Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Cách khắc phục: Đang chờ xem xét về việc sử dụng tính năng lấy hàng trong ngày (quảng cáo kho hàng tại địa phương)

Đợi Google xem xét tài khoản của bạn về việc sử dụng tính năng lấy hàng trong ngày

A custom icon for Merchant Center Classic Article Header.

Google chưa xem xét tài khoản của bạn về việc cho phép sử dụng tính năng lấy hàng trong ngày trên trang đích của bạn. Hiện tại, bạn không cần làm gì khác. Vui lòng đợi Google xem xét tài khoản của bạn.

Tìm hiểu thêm về tính năng lấy hàng trong ngày với trang chủ cửa hàng địa phương do người bán lưu trữ (triển khai đầy đủ)

Tìm hiểu thêm về tính năng lấy hàng trong ngày với trang chủ cửa hàng địa phương do người bán lưu trữ (triển khai cơ bản)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525
false