Giới thiệu về Quảng cáo so sánh sản phẩm

Quảng cáo một nhóm sản phẩm trong trang web Dịch vụ so sánh giá (CSS) của bạn bằng quảng cáo so sánh sản phẩm. Tất cả các CSS tham gia chương trình CSS ở Châu Âu đều có thể đặt những quảng cáo này.

Cách hoạt động

Ngoài băng chuyền Quảng cáo mua sắm hiển thị trên các trang kết quả tìm kiếm thường thấy của Google, một băng chuyền quảng cáo thứ hai chứa các quảng cáo so sánh sản phẩm có thể xuất hiện. Mọi người có thể chuyển đổi giữa chế độ xem "Sản phẩm" (nơi hiển thị Quảng cáo mua sắm) và chế độ xem "So sánh trang web" (nơi hiển thị quảng cáo so sánh sản phẩm).

Khi có người nhấp vào quảng cáo so sánh sản phẩm, họ sẽ được chuyển đến một trang đích trên trang web CSS của bạn. Bạn có thể chọn trang đích cho mỗi quảng cáo và cũng có thể bao gồm cả thông số ValueTrack {shopping_context} mới. Thông số này chứa nhiều thông tin về các sản phẩm xuất hiện trên Google hơn (ví dụ: "Giày chạy bộ Nike"). Thông số này cũng có thể được để trống.

Mỗi quảng cáo được liên kết với một nhóm sản phẩm trong kho của bạn. Bạn nên bắt đầu với một nhóm sản phẩm lớn (có hàng trăm hoặc hàng ngàn sản phẩm), sau đó, tạo nhóm nhỏ hơn khi bạn biết cách nào hiệu quả.

Tạo quảng cáo phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn. Bạn tạo càng nhiều quảng cáo và các quảng cáo giới thiệu càng nhiều sản phẩm, thì cơ hội để quảng cáo của bạn xuất hiện phù hợp với nhiều loại cụm từ tìm kiếm càng cao.

Quảng cáo so sánh sản phẩm sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPC (chi phí mỗi lượt nhấp) tối đa, nghĩa là bạn sẽ đặt số tiền cao nhất mà mình sẵn sàng chi trả cho mỗi lần khách hàng nhấp chuột và chuyển tới trang web của bạn. Giá thầu được đặt theo từng nhóm quảng cáo (mỗi nhóm quảng cáo sẽ bao gồm một nhóm sản phẩm) thay vì theo từng sản phẩm.

Phiên đấu giá cho các vị trí quảng cáo trong tab "Trang web so sánh" sẽ hoạt động độc lập với phiên đấu giá cho các vị trí quảng cáo trong tab "Sản phẩm".

Yêu cầu tối thiểu

Hãy lưu ý rằng chúng tôi sẽ áp dụng Chính sách mua sắm Tiêu chuẩn và Chính sách của Google Ads lên Quảng cáo so sánh sản phẩm. Đối với dạng thức quảng cáo này, bạn cũng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
 • Trang đích cuối cùng phải ở trên miền có liên kết với tài khoản CSS của bạn. Bạn không thể tự động chuyển hướng người dùng tới các tên miền khác.
 • Trang đích không được hiển thị các cửa sổ bật lên hoặc trang quảng cáo xen kẽ.
 • Trang đích phải hiển thị nổi bật các mặt hàng liên quan (tương ứng với nội dung quảng cáo) từ nhiều người bán và cho phép mọi người so sánh. Đường dẫn liên kết từ trang đích phải dẫn trực tiếp tới trang của người bán để mọi người có thể mua những mặt hàng được quảng cáo trên trang đích CSS.

Cách thiết lập quảng cáo so sánh sản phẩm

Trước khi bắt đầu

Trước khi tạo Quảng cáo so sánh sản phẩm, bạn cần phải hoàn thành bước sau:

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo Chiến dịch danh sách so sánh và nhóm quảng cáo

Trước tiên, bạn sẽ cần tạo một chiến dịch cho Quảng cáo so sánh sản phẩm.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong trình đơn của trang để chuyển đến trang chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng rồi chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn mục tiêu Lưu lượng truy cập trang web hoặc tiếp tục mà không đặt mục tiêu.
 5. Chọn tài khoản Merchant Center có các mặt hàng mà bạn muốn sử dụng (đây có thể là tài khoản nhiều khách hàng CSS chính hoặc bất kỳ tài khoản nào khác có liên kết với CSS của bạn) và quốc gia bán mà bạn muốn nhắm đến. Quốc gia này cần nằm trong Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Thụy Sĩ. Bạn không thể thay đổi quốc gia bán sau khi đã tạo chiến dịch.
 6. Chọn Danh sách so sánh làm loại phụ của chiến dịch này rồi nhấp Tiếp theo.
 7. Chọn tùy chọn cài đặt cho chiến dịch:
  • Tên chiến dịch. Nhập tên cho chiến dịch. Bạn sẽ sử dụng tên này để tìm chiến dịch sau này. Bạn có thể thay đổi tên sau khi tạo chiến dịch.
  • Ngân sách trung bình hàng ngày. Chọn số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu cho chiến dịch này.
  • Vị trí. Bạn có thể sử dụng tùy chọn cài đặt này để giới hạn vị trí hiển thị quảng cáo của mình cho các vị trí cụ thể. Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này sau khi tạo chiến dịch.
 8. Chọn tùy chọn cài đặt cho nhóm quảng cáo:
  • Tên nhóm quảng cáo. Nhập tên cho nhóm quảng cáo. Bạn sẽ sử dụng tên này để tìm nhóm quảng cáo.
  • Giá thầu. Nhập giá thầu cho nhóm quảng cáo. Đây là giá thầu theo mô hình chi phí mỗi lượt nhấp sẽ áp dụng cho quảng cáo so sánh sản phẩm. Bạn có thể thay đổi giá thầu bất cứ lúc nào trên trang "Nhóm quảng cáo" của chiến dịch. Bạn sẽ trả tiền khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn.
  • Nhóm sản phẩm. Chọn sản phẩm sẽ xuất hiện trong quảng cáo của bạn bằng cách chọn các nhóm sản phẩm. Bạn có thể tạo các cấp bổ sung trên trang "Nhóm sản phẩm" khi đã tạo xong chiến dịch. Dưới đây là một số công cụ quan trọng mà bạn có thể sử dụng để chọn sản phẩm sẽ xuất hiện trong quảng cáo nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất.
 9. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
Bạn nên có tối thiểu 8 sản phẩm có mức độ liên quan cao trong nhóm quảng cáo của mình để hiển thị quảng cáo so sánh sản phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên có từ 1.000 sản phẩm trở lên trong nhóm quảng cáo. Điều này sẽ cho phép quảng cáo của bạn hiển thị phù hợp với số lượng cụm từ tìm kiếm lớn nhất.

Bước 2: Tạo quảng cáo so sánh sản phẩm

Bạn có thể tạo quảng cáo so sánh sản phẩm bằng cách cung cấp văn bản và đường dẫn liên kết cho quảng cáo. Hình ảnh sẽ tự động được chọn từ các mặt hàng có liên kết với quảng cáo này. Bạn nên tạo một quảng cáo riêng biệt cho mỗi trang URL danh mục tương ứng trên trang web của mình. Quảng cáo phù hợp nhất sẽ tự động được hiển thị dựa trên cụm từ tìm kiếm cụ thể. Khi đã chọn xong nhóm sản phẩm, bạn đã sẵn sàng tạo quảng cáo.
 1. Thêm văn bản cho quảng cáo:
 • Dòng tiêu đề. Dòng tiêu đề là một văn bản ngắn giúp mọi người chú ý tới quảng cáo, bao gồm 25 đến 45 ký tự.
 1. Thêm thông tin về trang đích:
 • URL cuối cùng. URL cuối cùng là URL của trang đích mà bạn muốn mọi người truy cập sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Trang đích bạn chọn phải phù hợp với quảng cáo và sản phẩm đang được quảng cáo. Hãy bao gồm cả thông số ValueTrack {shopping_context} để có thể tăng mức độ liên quan của trang đích. Ngoài ra, hãy xem các yêu cầu tối thiểu ở trên. (Lưu ý: Bạn có thể sử dụng một hoặc một vài trình theo dõi lượt nhấp, nhưng cuối cùng những chương trình này đều cần chuyển hướng đến một trang đích trên miền trang web CSS của bạn.)
 1. Xem trước quảng cáo ở bên phải bảng điều khiển. Hãy nhớ rằng các sản phẩm cùng hiển thị khi dùng quảng cáo so sánh sản phẩm sẽ chịu ảnh hưởng từ các cụm từ tìm kiếm. Lưu ý: Để hiển thị nhiều quảng cáo phù hợp hơn, bạn nên tạo quảng cáo cho từng trang danh mục phù hợp trên trang web của mình.
 2. Khi bạn thực hiện xong các thay đổi, hãy nhấp vào Lưu và tiếp tục.
Chúng tôi sẽ xem xét quảng cáo của bạn để đảm bảo hình ảnh và văn bản tuân thủ chính sách của chúng tôi. Dự kiến bạn sẽ nhận được phản hồi trong 72 giờ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?