Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Thiết lập trang thông tin miễn phí về sản phẩm

Set up free product listings [hero image]

Giới thiệu sản phẩm của bạn trong trang thông tin miễn phí trên Google bằng cách chọn tùy chọn này khi bạn đăng ký Merchant Center. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp vào mục Mức tăng trưởng trong trình đơn điều hướng bên trái, sau đó nhấp vào Quản lý chương trình. Chọn "Giới thiệu sản phẩm của bạn trong trang thông tin miễn phí về sản phẩm trên Google".

Set up free product listings [infographic]

Hướng dẫn

Khi thiết lập sản phẩm để đăng trong trang thông tin miễn phí trên Google, bạn sẽ cần phải làm những việc sau:

Step 1

Thêm sản phẩm vào nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn

Step 2

Xác minh trang web của bạn

Step 3

Xem lại thông tin công ty của bạn và chính sách của Google về nội dung không được hỗ trợ, sau đó đánh dấu vào ô để xác nhận

Step 4

Sau khi làm xong các bước dành cho bạn, hãy nhấp vào Kích hoạt để hoàn tất quá trình thiết lập.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false