energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti], min_energy_efficiency_class [minimálna_trieda_energetickej_účinnosti], max_energy_efficiency_class [maximálna_trieda_energetickej_účinnosti]: definícia

Pomocou atribútov energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti], min_energy_efficiency_class [minimálna_trieda_energetickej_účinnosti]max_energy_efficiency_class [maximálna_trieda_energetickej_účinnosti] môžete používateľom poskytnúť informácie z energetického štítka výrobku.

 

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Atribúty energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti], min_energy_efficiency_class [minimálna_trieda_energetickej_účinnosti]max_energy_efficiency_class [maximálna_trieda_energetickej_účinnosti] sú nepovinné, ale z miestnych právnych predpisov alebo nariadení vám môže vyplývať povinnosť tieto informácie uvádzať. Ak napríklad vaše výrobky zacieľujú na niektorý z členských štátov EÚ alebo na Švajčiarsko, zvážte právne požiadavky v tejto oblasti vymedzené vo vnútroštátnych vykonávacích aktoch smernice EÚ 2017/1369 a v iných platných miestnych zákonoch. 

Dôrazne vám odporúčame, aby ste hodnoty energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti], min_energy_efficiency_class [minimálna_trieda_energetickej_účinnosti]max_energy_efficiency_class [maximálna_trieda_energetickej_účinnosti] odoslali pre príslušné výrobky. Túto triedu zrejme budete musieť uviesť pri týchto typoch výrobkov: 

 • Chladničky
 • Mrazničky
 • Práčky 
 • Sušičky
 • Kombinované práčky so sušičkou
 • Chladničky na víno
 • Umývačky riadu
 • Rúry
 • Ohrievače vody
 • Zariadenia na horúcu vodu
 • Klimatizačné jednotky
 • Elektrické žiarovky
 • Svietidlá
 • Televízory

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
Opakované pole Nie

Formátovanie atribútu energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti]

Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály

A+

Informačné kanály XML  
<g:energy_efficiency_class>A+</g:energy_efficiency_class>

Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Formátovanie atribútu min_energy_efficiency_class [minimálna_trieda_energetickej_účinnosti]

Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály

A+

Informačné kanály XML  
<g:min_energy_efficiency_class_min>A</g:min_energy_efficiency_class>

Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Formátovanie atribútu max_energy_efficiency_class [maximálna_trieda_energetickej_účinnosti]

Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály

D

Informačné kanály XML  
<g:max_energy_efficiency_class>D</g:max_energy_efficiency_class>

Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch a zaistiť, aby vaše reklamy dosahovali najvyššiu možnú výkonnosť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

 • Hodnota atribútu min_energy_efficiency_class [minimálna_trieda_energetickej_účinnosti] musí byť menšia ako hodnota atribútu max_energy_efficiency_class [maximálna_trieda_energetickej_účinnosti]. Váš rozsah musí byť napríklad od A po D a nie od D po A. 
 • Zadaná hodnota atribútu energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti] musí byť v rozpätí hodnôt atribútov min_efficiency_class [minimálna_trieda_energetickej_účinnosti]max_energy_efficiency_class [maximálna_trieda_energetickej_účinnosti]. Ak máte napríklad rozsah od A po D, hodnota atribútu energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti] nesmie byť G.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Zadajte buď atribút unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus], alebo atribút energy_efficiency_class [trieda_energetickej účinnosti] ; nezadávajte oba. Ak sú uvedené oba atribúty, zobrazí sa iba energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti].

Príklady

Chladnička
Výrobok Chladnička z nehrdzavejúcej ocele
title [názov] Chladnička z nehrdzavejúcej ocele – 240 litrov
energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti] A+
min_energy_efficiency_class [minimálna_trieda_energetickej_účinnosti]     A+++
max_energy_efficiency_class [maximálna_trieda_energetickej_účinnosti]     D
Umývačka riadu
Výrobok Umývačka riadu
title [názov] Vstavaná umývačka riadu – šírka: 60 cm, hĺbka: 55 cm
energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti] A++
min_energy_efficiency_class [minimálna_trieda_energetickej_účinnosti]     A+++
max_energy_efficiency_class [maximálna_trieda_energetickej_účinnosti]     G
Chladnička na víno
Výrobok Chladnička na víno
title [názov] Chladnička na víno – šírka: 45 cm, hĺbka: 52 cm
energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti] B
min_energy_efficiency_class [minimálna_trieda_energetickej_účinnosti]    A
max_energy_efficiency_class [maximálna_trieda_energetickej_účinnosti]   F
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory