energy_efficiency_class [energieffektivitetsklass], min_energy_efficiency_class [lägsta_energieffektivitetsklass], max_energy_efficiency_class [högsta_energieffektivitetsklass]: Definition

Använd attributen energy_efficiency_class [energieffektivitetsklass] , min_energy_efficiency_class [lägsta_energieffektivitetsklass] och max_energy_efficiency_class [högsta_energieffektivitetsklass] för att visa energimärkningen för användarna.

 

Användningsområde

Valfritt för varje produkt

Attributen energy_efficiency_class [energieffektivitetsklass], min_energy_efficiency_class [lägsta_energieffektivitetsklass] och max_energy_efficiency_class [högsta_energieffektivitetsklass] är valfria, men du kan behöva tillhandahålla denna information enligt lokala lagar eller förordningar. Om dina produkter till exempel riktar sig till någon av EU:s medlemsstater eller till Schweiz kontrollerar du de juridiska kraven för det i genomförandelagarna enligt EU-direktiv 2017/1369 samt alla andra gällande lokala lagar. 

Vi rekommenderar att du skickar in energy_efficiency_class [energieffektivitetsklass], min_energy_efficiency_class [lägsta_energieffektivitetsklass] och max_energy_efficiency_class [högsta_energieffektivitetsklass] för tillämpliga produkter. Du kan behöva göra det för dessa typer av produkter: 

refrigerator Freezer center-align Tumble dryers Combined washer dryers
Wine-storage appliances Dishwasher Ovens Water heaters Hot water storage appliances
Luftkonditionerare Elektriska lampor Armaturer TV-apparater  

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Värden som stöds

[Energy Format] A+++ [Energy Format] A++ [Energy Format] A+ [Energy Format] A++ [Energy Format] B
[Energy Format] C [Energy Format] B [Energy Format] E [Energy Format] F [Energy Format] G
Upprepat fält Nej
Schema.org-egendom
(Vad är det här?)

Product.hasEnergyConsumptionDetails

Typ: EnergyConsumptionDetails

Formatering av energy_efficiency_class [energieffektivitetsklass]

Filformat Exempelpost
Textflöden

A+

XML-flöden  
<g:energy_efficiency_class>A+</g:energy_efficiency_class>

Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Formatering av min_energy_efficiency_class [lägsta_energieffektivitetsklass]

Filformat Exempelpost
Textflöden

A+

XML-flöden  
<g:min_energy_efficiency_class>A</g:min_energy_efficiency_class>

Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Formatering av max_energy_efficiency_class [högsta_energieffektivitetsklass]

Filformat Exempelpost
Textflöden

D

XML-flöden  
<g:max_energy_efficiency_class>D</g:max_energy_efficiency_class>

Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att kunna visa din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

  • Värdet för min_energy_efficiency_class [lägsta_energieffektivitetsklass] måste vara mindre än värdet för max_energy_efficiency_class [högsta_energieffektivitetsklass]. Till exempel måste din skala löpa från A till D i stället för från D till A. 
  • Det värde på energy_efficiency_class [energieffektivitetsklass] som du anger måste ligga inom intervallet för min_energy_efficiency_class [lägsta_energieffektivitetsklass] och max_energy_efficiency_class [högsta_energieffektivitetsklass]. Om ditt intervall exempelvis går från A till D, kan ditt värde på energy_efficiency_class [energieffektivitetsklass] inte vara G.

Bra metoder

De här tipsen kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera din produktdata för att få bästa möjliga resultat.

  • Skicka antingen in attributet unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris] eller energy_efficiency_class [energieffektivitetsklass] – skicka inte in båda. Om du skickar in båda visas bara energy_efficiency_class [energieffektivitetsklass].

Exempel

Kylskåp
Produkt Kylskåp i rostfritt stål
title [titel] Kylskåp i rostfritt stål – 240 liter
energy_efficiency_class [energieffektivitetsklass] A+
min_energy_efficiency_class [lägsta_energieffektivitetsklass]     A+++
max_energy_efficiency_class [högsta_energieffektivitetsklass]     D
Diskmaskin
Produkt Diskmaskin
title [titel] Inbyggd diskmaskin – bredd: 60 cm, djup: 55 cm
energy_efficiency_class [energieffektivitetsklass] A++
min_energy_efficiency_class [lägsta_energieffektivitetsklass]     A+++
max_energy_efficiency_class [högsta_energieffektivitetsklass]     G
Vinkylare
Product Vinkylare
title [titel] Vinkylare – bredd: 45 cm, djup: 52 cm
energy_efficiency_class [energieffektivitetsklass] B
min_energy_efficiency_class [lägsta_energieffektivitetsklass]    A
max_energy_efficiency_class [högsta_energieffektivitetsklass]   F
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt