Länka Merchant Center- och Google My Business-konton

Nu kan du länka ditt konto automatiskt. Den här artikeln innehåller anvisningar för att länka informationen i dina Merchant Center- och Google My Business-konton för dina lokala produkter och produkter som du säljer på Google.

Du kan länka butiksinformationen i ditt GMB-konto till din lagerinformation i Merchant Center för att visa vilka produkter du säljer i varje butik.

Automatisk kontolänkning

Automatisk kontolänkning är godkänd som standard. Om det inte redan finns ett länkat GMB-konto i Merchant Center:

 1. Klicka på fliken Google My Business under Inställningar > Länkade konton
 2. Klicka på Länka i avsnittet Ditt Google My Business-konto
 3. Merchant Center begär och godkänner länkning till den inloggade användarens GMB-konton automatiskt

Manuell kontolänkning

Så här kan du länka lagerinformation i Merchant Center och lagra information i GMB:

Steg 1: Skicka en länkningsförfrågan

Den som har administratörsbehörighet till ditt Merchant Center-konto kan länka dina GMB- och Merchant Center-konton. Läs mer om hur du lägger till användare som administratörer i Merchant Center-kontot

Så här skickar du en länkningsförfrågan:

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Tools and setting menu icon [Gear] och välj sedan Kontolänkning under Inställningar.
 3. Klicka på fliken Google My Business.
 4. Klicka på Länka ett Google My Business-konto.
 5. Ange e-postadressen till Google My Business-kontoansvarig.
 6. Klicka på Skicka begäran.
Obs! För att kunna visa dina lokala produkter i betalannonser eller gratisannonser måste ditt GMB-konto länkas direkt till det Merchant Center-konto som innehåller dina lokala flöden. Om dina lokala flöden finns på ett underkonto i Merchant Center måste du länka direkt till underkontot. När du länkar GMB-konton till ett överordnat Merchant Center-konto länkas de inte till underkonton automatiskt.

Steg 2: Godkänn Google My Business-förfrågan

När du skickar en förfrågan måste Google My Business-kontoansvarig logga in på GMB-kontot för att acceptera förfrågan.

Du kan se statusen för länkningsförfrågan på fliken Google My Business i Merchant Center-kontot. Nedan visas olika statustyper:

 • Godkänd: Förfrågan har godkänts. Du kan nu lägga till företagsadresser.
 • Väntande: Förfrågan väntar fortfarande på godkännande. Logga in på ditt GMB-konto eller kontakta GMS-kontoansvarig för att godkänna förfrågan.
 • Avvisad: Förfrågan har inte godkänts. Du behöver länka ett GMB-konto innan du kan lägga till företagsadresser.

Lägg till företagsadresser

Om det bara finns en tillgänglig GMB-platsgrupp för alla länkade GMB-konton är den vald automatiskt.

Så här väljer du företagsplatsgrupper manuellt för ditt Merchant Center-konto:

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Tools and setting menu icon [Gear] och välj Länka konton under Inställningar.
 3. Klicka på fliken Google My Business.
 4. Klicka på + Företagsadresser under Google My Business Locations.
 5. Välj ett antal företagsadresser.
 6. Klicka på Lägg till platser.

Du kan ta bort dina företagsadresser när som helst. Under Google My Business Locations klickar du på Ta bort under Åtgärd. Då försvinner de företagsadresser du har på Merchant Center-kontot. Om du har aktiva lokala produkter som visas i betalannonser eller gratisannonser slutar de att visas tills du lägger till företagsadresser i Merchant Center-kontot.

Butikskoderna i ditt Google My Business-konto måste exakt stämma överens med butikskoderna i lagerflödet för lokala produkter, inklusive användning av versaler och mellanslag.

Vanliga frågor

Utöka alla Komprimera alla

Kan flera GMB-kontoansvariga länkas till ett och samma Merchant Center-konto?
Ja. Du kan länka flera GMB-kontoansvariga till ett Merchant Center-konto. Däremot kan du bara lägga till en uppsättning företagsadresser från ett av de GMB-konton som du har länkat.
Kan en GMB-kontoansvarig länkas och användas för flera Merchant Center-konton?
Ja. En GMB-kontoansvarig kan länkas till flera Merchant Center-konton.
Kan jag lägga till flera uppsättningar företagsadresser? Jag vill länka flera olika adresser på flera olika konton.
Nej. Du kan bara lägga till en uppsättning företagsadresser i ett GMB-konto. Om du vill lägga till en viss uppsättning företagsadresser bör du ha alla på ett och samma företagskonto.
Hur lägger jag till en uppsättning företagsadresser?
Innan du kan lägga till företagsadresser behöver du länka ett GMB-konto med företagsadresser till ditt Merchant Center-konto. När du har begärt en länkning till ett GMB-konto på Merchant Center behöver du godkänna länken i GMB.
Om jag inte har länkat ett GMB-konto till mitt Merchant Center-konto, men har lagt till företagsadresser, förlorar jag då mina tillagda adresser om jag länkar till samma GMB-kontoansvarig?
Om du konfigurerade dina företagsadresser före 2018 kanske kontot inte visas som länkat. I så fall är det bra att skicka en länkningsförfrågan till företagsadressernas GMB-kontoansvarig. Åtgärden kräver inte att du lägger till företagsadresserna igen.
Genom att länka GMB-kontot till ditt Merchant Center-konto kan andra administratörer i Merchant Center-kontot se och hantera den GMB-information som används för annonser för lokala butikslager eller Shopping Actions.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
71525
false