenie do reklám v Nákupoch cez porovnávač cien
Video: Ako funguje reklamná aukcia v Nákupoch
Video: Správa inventára prostredníctvom technológie rozhrania API Nákupov
Webinár: Pravidlá a údržba informačných kanálov
Webinár: Optimalizácia informačných kanálov
 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory