Hämtning i butik med lokalt skyltfönster med Google som värd

Funktionen Hämtning i butik är ett sätt att markera att du erbjuder flerkanaliga köpalternativ direkt i lokala skyltfönster med Google som värd och shoppingwebbsökningar. När en kund hamnar på produktsidan för ditt lokala skyltfönster på Google eller söker på en produkt som kan hämtas i butik ser de en länk till din webbplats med information om hämtning i butik. Kunden kan sedan besöka din webbplats för att slutföra beställningen och välja Hämtning i butik som utlämningsalternativ.

I den här artikeln beskrivs komponenter, kvalificering och krav för hämtning i butik för ditt lokala produktflöde och din webbplats.

Funktionen Hämtning i butik har 2 komponenter:

Annoteringen Klicka och hämta i annonser för lokala butikslager på Google.com

 • Annoteringen för att hämta är aktiverad för att visas på dina annonsenheter. Annoteringen för sträcka är endast tillgänglig på mobila enheter.

Länken Klicka och hämta på det lokala skyltfönstret med Google som värd

 • När du implementerar funktionen för hämtning i butik i annonser för lokala butikslager visas alternativet Hämtning i butik automatiskt i det lokala skyltfönstret med Google som värd. Kunden ser också information om när beställningen finns att hämta.

Obs! Om du vill komma igång med hämtning i butik i annonser för lokala butikslager kan du kontakta Google-teamet för att bekräfta att du är behörig och uppfyller villkoren nedan.

Så fungerar det

Om du vill lyfta fram varor som är behöriga för hämtning i butik lägger du till attributen pickup method [hämtningsmetod] och pickup SLA [hämtningsavtal] i antingen det lokala produktflödet eller lagerflödet för lokala produkter.

Så här går det till:

 1. En kund klickar på en annons för ett lokalt butikslager.
 2. Klicket leder kunden till det lokala skyltfönstret med Google som värd.
 3. Användaren väljer Klicka och hämta.
 4. Klicket leder kunden till återförsäljarens målsida.
 5. Betalningsprocessen sker på återförsäljarens webbplats.

Flödeskrav

Lägg till följande attribut för hämtning i butik i rätt flöde:
Attribut Valfritt eller obligatoriskt? Flöde Möjliga värden
pickup method Obligatoriskt Lokalt produktflöde eller lagerflöde för lokala produkter buy, reserve, not supported
pickup SLA Obligatoriskt Lokalt produktflöde eller lagerflöde för lokala produkter same day, next day
pickup_link_template Obligatoriskt Lokalt produktflöde URL-parameter eller URL-sökväg
ValueTrack-parametern store_code i pickup_link_template Obligatoriskt Lokalt produktflöde ValueTrack-parameter
mobile_pickup_link_template Valfritt Lokalt produktflöde URL-parameter eller URL-sökväg
ads_redirect Valfritt Lokalt produktflöde URL-parameter eller URL-sökväg

Obs!

 • Lägg till de obligatoriska attributen för alla varor i ditt lokala produktflöde där hämtning i samma butik är tillgängligt för samtliga butiker (en kund kan till exempel köpa en viss tv samma dag i samtliga dina butiker i hela landet).
 • Lägg till de obligatoriska attributen pickup method [hämtningsmetod] och pickup SLA [hämtningsavtal] i lagerflödet för lokala produkter när alternativet Hämtning i butik endast är tillgängligt i vissa butiker, eller om vissa butiker erbjuder en annan hämtningsmetod eller ett annat hämtningsavtal.
 • Observera att pickup SLA [hämtningsavtal] inte kan vara tomt. Ange ett standardvärde för pickup SLA [hämtningsavtal] om hämtningsmetod är inställd på ”erbjuds inte”.

Du hittar fullständig information i flödesspecifikation för lokala produkter och sammanfattning av obligatoriska attribut för funktionerna Lokalt skyltfönster hos säljaren och Hämtning i butik.

 • Lägg till attributet pickup_link_template [länkmall_för_hämtning] i det lokala produktflödet och se till att du inkluderar ValueTrack-parametern store_code [butikskod].
 • pickup_link_template [länkmall_för_hämtning] bör helt enkelt bestå av en länk till produktens butiksspecifika målsida.

Hur webbadressen är uppbyggd varierar mellan webbplatser. Butikskoder kan vara URL-parametrar eller ingå i webbadressen. Här är några exempel:

Exempel: store_code [butikskod] som URL-parameter

itemid title price ads_redirect link_template
123 Tält för två personer – äventyrsserien 249,99 USD http://mikemart.com/123?store=
{store_code}&trackingParameter=value
http://mikemart.com/123?store={store_code}

Exempel: store_code [butikskod] ingår i webbadressen

itemid title price ads_redirect link_template
abc LED-ficklampa med väska 19,99 USD http://acmestores.com/456/
store/{store_code}?trackingParameter=value
http://acmestores.com/456/
store/{store_code}
 • Du kan också lägga till det valfria attributet mobile_pickup_link_template [länkmall_för_hämtning_via_mobil] om du har separata mobila målsidor som är optimerade för mobila enheter och mobilspårning.

Obs! Om du redan skickar in attributet ads_redirect [ads_omdirigering] och/eller mobile_pickup_link_template [länkmall_för_hämtning_via_mobil] i det lokala produktflödet måste du inkludera ValueTrack-parametern store_code [butikskod] för båda attributen ads_redirect [ads_omdirigering] och/eller pickup_link_template [länkmall_för_hämtning].

Se till att webbadressen i ads_redirect [ads_omdirigering] stämmer överens med pickup_link_template [länkmall_för_hämtning]. Om webbadresserna inte är identiska avvisas attributet ads_redirect [ads_omdirigering].

Obs!

​Verifiera och gör anspråk på webbplatsadressen och se till att den webbadress som är registrerad i Merchant Center stämmer överens med domänen i pickup_link_template [länkmall_för_hämtning]. Om webbadressen inte stämmer överens med den registrerade domänen kan du läsa mer om hur du löser problemet här.

Krav för målsidor

Målsidan får endast representera en enda säljares butik. Den måste uppfylla följande krav för både datorer och mobila enheter, inklusive surfplattor:

 • Följande information måste visas på produktsidan:
  • Se till att du kan visa ett lokalt skyltfönster baserat på koderna från ditt Google My Business-konto, så att du kan visa butiksspecifika priser och tillgänglighet.
  • Hämtning i butik ska visas lika tydligt som alternativet Köp online.
   • Tillgänglighet för hämtning i butik (1. Hämtningsmetod: boka online eller köp online 2. Hämtningsavtal: hämtning samma dag eller nästa dag) ska synas innan varan läggs i kundvagnen.
  • Visa butikens namn och adress på målsidan.
   • Se till att den lokala informationen (t.ex. butikens namn, butikens adress, lokalt produktpris och tillgänglighet) syns när kunden öppnar sidan utan att kunden behöver göra någonting. Informationen ska visas direkt när sidan läses in, utan att besökaren behöver rulla ned på sidan.
   • När sidan öppnas kan butikens namn och staden representera butikens adress, om butikens hela adress inte kan visas. Butikens fullständiga adress bör i så fall visas när kunden klickar och vill visa butikens adress eller byta till andra butiker.
  • Visa butikens lokala produktpris eller se till att de lokala priserna är desamma som onlinepriserna om bara onlinepriser visas.
  • Ge möjligheten att byta till dina andra butiker innan varan läggs i kundvagnen.
  • Senaste tid och pris (om tillämpligt) för hämtning måste anges innan varan läggs i kundvagnen.
 • Användare måste kunna slutföra beställningen (t.ex. slutföra köpet eller reservera varan) på din webbplats.
 • Du måste skicka en bekräftelse när beställningen är klar att hämtas (t.ex. via e-post eller sms).

*Obs! Du kan använda antingen ditt onlinepris eller ditt lokala pris när en kund slutför köpet med Hämtning i butik via din webbplats. Google visar dock endast det lokala priset i annonser för lokala butikslager och det lokala skyltfönstret.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?