Giới thiệu về chú thích giá ưu đãi

Hãy quảng bá sản phẩm và thu hút sự chú ý của khách hàng đến quảng cáo của bạn bằng cách hiển thị các ưu đãi. Nếu quảng cáo của bạn hiển thị chú thích giá ưu đãi, chương trình ưu đãi của bạn sẽ nổi bật hơn và các khách hàng tiềm năng có thể dễ dàng nhìn ra số tiền họ sẽ tiết kiệm được.

Cách hoạt động

Gửi giá gốc của hàng hoá bằng cách sử dụng thuộc tính bắt buộc price [giá]. Khi thực hiện giảm giá ưu đãi, bạn có thể gửi giá ưu đãi bằng cách sử dụng thuộc tính tùy chọn sale_price [giá_ưu_đãi]. Tiếp tục gửi giá gốc bằng thuộc tính price [giá], ngay cả trong thời gian ưu đãi.

Cách thức hiển thị

Nếu giá ưu đãi và giá gốc ban đầu đáp ứng một số điều kiện nhất định, cả hai loại giá sẽ cùng hiển thị cùng với chú thích giá ưu đãi. Giá ưu đãi sẽ hiển thị dưới dạng giá hiện tại bên cạnh giá gốc, và giá gốc sẽ bị gạch ngang. Quảng cáo của bạn cũng sẽ hiển thị cùng một huy hiệu làm nổi bật chương trình ưu đãi của bạn. Màu được sử dụng cho chú thích sẽ thay đổi tuỳ theo vị trí nơi quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện.

Hình ảnh trên có thể chứa tiếng Anh hoặc đơn vị USD. Khi được áp dụng cho đơn vị quảng cáo sản phẩm của bạn, giá ưu đãi sẽ hiển thị bằng ngôn ngữ và tiền tệ địa phương.

Yêu cầu 

Để quảng cáo của bạn hiển thị với chú thích giá ưu đãi, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu nhất định:

  • Bạn phải từng áp dụng giá gốc trong ít nhất 30 ngày liên tiếp trong 180 ngày qua.
  • Giá gốc phải hợp lệ.
  • Giá ưu đãi phải thấp hơn giá gốc.
  • Chiếu khấu phải lớn hơn 5% và nhỏ hơn 90%.
Lưu ý: Chú thích giá ưu đãi chỉ có trên các thiết bị di động. Cả chú thích giá ưu đãi và tính năng Xúc tiến bán hàng đều giúp người bán giới thiệu nổi bật các ưu đãi dành cho sản phẩm theo những cách khác nhau. Giá ưu đãi là thuộc tính được gửi thông qua nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, còn tính năng Xúc tiến bán hàng là một chương trình bổ sung cho phép người bán gửi các ưu đãi khuyến mại trực tuyến để hiển thị cùng với quảng cáo sản phẩm. Tìm hiểu thêm về tính năng Xúc tiến bán hàng
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố