Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class], cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class], cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Sử dụng thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class] để cho khách hàng biết sản phẩm của bạn có hiệu suất năng lượng ra sao trên một phạm vi hiệu suất năng lượng nhất định. Khi sử dụng thuộc tính này, bạn cũng cần đặt giá trị cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class] và giá trị cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class].

Lưu ý: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, thuộc tính này sẽ không được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng thuộc tính chứng nhận [certification] để hiển thị cấp hiệu suất năng lượng theo Liên minh Châu Âu (EU) trên quảng cáo và trang thông tin miễn phí cho các sản phẩm như:
 • Tủ lạnh và tủ đông
 • Máy rửa bát
 • TV và các màn hình bên ngoài khác
 • Máy giặt gia dụng và máy giặt/máy sấy
 • Thiết bị làm lạnh phục vụ bán hàng trực tiếp
 • Nguồn chiếu sáng

Khi bạn cung cấp thuộc tính chứng nhận [certification], Google sẽ tra cứu sản phẩm của bạn trong cơ sở dữ liệu EPREL của EU và hiển thị cấp hiệu suất năng lượng thích hợp trên quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí. Tính năng này hỗ trợ mọi sản phẩm có sử dụng thông tin này tại EU và áp dụng hình thức hiển thị bắt buộc dạng văn bản hoặc biểu đồ của nhãn năng lượng của EU cho sản phẩm của bạn khi thích hợp.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy mã EPREL trong mã QR của nhãn năng lượng trên sản phẩm. Nếu không tìm được mã này, nhưng bạn có thông tin về hiệu suất năng lượng của sản phẩm mà nhà sản xuất đã cung cấp, bạn vẫn có thể cung cấp cả 3 thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class] trong giai đoạn chuyển đổi kết thúc vào ngày 1 tháng 9 năm 2024.

Product attribute: energy efficiency class example

Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Bạn không bắt buộc phải sử dụng các thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class], cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class] và cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class], nhưng có thể phải cung cấp những thông tin này tuỳ vào luật hoặc quy định của địa phương. Ví dụ: Nếu sản phẩm của bạn nhắm đến bất kỳ quốc gia thành viên nào trong Liên minh Châu Âu hay Thuỵ Sĩ, hãy xem xét các yêu cầu pháp lý về vấn đề này theo quy định trong các đạo luật thực thi của mỗi quốc gia theo chỉ thị EU 2017/1369 và bất kỳ luật hiện hành nào khác của địa phương.

Tốt nhất là bạn nên gửi các thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class], cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class] và cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class] đối với những sản phẩm có các thông tin này. Có thể bạn cần phải cung cấp thông tin về cấp hiệu suất năng lượng này cho những loại sản phẩm sau:

tủ lạnh Tủ đông center-align Máy sấy quần áo Máy giặt sấy
Thiết bị bảo quan rượu vang Máy rửa bát Lò nướng Máy nước nóng Thiết bị trữ nước nóng
máy điều hòa không khí Đèn điện Bộ đèn TV  

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Tìm hiểu về trường hợp và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Giá trị được hỗ trợ

[Định dạng năng lượng] A+++ [Định dạng năng lượng] A++ [Định dạng năng lượng] A+ [Định dạng năng lượng] A++ [Định dạng năng lượng] B
[Định dạng năng lượng] C [Định dạng năng lượng] B [Định dạng năng lượng] E [Định dạng năng lượng] F [Định dạng năng lượng] G
 
Thuộc tính schema.org
(Đây là gì?)

Product.hasEnergyConsumptionDetails,

Loại: EnergyConsumptionDetails

Trường lặp lại Không

Định dạng cho cấp hiệu suất năng lượng

Định dạng tệp Ví dụ
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

A+

Nguồn cấp dữ liệu XML
<g:energy_efficiency_class>A+</g:energy_efficiency_class>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài nguyên Content API for Shopping.

Định dạng cho cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu

Định dạng tệp Ví dụ
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

A+

Nguồn cấp dữ liệu XML
<g:min_energy_efficiency_class>A</g:min_energy_efficiency_class>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài nguyên Content API for Shopping.

Định dạng cho cấp hiệu suất năng lượng tối đa

Định dạng tệp Ví dụ
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

D

Nguồn cấp dữ liệu XML
<g:max_energy_efficiency_class>D</g:max_energy_efficiency_class>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài nguyên Content API for Shopping.
Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

 • Giá trị của thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu cho biết cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu (ít hiệu quả nhất) trên thang đo mức tiêu thụ năng lượng của danh mục sản phẩm chứa sản phẩm của bạn, còn giá trị của thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng tối đa cho biết cấp hiệu suất năng lượng tối đa (hiệu quả nhất) theo thang đo đó.
  Đối với một sản phẩm có cấp hiệu suất năng lượng là "C" trên thang đo từ "A+++" đến "D", hãy chỉ định energy_efficiency_class=C cùng max_energy_efficiency_class=A+++min_energy_efficiency_class=D
 • Bạn phải cung cấp giá trị của thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng trong phạm vi từ giá trị cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu đến giá trị cấp hiệu suất năng lượng tối đa.
  Ví dụ: Nếu phạm vi bạn sử dụng có giá trị từ "A" (hiệu quả nhất, cấp hiệu suất năng lượng tối đa) đến "D" (ít hiệu quả nhất, cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu), giá trị của thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class] không thể là "G".

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Gửi thuộc tính số lượng đo lường để định giá theo đơn vị hoặc cấp hiệu suất năng lượng. Đừng gửi cả hai thuộc tính. Nếu có cả hai thuộc tính, chỉ có thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng được hiển thị.

Ví dụ

Máy sấy quần áo
Dữ liệu sản phẩm của máy sấy quần áo
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Máy sấy quần áo – sức chứa 9 kg
Cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class] A+
Cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class] D
Cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class] A+++

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính