Giới thiệu về chú thích giá ưu đãi

Bạn có thể quảng bá sản phẩm và thu hút sự chú ý đến quảng cáo và trang thông tin miễn phí của mình bằng cách làm nổi bật các ưu đãi. Khi sản phẩm hiển thị cùng chú thích giá ưu đãi, chương trình ưu đãi của bạn sẽ nổi bật hơn và khách hàng tiềm năng sẽ thấy ngay mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

Cách thực hiện

Gửi giá gốc của mặt hàng bằng thuộc tính price [giá] (bắt buộc). Khi giảm giá một mặt hàng cho một đợt ưu đãi, bạn có thể gửi giá ưu đãi bằng thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi] (không bắt buộc). Hãy cứ tiếp tục gửi giá gốc bằng thuộc tính price [giá], ngay cả trong thời gian áp dụng ưu đãi.

Cách thức hiển thị

Nếu giá ưu đãi và giá gốc đều đáp ứng những điều kiện nhất định, cả hai loại giá sẽ hiển thị cùng với chú thích giá ưu đãi. Giá ưu đãi sẽ hiển thị dưới dạng giá hiện tại bên cạnh giá gốc, và giá gốc sẽ bị gạch ngang. Sản phẩm của bạn cũng sẽ hiển thị cùng với một huy hiệu làm nổi bật chương trình ưu đãi. Màu cụ thể cho chú thích sẽ thay đổi tùy theo nền tảng mà sản phẩm của bạn xuất hiện.

Ví dụ về quảng cáo có giá ưu đãi

Hình ảnh trên có thể chứa tiếng Anh hoặc đơn vị USD. Khi bạn áp dụng giá ưu đãi cho sản phẩm của mình, giá bán sẽ hiển thị bằng đồng nội tệ và ngôn ngữ địa phương.

Yêu cầu

Để sản phẩm của bạn hiển thị cùng với chú thích giá ưu đãi, bạn cần phải đáp ứng một số yêu cầu sau:

  • Giá gốc hay giá cao hơn phải được áp dụng trong khoảng thời gian là 30 ngày (không cần phải liên tục) trong 200 ngày qua.
  • Giá gốc phải hợp lệ.
  • Giá ưu đãi phải thấp hơn giá gốc.
  • Mức chiết khấu phải cao hơn 5% và thấp hơn 90%.
Lưu ý: Chú thích giá ưu đãi có trên thiết bị di động và máy tính. Cả chú thích giá ưu đãi và chương trình khuyến mãi đều giúp người bán làm nổi bật các ưu đãi dành cho sản phẩm, nhưng mỗi loại theo một cách. Giá ưu đãi là một thuộc tính được gửi qua nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, còn chương trình khuyến mãi là một tính năng bổ sung, cho phép người bán giới thiệu nổi bật các ưu đãi đặc biệt cho sản phẩm của mình. Tìm hiểu thêm về chương trình khuyến mãi
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố