Avisering

I det här hjälpcentret hittar du innehåll för både Merchant Center Next och klassiska Merchant Center. Titta efter logotypen längst upp i varje artikel för att se till att du använder artikeln som gäller för din Merchant Center-version. 

Länka företagsprofiler och Merchant Center

En anpassad ikon för artikelrubrik i klassiska Merchant Center.

If you’re looking for information about how to link stores in Merchant Center Next, click here.

Den här artikeln innehåller anvisningar för att länka informationen i dina företagsprofiler med ditt Merchant Center-konto för dina lokala produkter.

För att kunna visa dina lokala produkter i betalannonser eller gratisannonser måste dina företagsprofiler länkas direkt till det Merchant Center-konto som innehåller dina lokala flöden. Om dina lokala flöden finns på ett underkonto i Merchant Center måste du länka direkt till underkontot. När du länkar företagsprofiler till ett överordnat Merchant Center-konto länkas de inte till underkonton automatiskt.

Obs! Länka bara företagsprofiler från länder som du vill inrikta dig på med annonser eller gratisannonser.

Automatisk länkning

Automatisk länkning är godkänd som standard. För att automatisk länkning ska fungera måste företagsprofilens ägare eller ansvariga vara administratör för eller standardanvändare av Merchant Center-kontot och vara inloggad på Merchant Center. Om det inte redan finns länkade företagsprofiler i Merchant Center:

 1. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Menyikon för verktyg och inställningar [Kugghjul] i ditt Merchant Center-konto.
 2. Välj Länkade konton under Inställningar.
 3. Klicka på fliken Företagsprofiler.
 4. Om din e-postadress finns under Företagsprofilens ägare och ansvariga klickar du på Länka, och sedan är det klart.
 5. Om din e-postadress inte visas där klickar du på plusknappen plus under Företagsprofilens ägare och ansvariga.
 6. Ange e-postadressen som du använde för att logga in på Merchant Center och som är kopplad till dina företagsprofiler.
 7. Merchant Center begär och godkänner länkningen automatiskt om du både är administratör på eller standardanvändare av Merchant Center-kontot och ansvarig för eller ägare till dina företagsprofiler.
 8. Du kan behöva uppdatera sidan för att kontrollera att länkningen godkändes automatiskt.

Manuell länkning

Steg 1: Skicka en länkningsbegäran

Så här skickar du en länkningsbegäran:

 1. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Menyikon för verktyg och inställningar [Kugghjul] i ditt Merchant Center-konto.
 2. Välj Länkade konton under Inställningar.
 3. Klicka på fliken Företagsprofiler.
 4. Klicka på plusknappen plus under Företagsprofilens ägare och ansvariga.
 5. Ange e-postadressen till ägaren eller den ansvariga för företagsprofilen.
 6. Klicka på Skicka begäran.

Steg 2: Godkänn länkningsbegäran

När du har skickat en begäran måste företagsprofilens ägare eller ansvariga logga in på Hanteraren för Företagsprofilen och godkänna begäran.

Du kan se statusen för länkningsbegäran på fliken för företagsprofiler i ditt Merchant Center-konto. Nedan visas olika statustyper:

 • Länkad: Begäran har godkänts. Nu kan du lägga till en verksamhetsgrupp.
 • Väntande: Förfrågan väntar fortfarande på godkännande. Öppna Hanteraren för Företagsprofilen eller kontakta ägaren eller den ansvariga för företagsprofilen så att hen kan godkänna begäran.
 • Avvisad: Förfrågan har inte godkänts. Innan du kan lägga till företagsprofiler måste en ägare eller ansvarig för företagsprofilen länkas.
 • Inte länkat: Om din e-postadress redan visas klickar du på Länka.

Lägg till verksamhetsgrupper

Om det bara finns en tillgänglig verksamhetsgrupp i alla länkade företagsprofiler väljs den automatiskt.

Så här väljer du en verksamhetsgrupp för ditt Merchant Center-konto manuellt:

 1. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Menyikon för verktyg och inställningar [Kugghjul] i ditt Merchant Center-konto.
 2. Välj Länkade konton under Inställningar.
 3. Klicka på fliken Företagsprofiler.
 4. Klicka på Lägg till verksamhetsgrupp under Verksamhetsgrupper.
 5. Välj en verksamhetsgrupp.
 6. Klicka på Lägg till grupp.

Du kan när som helst avsluta verksamhetsgruppen. Gå till Verksamhetsgrupper och klicka på Ta bort under Åtgärd. Åtgärden tar bort verksamhetsgruppen som du har valt. Om du har aktiva lokala produkter som visas i betalannonser eller gratisannonser slutar de att visas tills en verksamhetsgrupp läggs till i Merchant Center-kontot.

Butikskoderna i dina företagsprofiler måste matcha butikskoderna i lagerflödet för lokala produkter exakt, inklusive stora bokstäver och mellanslag. Dina butiker måste dessutom drivas med en fysisk lokal som är tillgänglig för kunderna, så dina företagsprofiler måste hänvisa till en adress. Läs om hur du lägger till en adress i dina företagsprofiler

Vanliga frågor

Utöka alla Komprimera allt

Kan flera ägare eller ansvariga för företagsprofilen länkas till ett och samma Merchant Center-konto?
Ja. Du kan länka flera ägare eller ansvariga för företagsprofilen till ett Merchant Center-konto. Det går dock bara att lägga till en verksamhetsgrupp från de ägare eller ansvariga i företagsprofilen som du har länkat.
Kan en ägare eller ansvarig för företagsprofilen länkas och användas för flera Merchant Center-konton?
Ja. En ägare eller ansvarig för företagsprofilen kan länkas till flera Merchant Center-konton.
Kan jag lägga till flera verksamhetsgrupper? Jag vill länka flera olika företagsprofiler i flera konton.
Nej. Du kan bara lägga till en verksamhetsgrupp som är kopplad till en ägare eller ansvarig för en företagsprofil. Om du vill lägga till en viss uppsättning företagsprofiler behöver du samla alla i en verksamhetsgrupp.
Hur lägger jag till en uppsättning företagsprofiler?
Innan du kan lägga till en verksamhetsgrupp måste en ägare eller ansvarig för företagsprofilen vara länkad till ditt Merchant Center-konto. När länkningen av företagsprofilens ägare eller ansvariga har godkänts kan du välja den verksamhetsgrupp som innehåller de relevanta företagsprofilerna som du vill koppla till ditt Merchant Center-konto. Om inte alla företagsprofiler ingår i verksamhetsgruppen du har valt överför du företagsprofilerna till rätt verksamhetsgrupp.
Förlorar jag mina tillagda företagsprofiler om jag begär länkning till en ägare eller ansvarig för en företagsprofil om ingen ägare eller ansvarig för företagsprofilen är länkad till mitt Merchant Center-konto men en verksamhetsgrupp har lagts till?
Om du skapade en verksamhetsgrupp före 2018 är det möjligt att du inte ser ägaren eller den ansvariga som är länkad till företagsprofilen. Vi rekommenderar att du skickar en länkningsbegäran till verksamhetsgruppens ägare eller ansvariga. Åtgärden kräver inte att du lägger till verksamhetsgruppen på nytt.
Genom att länka företagsprofilens ägare eller ansvariga till ditt Merchant Center-konto kan andra användare i Merchant Center-kontot se och hantera informationen i företagsprofilen.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
11735280687267893345
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
71525