Giới thiệu về chú thích giá ưu đãi

Hãy quảng bá sản phẩm và thu hút sự chú ý của khách hàng đến quảng cáo và trang thông tin không tính phí của bạn bằng cách làm nổi bật các ưu đãi. Nếu sản phẩm của bạn hiển thị cùng chú thích giá ưu đãi, chương trình ưu đãi của bạn sẽ nổi bật hơn và khách hàng tiềm năng có thể dễ dàng nhìn ra số tiền họ sẽ tiết kiệm được.

Cách hoạt động

Gửi giá gốc của mặt hàng bằng cách sử dụng thuộc tính price [giá] (bắt buộc). Khi giảm giá một mặt hàng cho một đợt ưu đãi, bạn có thể gửi giá ưu đãi bằng thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi] (không bắt buộc). Sau đó, tiếp tục gửi giá gốc bằng thuộc tính price [giá], ngay cả trong thời gian áp dụng ưu đãi.

Cách thức hiển thị

Nếu giá ưu đãi và giá gốc ban đầu đáp ứng một số điều kiện nhất định, cả hai loại giá sẽ cùng hiển thị cùng với chú thích giá ưu đãi. Giá ưu đãi sẽ hiển thị dưới dạng giá hiện tại bên cạnh giá gốc, và giá gốc sẽ bị gạch ngang. Sản phẩm của bạn cũng sẽ hiển thị cùng một huy hiệu làm nổi bật chương trình ưu đãi của bạn. Màu cụ thể cho chú thích sẽ thay đổi tùy theo nền tảng mà sản phẩm của bạn xuất hiện.

Ad example with a sales price example

Hình ảnh trên có thể chứa tiếng Anh hoặc đơn vị USD. Khi bạn áp dụng giá ưu đãi cho sản phẩm của mình, giá bán sẽ hiển thị bằng đồng nội tệ và ngôn ngữ địa phương.

Yêu cầu

Để sản phẩm của bạn hiển thị cùng với chú thích giá ưu đãi, bạn cần phải đáp ứng một số yêu cầu sau:

  • Giá gốc hoặc giá cao hơn bắt buộc phải được áp dụng trong khoảng thời gian 30 ngày (không cần phải liên tiếp nhau) trong 200 ngày qua.
  • Giá gốc phải hợp lệ.
  • Giá ưu đãi phải thấp hơn giá gốc.
  • Mức chiết khấu phải cao hơn 5% và thấp hơn 90%.
Lưu ý: Chú thích giá ưu đãi có trên thiết bị di động và máy tính. Cả chú thích giá ưu đãi và chương trình Xúc tiến bán hàng đều giúp người bán làm nổi bật các ưu đãi về sản phẩm theo những cách khác nhau. Giá ưu đãi là thuộc tính được gửi thông qua nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, còn Xúc tiến bán hàng là một chương trình bổ sung cho phép người bán gửi khuyến mại trực tuyến để giới thiệu cùng với quảng cáo và trang thông tin không tính phí của sản phẩm. Tìm hiểu thêm về chương trình Xúc tiến bán hàng
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố