Giới thiệu báo cáo sức cạnh tranh về giá

Lưu ý: Bạn sẽ cần phải tham gia chương trình Phân tích thị trường thì mới có thể sử dụng tính năng này.

Báo cáo sức cạnh tranh về giá cho biết những người bán khác đang định giá như thế nào cho các sản phẩm như sản phẩm mà bạn bán. Bạn sẽ xem được mức giá trung bình của từng sản phẩm, qua đó biết được mức giá đang mang lại hiệu quả cho các nhà quảng cáo khác trong việc thu hút lượt nhấp chuột, đồng thời cũng giúp bạn tổng hợp các chỉ số về mức giá chuẩn theo thời gian.

Có 2 cách để phân đoạn và xem dữ liệu khi dùng báo cáo này:

  • Khi xem dữ liệu theo danh mục, thương hiệu hoặc loại sản phẩm, bạn có thể theo dõi sức cạnh tranh hiện tại của mình trong các phiên đấu giá Quảng cáo mua sắm theo thời gian.
  • Khi xem dữ liệu theo sản phẩm, bạn sẽ thấy thông tin về từng sản phẩm riêng lẻ cùng với một chỉ số chuẩn có sẵn.

Bài viết này giải thích cách thức hoạt động của báo cáo sức cạnh tranh về giá trong Merchant Center.

Lợi ích

Sử dụng thông tin chi tiết về cách định giá để có thêm hướng dẫn khi đặt giá thầu cho quảng cáo và định giá sản phẩm.

  • Đặt giá thầu một cách cạnh tranh. Tận dụng tính năng báo cáo so sánh giá chuẩn để nâng giá thầu cho các sản phẩm có giá cạnh tranh trong Quảng cáo mua sắm.
  • Định giá một cách cạnh tranh. Sử dụng dữ liệu trong báo cáo so sánh giá chuẩn làm nguồn thông tin khi đưa ra quyết định về cách định giá và thiết lập chiến lược bán hàng. Việc này có thể bao gồm cả việc xác định sản phẩm, loại sản phẩm, thương hiệu hoặc danh mục được định giá quá cao hoặc thiết lập chiến lược cho các chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi đặc biệt.

Cách thức hoạt động

Bạn có thể nhóm báo cáo sức cạnh tranh về giá theo sản phẩm, loại sản phẩm, danh mục hoặc thương hiệu. Khi bạn nhóm theo sản phẩm hoặc nhấp vào mục Xem sản phẩm, thì hệ thống sẽ mở ra một bảng thông tin chi tiết cho biết dữ liệu của từng sản phẩm.

Bạn có thể lọc các kết quả trong báo cáo theo một khoảng thời gian mà bạn chỉ định.

Xin lưu ý rằng những sản phẩm có quá ít người bán hoặc không nhận được nhiều lượt nhấp chuột trong Quảng cáo mua sắm sẽ không xuất hiện trong báo cáo này. Ngoài ra, vì chỉ dành cho Quảng cáo mua sắm nên báo cáo này không chứa dữ liệu của các chương trình khác như Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất hay Shopping Actions.

Chế độ xem theo sản phẩm của báo cáo chỉ cung cấp dữ liệu cho các sản phẩm hiện đã được gửi trong tài khoản Merchant Center của bạn và có sẵn các chỉ số về điểm chuẩn. Chế độ xem theo danh mục, thương hiệu và loại sản phẩm sẽ cung cấp toàn bộ lịch sử sản phẩm của bạn.

Khi xem dữ liệu theo danh mục, thương hiệu hoặc loại sản phẩm, bạn sẽ thấy hai chỉ số này:

Chỉ số Nội dung hiển thị
Trên, bằng hoặc dưới mức giá chuẩn Tỷ lệ phần trăm các phiên đấu giá mà trong đó các sản phẩm của bạn có giá cao hơn 1%, chênh lệch không quá 1% hoặc thấp hơn 1% so với mức giá chuẩn.
Không có mức giá chuẩn Tỷ lệ phần trăm các phiên đấu giá mà không có đủ dữ liệu để tính mức giá chuẩn cho sản phẩm này.
 

Khi xem dữ liệu theo sản phẩm, bạn sẽ thấy các chỉ số sau:

Chỉ số Nội dung hiển thị
Giá của bạn Giá hiện tại của một mặt hàng, xác định theo thuộc tính "Giá" hoặc thuộc tính "Giá ưu đãi" nếu thuộc tính này có sẵn và đang hoạt động.
Giá chuẩn hiện tại Giá trung bình có tính trọng số theo số lượt nhấp chuột cho một sản phẩm nhất định đối với tất cả người bán quảng cáo cùng sản phẩm đó trên Quảng cáo mua sắm. Hệ thống so khớp các sản phẩm dựa trên mã GTIN.

Mức giá chuẩn được tính toán bằng dữ liệu lấy từ 1 đến 7 ngày trước khi bản báo cáo được tạo ra. Các sản phẩm có số lần nhấp chuột cao hơn trong Quảng cáo mua sắm sẽ có giá chuẩn mới hơn, qua đó đẩy dữ liệu sản phẩm đến gần hơn với khoảng thời gian 1 ngày trước khi tạo báo cáo.

Vì mức giá chuẩn có tính trọng số theo số lượt nhấp, nên các sản phẩm phổ biến hơn sẽ có trọng số lớn hơn khi tính mức giá chuẩn.
Độ chênh lệch hiện tại so với mức giá chuẩn Tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa giá hiện tại của bạn và giá chuẩn trung bình có tính trọng số theo số lượt nhấp hiện tại của sản phẩm.
Độ chênh lệch so với mức giá chuẩn trước đây Độ chênh lệch trung bình tính theo phần trăm giữa giá của bạn và mức giá chuẩn trong phạm vi ngày được chọn.

Cách tìm báo cáo

Để xem báo cáo sức cạnh tranh về giá, bạn hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở tài khoản Merchant Center.
  2. Chuyển đến tab "Phát triển".
  3. Nhấp vào mục Sức cạnh tranh về giá cả.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố