Thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class], cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class], cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class]

Sử dụng các thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class], cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class] và cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class] để giới thiệu nhãn năng lượng của sản phẩm cho khách hàng.

  • Giá trị của thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class] nêu rõ cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu (ít hiệu quả nhất) trên thang đo mức tiêu thụ năng lượng của danh mục sản phẩm chứa sản phẩm của bạn.
  • Giá trị của thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class] nêu rõ cấp hiệu suất năng lượng tối đa (hiệu quả nhất) trên thang đo mức tiêu thụ năng lượng của danh mục sản phẩm chứa sản phẩm của bạn.

 Product attribute: energy efficiency class example

Trường hợp sử dụng

  • Không bắt buộc cho từng sản phẩm

Bạn không bắt buộc phải sử dụng các thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class], cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class] và maximum energy efficiency class [max_energy_efficiency_class], nhưng có thể phải cung cấp những thông tin này tùy vào luật pháp hoặc quy định của địa phương. Ví dụ: nếu sản phẩm của bạn nhắm đến bất kỳ quốc gia thành viên nào trong Liên minh Châu Âu hay Thụy Sĩ, hãy xem xét các yêu cầu pháp lý về vấn đề này theo quy định trong các đạo luật thực thi của mỗi quốc gia theo chỉ thị EU 2017/1369 và bất kỳ luật hiện hành nào khác của địa phương.

Tốt nhất là bạn nên gửi các thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class], cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class] và cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class] đối với những sản phẩm có các thông tin này. Có thể bạn sẽ cần phải cung cấp thông tin về cấp hiệu suất năng lượng này cho những loại sản phẩm sau:

tủ lạnh Tủ đông center-align Máy sấy quần áo Máy giặt sấy
Thiết bị bảo quan rượu vang Máy rửa bát Lò nướng Máy nước nóng Thiết bị trữ nước nóng
máy điều hòa không khí Đèn điện Bộ đèn TV  

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Giá trị được hỗ trợ

[Định dạng năng lượng] A+++ [Định dạng năng lượng] A++ [Định dạng năng lượng] A+ [Định dạng năng lượng] A++ [Định dạng năng lượng] B
[Định dạng năng lượng] C [Định dạng năng lượng] B [Định dạng năng lượng] E [Định dạng năng lượng] F [Định dạng năng lượng] G
Thuộc tính schema.org
(Đây là gì?)

Product.hasEnergyConsumptionDetails,

Loại: EnergyConsumptionDetails

Trường lặp lại Không

Định dạng cho cấp hiệu suất năng lượng

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

A+

Nguồn cấp dữ liệu XML
<g:energy_efficiency_class>A+</g:energy_efficiency_class>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Định dạng cho cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

A+

Nguồn cấp dữ liệu XML
<g:min_energy_efficiency_class>A+</g:min_energy_efficiency_class>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Định dạng cho cấp hiệu suất năng lượng tối đa

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

D

Nguồn cấp dữ liệu XML
<g:max_energy_efficiency_class>D</g:max_energy_efficiency_class>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Giá trị của thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu cho biết cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu (ít hiệu quả nhất) trên thang đo mức tiêu thụ năng lượng của danh mục sản phẩm chứa sản phẩm của bạn, còn giá trị của thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng tối đa cho biết cấp hiệu suất năng lượng tối đa (hiệu quả nhất) theo thang đo đó.
    Ví dụ: Đối với một sản phẩm có cấp hiệu suất năng lượng là "C" trên thang đo từ "A+++" đến "D", hãy cung cấp energy_efficiency_class=C cùng với max_energy_efficiency_class=A+++min_energy_efficiency_class=D
  • Bạn phải cung cấp giá trị của thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng trong phạm vi từ giá trị cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu đến giá trị cấp hiệu suất năng lượng tối đa.
    Ví dụ: Nếu phạm vi bạn sử dụng có giá trị từ "A" (hiệu quả nhất, cấp hiệu suất năng lượng tối đa) đến "D" (ít hiệu quả nhất, cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu), thì giá trị của thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class] không thể là "G".

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Chỉ gửi thuộc tính số lượng đo lường để định giá theo đơn vị hoặc thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng; không gửi cả hai. Nếu có cả hai thuộc tính, chỉ có thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng được hiển thị.

Ví dụ

Tủ lạnh
Dữ liệu sản phẩm của tủ lạnh màu xám bạc
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Tủ lạnh màu xám bạc – 240 lít
Cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class] A+
Cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class] D
Cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class] A+++

 

Máy rửa bát
Dữ liệu sản phẩm của máy rửa bát tích hợp
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Máy rửa bát tích hợp – chiều rộng: 60 cm, chiều sâu: 55 cm
Cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class] A++
Cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class] G
Cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class] A+++

 

Thùng ướp lạnh rượu
Dữ liệu sản phẩm của tủ lạnh màu xám bạc
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Thùng ướp lạnh rượu – chiều rộng: 45 cm, chiều sâu: 52 cm
Cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class] B
Cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class] F
Cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class] A
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
71525
false
false