Odstraňování problémů s modulem přihlášení k průzkumu

Tento článek popisuje běžné chyby, ke kterým může docházet při implementaci modulu přihlášení k průzkumu.

Přihlašovací modul není vidět

Pokud modul není na stránce potvrzení objednávky vidět, hledejte příčinu u následujících problémů:

Problém Diagnostika
Zdroj HTML neobsahuje kód modulu Zobrazte si zdroj HTML v prohlížeči a zkontrolujte, zda je na stránce uveden právě jeden kód modulu
Modul se nachází mimo obrazovku nebo jej zakrývá jiný prvek Modul se může zobrazovat mimo viditelnou část stránky. Zkuste rolovat 
Používáte nepodporovaný prohlížeč Prohlížeč musí podporovat protokol HTML 5. Použijte nejnovější verzi.
Integrace platformy elektronického obchodu Některé platformy elektronického obchodu mohou mít problémy s kompatibilitou. Oslovte svého poskytovatele elektronického obchodu, abyste pochopili možnosti implementace.
Stránka potvrzení na jiné doméně Pokud při zpracovávání objednávek využíváte nástroj třetí strany, musí být zákazník při potvrzování objednávky přesměrován zpět do vaší domény.
Režim přidávání modulů přihlášení do kódu přidán do Správce značek Google Správce značek Google nelze v současné době k integraci kódu modulu přihlášení k průzkumu použít.

Stránka hlásí chyby JavaScriptu

V následující tabulce jsou uvedeny nejběžnější zdroje chyb týkající se JavaScriptu modulu:

Problém Diagnostika
Hodnoty zástupných symbolů Výše uvedené zástupné symboly nahraďte konkrétními hodnotami platnými pro vaši stránku
Chybí povinný parametr

Při vkládání kódu modulu musíte uvést následující moduly:

 • merchant_id
 • order_id [číslo_objednávky]
 • email [e-mail]
 • delivery_country [země_doručení]
 • estimated_delivery_date [předpokládané_datum_doručení]
DOCTYPE musí být HTML 5

Stránka potvrzení objednávky musí používat DOCTYPE HTML 5:

deklaraci <!DOCTYPE html>

Neplatný parametr estimated_delivery_date [předpokládané_datum_doručení] Datum musí být ve formátu RRRR-MM-DD, kde RRRR je rok (čtyři číslice), MM je měsíc (dvě číslice) a DD je den (dvě číslice). Hodnota je řetězec, který musí mít na začátku a na konci anglické uvozovky. Příklad: „2016-09-13“.
Neplatný parametr opt_in_style [styl_modulu]

Parametr opt_in_style [styl_modulu] musí mít jednu z následujících hodnot:

 • "CENTER_DIALOG"
 • "BOTTOM_RIGHT_DIALOG"
 • "BOTTOM_LEFT_DIALOG"
 • "TOP_RIGHT_DIALOG"
 • "TOP_LEFT_DIALOG"
 • "BOTTOM_TRAY"
Webové stránky nepoužívají protokol HTTPS Stránka potvrzení objednávky musí používat protokol HTTPS
Neodpovídající URL webu Kód modulu přihlášení k průzkumu musí být implementován na adrese URL stejného webu, jako je ta, která je ověřena a nárokována ve službě Merchant Center. Tento problém obvykle vyvolává chybu javascript 404.

 

Průzkum nebyl přijat

Problém Diagnostika
Nesprávná e-mailová adresa Zkontrolujte, že do modulu předáváte správně formátované e-mailové adresy, jinak nebudou e-maily s průzkumem doručeny správně
Nesprávné kódy zemí Zkontrolujte, že do modulu přihlášení k průzkumu předáváte správné kódy zemí. Hodnota musí mít formát podle normy ISO 3166-1 alpha-2, Pokud jsou předávány nesprávné kódy zemí, žádná chyba se negeneruje, ale průzkum nebude nastaven.
Neuplynula dostatečně dlouhá doba

Zkontrolujte, že parametr ESTIMATED_DELIVERY_DATE [PŘEDPOKLÁDANÉ_DATUM_DORUČENÍ] byl u objednávky předán. Zákazníci, kteří se k účasti v průzkumu přihlásí, obdrží e-mail s žádostí o posouzení spokojenosti za několik dní po odhadovaném termínu doručení, který jste uvedli v modulu přihlášení k průzkumu.

Údaje zobrazené v grafech ve službě Merchant Center mohou být až o jeden týden zpožděny.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory