Content API trong Merchant Center

Content API for Shopping cho phép các ứng dụng tương tác trực tiếp với nền tảng Merchant Center, giúp tăng cao hiệu quả quản lý các tài khoản Merchant Center lớn hoặc phức tạp. Bạn có thể sử dụng Content API for Shopping làm nguồn đầu vào cho dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center, trực tiếp gửi dữ liệu khi cập nhật dữ liệu trên trang đích.

Lưu ý: Nếu bạn có kế hoạch tải lên một số lượng lớn nguồn cấp dữ liệu hoặc thay đổi thường xuyên dữ liệu sản phẩm của mình, bạn rất nên sử dụng Content API (thay vì nguồn cấp dữ liệu) để tải trực tiếp dữ liệu sản phẩm của mình lên.

Nếu bạn chọn gửi dữ liệu sản phẩm qua Content API và không có sẵn nguồn cấp dữ liệu đầu vào, thì hệ thống sẽ tự động tạo nguồn cấp dữ liệu trong Merchant Center. Nguồn cấp dữ liệu chính mới này sẽ giúp bạn tạo các quy tắc nguồn cấp dữ liệu tùy chỉnh cho dữ liệu API và quản lý nguồn cấp dữ liệu ngay trong sản phẩm Merchant Center. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo nguồn cấp dữ liệu phần giữ chỗ cho Content API và tải dữ liệu sản phẩm API lên nguồn cấp dữ liệu phần giữ chỗ đó.

Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu sử dụng Content API for Shopping

Gửi dữ liệu đến nhiều quốc gia

Do tính chất của Content API, các mặt hàng sẽ không được sao chép cho nhiều quốc gia trong một nguồn cấp dữ liệu. Nếu muốn gửi dữ liệu sản phẩm Content API đến nhiều quốc gia, thì bạn phải tạo nhiều nguồn cấp dữ liệu đầu vào, trong đó bạn sẽ xác định các ngôn ngữ và quốc gia mục tiêu mới. 

Nguồn cấp dữ liệu bổ sung Content API

Bạn có thể dùng nguồn cấp dữ liệu bổ sung để tải dữ liệu sản phẩm lên thông qua Content API. Trước hết, bạn cần phải tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung trong Merchant Center, sau đó sử dụng mã nhận dạng của nguồn cấp dữ liệu đó khi gửi yêu cầu bằng Content API. Mã nhận dạng này có trên trang "Nguồn cấp dữ liệu" trong phần "Cài đặt" của nguồn cấp dữ liệu bổ sung bạn đã đăng ký để gửi dữ liệu thông qua Content API. 

Tuy chỉ có một nguồn cấp dữ liệu chính nhưng bạn có thể có nhiều nguồn cấp dữ liệu bổ sung Content API. Chẳng hạn, nếu có một cơ sở dữ liệu về tình trạng còn hàng và một cơ sở dữ liệu khác về giá, thì bạn nên chọn cách này. Khi đó, bạn sẽ có thể cập nhật giá qua một nguồn cấp dữ liệu bổ sung riêng và cập nhật tình trạng còn hàng qua một nguồn cấp dữ liệu bổ sung riêng. 

Tìm hiểu thêm về cách tạo và liên kết các nguồn cấp dữ liệu bổ sung

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố