energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng], min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu], max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa]: Định nghĩa

Bạn có thể sử dụng các thuộc tính energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng], min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu]max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa] để cho người dùng biết về nhãn năng lượng của sản phẩm.

 

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Bạn không bắt buộc phải sử dụng các thuộc tính energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng], min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu]max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa], nhưng có thể cần cung cấp thông tin này dựa theo luật pháp hoặc quy định của địa phương. Ví dụ: nếu sản phẩm của bạn nhắm mục tiêu đến bất kỳ tiểu bang thành viên nào trong Liên minh châu Âu hay Thụy Sĩ, hãy xem xét các yêu cầu pháp lý về vấn đề này như xác định trong đạo luật triển khai quốc gia của chỉ thị EU 2017/1369 và bất kỳ luật hiện hành nào khác tại địa phương. 

Đặc biệt bạn nên gửi thuộc tính energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng], min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu]max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa] cho các sản phẩm áp dụng. Bạn có thể phải chỉ định thuộc tính cấp này cho những loại sản phẩm sau: 

 • Tủ lạnh
 • Tủ đông
 • Máy giặt 
 • Máy sấy
 • Máy giặt máy sấy kết hợp
 • Thiết bị bảo quan rượu vang
 • Máy rửa bát đĩa
 • Lò nướng
 • Thiết bị đun nước
 • Thiết bị trữ nước nóng
 • Máy điều hòa không khí
 • Đèn điện
 • Bộ đèn
 • TV

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
Trường lặp lại Không

định dạng energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng]

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

A+

Nguồn cấp dữ liệu XML  
<g:energy_efficiency_class>A+</g:energy_efficiency_class>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

định dạng min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu]

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

A+

Nguồn cấp dữ liệu XML  
<g:min_energy_efficiency_class>A</g:min_energy_efficiency_class>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

định dạng max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa]

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

D

Nguồn cấp dữ liệu XML  
<g:max_energy_efficiency_class>D</g:max_energy_efficiency_class>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Giá trị min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu] phải nhỏ hơn giá trị max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa]. Ví dụ: thang đo cấp hiệu suất của bạn phải chạy từ A đến D thay vì từ D đến A. 
 • Giá trị energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng] bạn cung cấp phải nằm trong khoảng từ giá trị min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu] cho đến giá trị max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa]. Ví dụ: nếu phạm vi của bạn chạy từ A đến D thì giá trị energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng] không được là G.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Gửi thuộc tính unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] hoặc thuộc tính energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng]; đừng gửi cả hai thuộc tính. Nếu có cả hai thuộc tính thì chỉ thuộc tính energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng] được hiển thị.

Ví dụ

Tủ lạnh
Sản phẩm Tủ lạnh bằng thép không gỉ
title [tiêu đề] Tủ lạnh bằng thép không gỉ - 240 lít
energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng] A+
min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu]     A+++
max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa]     D
Máy rửa bát
Sản phẩm Máy rửa bát
title [tiêu đề] Máy rửa bát tích hợp - chiều rộng: 60 cm, chiều sâu: 55 cm
energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng] A++
min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu]     A+++
max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa]     G
Thùng ướp lạnh rượu
Sản phẩm Thùng ướp lạnh rượu
title [tiêu đề] Thùng ướp lạnh rượu - chiều rộng: 45 cm, chiều sâu: 52 cm
energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng] B
min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu]    A
max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa]   F
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố