Felsöka undersökningsmodulen

Nedan beskriver vi några vanliga fel som kan uppstå när du implementerar undersökningsmodulen.

Modulen är inte synlig

Om modulen inte syns på beställningsbekräftelsesidan kan du undersöka följande möjliga orsaker till problemen:

Problem Diagnos
HTML-källan innehåller inte modulkoden Visa HTML-källan i webbläsaren och kontrollera att exakt en instans av modulkodblocket visas på sidan.
Modulen ligger utanför skärmen eller skyms av andra element Modulen kan återges utanför visningsområdet. Prova att rulla sidan. 
Din webbläsare stöds inte Webbläsaren måste ha stöd för HTML 5. Uppdatera den till den senaste versionen.
Integrering med e-handelsplattform Vissa e-handelsplattformar kan ha kompatibilitetsproblem. Fråga din e-handelsleverantör om implementeringsalternativ.
Bekräftelsesidan är på en annan domän Om kassaprocessen hanteras av tredje part måste de omdirigera tillbaka till en bekräftelsesida på din domän.
Modulläget har lagts till i koden i Google Taggstyrning Det går för närvarande inte att integrera koden med Google Taggstyrning.

Sidan stöter på JavaScript-fel

I följande tabell visas vanliga orsaker till problem med modulens JavaScript:

Problem Diagnos
Platshållarvärden Byt ut platshållaren ovan mot dina webbplatsspecifika, dynamiska värden.
En obligatorisk parameter saknas

När du implementerar modulkoden krävs följande moduler:

 • merchant_id
 • order_id
 • email
 • delivery_country
 • estimated_delivery_date
DOCTYPE måste vara HTML 5

Se till att HTML 5 DOCTYPE används på sidan för beställningsbekräftelse:

<!DOCTYPE html>

estimated_delivery_date är ogiltig Datumet måste vara i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, där ÅÅÅÅ är det fyrsiffriga året, MM är den tvåsiffriga månaden och DD är den tvåsiffriga dagen. Värdet är en sträng och måste omges av citattecken. Till exempel "2016-09-13".
opt_in_style är ogiltig

Värdet på parametern opt_in_style kan vara en av följande strängar:

 • "CENTER_DIALOG"
 • "BOTTOM_RIGHT_DIALOG"
 • "BOTTOM_LEFT_DIALOG"
 • "TOP_RIGHT_DIALOG"
 • "TOP_LEFT_DIALOG"
 • "BOTTOM_TRAY"
Webbplatsen använder inte HTTPS Alla bekräftelsesidor måste använda HTTPS.
Felmatchad webbplatsadress Modulkoden måste implementeras på samma webbplatsadress som den webbplatsadress som verifierats och gjorts anspråk på i Merchant Center. Det här problemet brukar generera ett 404-javascriptfel.

 

Enkäten går inte att lämna in

Problem Diagnos
Felaktig e-postadress Se till att du skickar korrekt formaterade e-postadresser till modulen, annars levereras inte e-postmeddelandena korrekt.
Felaktiga landskoder Se till att du skickar rätt landskoder till modulen. Värdet måste vara i formatet ISO 3166-1 alpha-2. Om felaktiga landskoder skickas in uppstår inget fel, men enkäten fungerar inte.
Det har inte gått tillräckligt lång tid

Se till att ESTIMATED_DELIVERY_DATE för beställningen har passerat. Kunder som valt att delta får ett e-postmeddelande med undersökningen inom några dagar efter det beräknade leveransdatumet som du inkluderade för beställningen i undersökningsmodulen.

Informationen som visas i Merchant Center-diagram kan fördröjas med upp till en vecka.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt