Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Thiết lập các nền tảng trên Google

Đăng ký các nền tảng trên Google bằng cách chọn chương trình này khi bạn đăng ký Merchant Center hoặc nhấp vào Tăng trưởng trong menu điều hướng bên trái, rồi nhấp vào Quản lý chương trình. Chọn "Các nền tảng của Google" từ danh sách các chương trình có sẵn.

 

Bạn có thể bắt đầu hay dừng thiết lập vào bất cứ lúc nào. Khi bạn đã bắt đầu thiết lập, Quảng cáo mua sắm sẽ được tự động thêm vào danh sách các tác vụ đang chờ xử lý của bạn trên trang Tổng quan.

Hoàn thành bước thiết lập

Khi thiết lập các nền tảng trên Google, bạn sẽ cần:

 

Chính sách về bài đánh giá

Xem lại thông tin công ty của bạn và các chính sách của Google về nội dung không được hỗ trợ. Khi đã sẵn sàng, hãy đánh dấu vào hộp để xác nhận rằng bạn đã xem. Nhấp vào Kích hoạt để hoàn tất quá trình thiết lập.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố