Rozhraní Content API ve službě Merchant Center

Rozhraní Content API pro Nákupy umožňuje aplikacím komunikovat přímo s platformou Merchant Center, což značně zvyšuje efektivitu správy velkých nebo složitých účtů Merchant Center. Content API pro Nákupy lze používat jako zdroj produktových dat ve službě Merchant Center, který poskytuje data přímo po úpravách na vašem webu.

Poznámka: Pokud hodláte nahrát velké množství zdrojů nebo provádět časté změny dat o produktech, důrazně se doporučuje, abyste nahrávali data o produktech přímo pomocí Content API (namísto zdrojů).

Pokud se rozhodnete odeslat údaje o produktu prostřednictvím rozhraní Content API a zatím není dostupný zdroj pro zadávání, bude ve službě Merchant Center automaticky vytvořen. Tento nový primární zdroj umožňuje vytvářet vlastní pravidla pro zdroje v datech API a spravovat zdroj v rámci služby Merchant Center. Můžete také vytvořit zástupný zdroj pro rozhraní Content API a přidat do něj data o produktech v rozhraní API. Prostudujte si základní informace o rozhraní Content API pro Nákupy.

Odeslání pro více zemí

Vzhledem k vlastnostem rozhraní Content API nebudou položky v jednom zdroji replikovány pro více zemí. Chcete-li odeslat data o produktu v rozhraní Content API do více zemí, musíte vytvořit několik nových zdrojů pro zadávání s novými cílovými zeměmi a jazyky.

Doplňkové zdroje API

Pomocí doplňkových zdrojů můžete přidat produktová data prostřednictvím rozhraní Content API. Ve službě Merchant Centersi budete muset vytvořit doplňkový zdroj a použít ID zdroje pro požadavky rozhraní Content API. ID naleznete u registrovaného doplňkového zdroje Content API na stránce „Zdroje“ v části „Nastavení“.

Na rozdíl od primárních zdrojů můžete mít více doplňkových zdrojů Content API. Tuto možnost můžete využít například v případě, že máte jednu databázi pro dostupnost a jednu databázi pro cenu. Cenu budete moci aktualizovat nezávisle na dostupnosti a zaregistrovat tak jedinečný doplňkový zdroj pro cenu a dostupnost. Další informace o vytváření a propojování doplňkových zdrojů najdete zde.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory