Content API w Merchant Center

Interfejs Content API for Shopping umożliwia aplikacjom bezpośrednią współpracę z platformą Merchant Center, co znacznie zwiększa skuteczność zarządzania dużymi lub złożonymi kontami Merchant Center. Interfejs ten może służyć jako źródło wejściowe danych produktów w Merchant Center dzięki bezpośredniemu przesyłaniu danych w miarę ich aktualizacji na stronie.

Uwaga: jeśli planujesz przesłać dużą liczbę plików danych lub często wprowadzasz zmiany w danych produktów, zalecamy użycie Content API (zamiast plików danych), aby bezpośrednio przesłać dane produktów.

Jeśli zdecydujesz się przesyłać dane produktów za pomocą interfejsu Content API, a nie masz jeszcze odpowiedniego wejściowego pliku danych, zostanie on utworzony automatycznie w Merchant Center. Nowy podstawowy plik danych umożliwia tworzenie własnych reguł pliku danych API oraz zarządzanie Twoim plikiem danych w ramach usługi Merchant Center. Możesz też utworzyć zastępczy plik danych dla interfejsu Content API i przesłać dane produktów do tego pliku.

Więcej informacji o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Content API for Shopping

Przesyłanie plików danych do wielu krajów

Ze względu na charakter interfejsu Content API produkty nie będą replikowane dla wielu krajów w ramach jednego pliku danych. Jeśli chcesz przesłać dane produktów Content API do wielu krajów, musisz utworzyć wiele plików wejściowych z nowymi krajami i językami docelowymi. 

Dodatkowe pliki danych API

Możesz używać dodatkowych plików danych do przesyłania danych produktów za pomocą interfejsu Content API. Aby to zrobić, musisz utworzyć dodatkowy plik danych w Merchant Center i użyć identyfikatora pliku danych w przypadku żądań do interfejsu Content API. Identyfikator znajduje się na stronie „Pliki danych” w sekcji „Ustawienia” zarejestrowanego dodatkowego pliku danych Content API. 

W przeciwieństwie do podstawowych plików danych możesz mieć wiele dodatkowych plików danych Content API. To może być dobre rozwiązanie, jeśli masz osobne bazy danych dla atrybutów „dostępność” i „cena”. Możesz wtedy zaktualizować cenę niezależnie od dostępności – i w ten sposób zarejestrować niepowtarzalny dodatkowy plik danych dotyczący ceny i dostępności. 

Więcej informacji o tworzeniu i łączeniu dodatkowych plików danych

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem