Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Cách khắc phục: Đang chờ xem xét về việc sử dụng tính năng lấy hàng trong ngày (quảng cáo kho hàng tại địa phương)

Đợi Google xem xét tài khoản của bạn về việc sử dụng tính năng lấy hàng trong ngày

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Google chưa xem xét tài khoản của bạn về việc cho phép sử dụng tính năng lấy hàng trong ngày trên trang đích của bạn. Hiện tại, bạn không cần làm gì khác. Vui lòng đợi Google xem xét tài khoản của bạn.

Tìm hiểu thêm về tính năng lấy hàng trong ngày với trang chủ cửa hàng địa phương do người bán lưu trữ (triển khai đầy đủ)

Tìm hiểu thêm về tính năng lấy hàng trong ngày với trang chủ cửa hàng địa phương do người bán lưu trữ (triển khai cơ bản)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính