Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Łączenie Profili Firmy i Merchant Center

Ikona niestandardowa nagłówka artykułu dotyczącego klasycznej wersji Merchant Center.

If you’re looking for information about how to link stores in Merchant Center Next, click here.

Z tego artykułu dowiesz się, jak połączyć informacje w Profilach Firmy z kontem Merchant Center w przypadku produktów dostępnych lokalnie.

Aby wyświetlać produkty dostępne lokalnie w reklamach lub bezpłatnych informacjach, Twój Profil Firmy musi być połączony z kontem Merchant Center, na którym znajdują się Twoje pliki danych o produktach dostępnych lokalnie. Jeśli Twoje pliki danych o produktach dostępnych lokalnie są hostowane na subkoncie w Merchant Center, musisz utworzyć bezpośrednie połączenie z tym subkontem. Połączenie Profili Firmy z nadrzędnym kontem Merchant Center nie spowoduje automatycznego połączenia z subkontami.

Uwaga: połącz tylko profile firmy z krajów, na które chcesz kierować swoje reklamy lub bezpłatne informacje.

Łączenie automatyczne

Automatyczne łączenie jest zatwierdzane domyślnie. Aby automatyczne łączenie działało, właściciel lub menedżer Profilu Firmy musi być administratorem lub użytkownikiem z dostępem standardowym do konta Merchant Center i zalogować się na to konto. Jeśli w Merchant Center nie ma jeszcze połączonych Profili Firmy:

 1. Na koncie Merchant Center kliknij ikonę narzędzi i ustawień Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate].
 2. W sekcji „Ustawienia” wybierz „Połączone konta”.
 3. Kliknij kartę Profile Firm.
 4. Jeśli Twój adres e-mail jest podany w sekcji „Właściciel i menedżer Profilu Firmy”, kliknij Połącz, aby zakończyć proces.
 5. Jeśli Twój adres e-mail nie jest podany, kliknij przycisk plusa plus w sekcji „Właściciel i menedżer Profilu Firmy”.
 6. Podaj adres e-mail, którego używasz w Merchant Center i który jest powiązany z Twoimi profilami firmy.
 7. Merchant Center automatycznie poprosi o połączenie i zatwierdzi je, jeśli jesteś administratorem lub użytkownikiem z dostępem standardowym do konta Merchant Center oraz menedżerem lub właścicielem Profilu Firmy.
 8. Aby połączenie zostało automatycznie zatwierdzone, może być konieczne odświeżenie strony.

Łączenie ręczne

Krok 1. Wyślij prośbę o połączenie

Aby wysłać prośbę o połączenie:

 1. Na koncie Merchant Center kliknij ikonę narzędzi i ustawień Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate].
 2. W sekcji „Ustawienia” wybierz „Połączone konta”.
 3. Kliknij kartę Profile Firm.
 4. Kliknij przycisk plusa plus w sekcji „Właściciel i menedżer Profilu Firmy”.
 5. Podaj adres e-mail właściciela lub menedżera Profilu Firmy.
 6. Kliknij Wyślij prośbę.

Krok 2. Zatwierdź prośbę o połączenie

Gdy wyślesz prośbę, właściciel lub menedżer Profilu Firmy będzie musiał się zalogować w Menedżerze Profilu Firmy, aby zaakceptować prośbę.

Stan prośby o połączenie możesz sprawdzić na karcie Profile Firm konta Merchant Center. Przejrzyj różne stany poniżej:

 • Połączono: prośba została zatwierdzona. Możesz teraz dodać grupę firmową.
 • Oczekująca: prośba oczekuje na rozpatrzenie. Przejdź do Menedżera Profilu Firmy albo skontaktuj się z właścicielem lub menedżerem Profilu Firmy, aby zatwierdzić prośbę.
 • Odrzucona: prośba nie została zatwierdzona. Aby móc dodawać Profile Firmy, musisz połączyć konto właściciela lub menedżera Profilu Firmy.
 • Nie połączono: jeśli Twój adres e-mail jest już widoczny, kliknij Połącz.

Dodawanie grup firmowych

Jeśli we wszystkich połączonych Profilach Firmy dostępna jest tylko jedna grupa firmowa, zostanie ona wybrana automatycznie.

Aby ręcznie wybrać grupę firmową konta Merchant Center, wykonaj te czynności:

 1. Na koncie Merchant Center kliknij ikonę narzędzi i ustawień Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate].
 2. W sekcji „Ustawienia” wybierz „Połączone konta”.
 3. Kliknij kartę Profile Firm.
 4. Kliknij Dodaj grupę firmową w sekcji „Grupy firmowe”.
 5. Wybierz grupę firmową.
 6. Kliknij Dodaj grupę.

Grupę firmową możesz usunąć w każdej chwili. Kliknij Usuń w kolumnie „Działanie sekcji Grupy firmowe. To działanie spowoduje usunięcie wybranej grupy firmowej. Jeśli masz aktywne produkty dostępne lokalnie, które pojawiają się w reklamach lub bezpłatnych informacjach, przestaną się one wyświetlać do czasu, aż dodasz grupę firmową do konta Merchant Center.

Kody sklepów w Profilach Firmy muszą dokładnie odpowiadać kodom sklepów w pliku danych o asortymencie produktów dostępnych lokalnie, także pod względem zastosowania dużych liter i spacji. Ponadto Twoje sklepy muszą posiadać witrynę sklepową, która jest fizycznie dostępna dla klientów, dlatego w profilach firmy musisz podać adres. Dowiedz się, jak dodać adres do Profilu Firmy

Najczęstsze pytania

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko

Czy z jednym kontem Merchant Center można połączyć kilku właścicieli lub menedżerów Profilu Firmy?
Tak. Połączenie kilku właścicieli lub menedżerów Profilu Firmy z jednym kontem Merchant Center jest możliwe. Możesz jednak dodać tylko jedną grupę firmową dowolnego połączonego właściciela lub menedżera Profilu Firmy.
Czy jeden właściciel lub menedżer Profilu Firmy może być połączony z kilkoma kontami Merchant Center i z nich korzystać?
Tak. Można połączyć jednego właściciela lub menedżera Profilu Firmy z wieloma kontami Merchant Center.
Czy mogę dodać kilka grup firmowych? Na kilku kontach, które chcę połączyć, jest wiele Profili Firm.
Nie. Możesz dodać tylko jedną grupę firmową powiązaną z właścicielem lub menedżerem Profilu Firmy. Jeśli chcesz dodać określony zestaw Profili Firmy, umieść je wszystkie w jednej grupie firmowej.
Jak dodać zestaw Profili Firmy?
Aby dodać grupę firmową, musisz połączyć właściciela lub menedżera Profilu Firmy z kontem Merchant Center. Po zatwierdzeniu połączenia właściciela lub menedżera Profilu Firmy możesz wybrać grupę firmową zawierającą odpowiednie Profile Firmy, które chcesz powiązać ze swoim kontem Merchant Center. Jeśli nie wszystkie Profile Firmy znajdują się w wybranej grupie firmowej, przenieś je do odpowiedniej grupy.
Jeśli z kontem Merchant Center nie jest połączony żaden właściciel ani menedżer Profilu Firmy, ale została dodana grupa firmowa, czy utracę obecnie dodane Profile Firmy, gdy poproszę o połączenie z właścicielem lub menedżerem profilu firmy?
Jeśli grupa firmowa została skonfigurowana przed 2018 rokiem, właściciel lub menedżer Profilu Firmy może nie być bezpośrednio powiązany. Zalecamy wysłanie prośby o połączenie do właściciela lub menedżera grupy firmowej. Nie musisz dodawać grupy firmowej ponownie.
Dzięki połączeniu właściciela lub menedżera Profilu Firmy z kontem Merchant Center inni użytkownicy Twojego konta Merchant Center będą mogli wyświetlać informacje o Profilu Firmy i nimi zarządzać.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne