subscription_cost [chi_phí_đăng_ký]: Định nghĩa

Bạn có thể sử dụng thuộc tính subscription_cost [phí_thuê_bao] để cho người dùng biết chi tiết về gói thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm của hợp đồng dịch vụ liên lạc đi kèm với sản phẩm không dây của bạn.

Thuộc tính này chỉ áp dụng ở Đức, Pháp, Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland.

Thời điểm sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Thuộc tính subscription_cost [phí_thuê_bao] sử dụng 3 thuộc tính con sau:
 • period [thời_hạn] (bắt buộc)
  Thời hạn của một khoảng thời gian thuê bao duy nhất. Là "tháng" hoặc "năm".
 • period_length [khoảng_thời_hạn] (bắt buộc) 
  Số nguyên, số thời hạn thuê bao (tháng hoặc năm) mà người mua phải trả.
 • amount [số_tiền] (bắt buộc)
  Số tiền người mua phải trả mỗi tháng ghi theo ISO 4217. Khi hiển thị số tiền này, chúng tôi có thể làm tròn đến đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của nước sở tại để tiết kiệm không gian hiển thị. Giá trị cung cấp vẫn phải khớp chính xác với số tiền hiển thị trên trang web của bạn.

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại Ký tự Unicode (Đề xuất: chỉ ASCII)
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

 

Định dạng giá trị bằng cách gửi period [thời_hạn], period_length [khoảng_thời_hạn] và amount [số_tiền], phân tách bằng dấu hai chấm (:). Bạn không được sử dụng dấu ngoặc kép. Ví dụ: đối với 12 khoản thanh toán 50 EUR hàng tháng, hãy gửi giá trị sau:


tháng:12:50 EUR

 

Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:subscription_cost>

  <g:period>tháng</g:period>

     <g:period_length>12</g:period_length>

  <g:amount>50 EUR</g:amount>

</g:subscription_cost>


Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình và nhận được hiệu suất tốt nhất từ ​​quảng cáo.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

 • Gửi thuộc tính price [giá] với tổng số tiền đến hạn lúc thanh toán (bao gồm cả khoản thanh toán trước và phí kích hoạt) cho sản phẩm.
 • Khớp với gói thanh toán truyền thông bạn hiển thị trên trang đích. Bạn cũng có thể hiển thị các tùy chọn truyền thông khác trên trang đích nhưng gói bạn gửi phải dễ tìm trên trang đích.
 • Không yêu cầu người dùng có thẻ khách hàng thân thiết để chọn gói dịch vụ bạn gửi. 
 • Không sử dụng thuộc tính subscription_cost [chi_phí_đăng_ký] cho đăng ký phần mềm. Đăng ký phần mềm phải được trả trước và gửi bằng cách sử dụng chi phí trả trước hàng năm làm thuộc tính price [giá].

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

 • Gửi giá trị chính xác cho chi phí đăng ký theo ISO 4217. Ví dụ: gửi 1,01 EUR thay vì 1,0012 EUR, nếu không thì chúng tôi sẽ làm tròn giá trị đã gửi. Hãy sử dụng cùng đơn vị tiền tệ cho subscription_cost [chi_phí_đăng_ký] , installment [trả_góp]price [giá] .
 • Nếu sản phẩm cũng được thanh toán theo hình thức trả góp hàng tháng, hãy sử dụng cùng số tháng cho subscription_cost [chi_phí_đăng_ký] giống như cho trả góp. Để đơn giản hóa trải nghiệm của khách hàng, bạn nên sử dụng cùng số tháng cho cả các khoản trả nợ góp và thỏa thuận đăng ký.

Ví dụ

Ví dụ về điện thoại di động bán không kèm theo hợp đồng dịch vụ

Bạn có thể thực hiện theo cùng tiêu chuẩn như các loại sản phẩm khác để gửi ưu đãi cho điện thoại di động không kèm theo hợp đồng dịch vụ, được bán với mức giá cố định. Hãy để trống thuộc tính installment [trả_góp]subscription_cost [phí_thuê_bao] và gửi giá cố định (lớn hơn 0) của thiết bị di động trong thuộc tính giá.

Dữ liệu sản phẩm của điện thoại Google Pixel 5” 32 GB màu bạc hoàn toàn
Thuộc tính Dữ liệu sản phẩm
id _pixel_phone_silver_32gb
title [tiêu_đề] Google Pixel 5” 32GB, bạc hoàn toàn
link [liên_kết] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb
image_link [liên_kết_hình_ảnh] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [tình_trạng_còn_hàng]     Còn hàng
price [giá] 649.00 USD
installment [trả_góp] (phải để trống vì không có thanh toán trả góp)
subscription_cost [phí_thuê_bao] (phải để trống vì không có hợp đồng dịch vụ)
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]
brand [thương_hiệu] Google
gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] 00821793049157
mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất] G-2PW4100-021-B
condition [tình_trạng] Mới
color [màu_sắc] Bạc hoàn toàn
shipping [phí_vận_chuyển] 0.00 USD

Ví dụ về điện thoại di động bán kèm theo hợp đồng dịch vụ

Gửi tổng giá trị cho khoản trả trước trong thuộc tính price [giá] (thấp nhất bằng 0) và bao gồm mọi khoản phí kích hoạt và/hoặc phí một lần. Nêu rõ trong tiêu đề rằng sản phẩm không dây của bạn cần có hợp đồng với thời hạn nhất định. Hãy để trống thuộc tính installment [trả_góp].

Dữ liệu sản phẩm của Google Pixel 5” 32 GB màu bạc hoàn toàn với hợp đồng dịch vụ 12 tháng, 35 USD mỗi tháng và thanh toán trước 649 USD
Thuộc tính Dữ liệu sản phẩm
id _pixel_phone_silver_32gb_12month_contract
title [tiêu_đề] Google Pixel 5” 32GB màu bạc hoàn toàn (có hợp đồng)
link [liên_kết] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_contract_newsim&contract=yes
image_link [liên_kết_hình_ảnh] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [tình_trạng_còn_hàng] Còn hàng
price [giá] 649.00 USD
installment [trả_góp] (phải để trống vì không có thanh toán trả góp)
subscription_cost [phí_thuê_bao] tháng:12:35.00 USD
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]
brand [thương_hiệu] Google
gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] 00821793049157
mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất] G-2PW4100-021-B
condition [tình_trạng] Mới
color [màu_sắc] Bạc hoàn toàn
shipping [phí_vận_chuyển] 0.00 USD

Ví dụ về điện thoại di động bán trả góp không kèm theo hợp đồng dịch vụ

Gửi tổng giá trị cho khoản trả trước (thấp nhất bằng 0) trong thuộc tính price [giá] và bao gồm mọi khoản phí kích hoạt và/hoặc phí một lần. Ghi rõ trong tiêu đề rằng sản phẩm không dây của bạn bán theo hình thức trả góp. 

Dữ liệu sản phẩm của Google Pixel 5” 32 GB màu bạc hoàn toàn với gói trả góp 12 tháng, 60 USD mỗi tháng
Thuộc tính Dữ liệu sản phẩm
id _pixel_phone_silver_32gb_installments
title [tiêu_đề] Google Pixel 5” 32GB màu bạc hoàn toàn (có trả góp)
link [liên_kết] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_installments&contract=no
image_link [liên_kết_hình_ảnh] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [tình_trạng_còn_hàng]     Còn hàng
price [giá] 0.00 USD
installment [trả_góp] 12:60.00 USD
subscription_cost [phí_thuê_bao] (phải để trống vì không có hợp đồng dịch vụ)
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]
brand [thương_hiệu] Google
gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] 00821793049157
mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất] G-2PW4100-021-B
condition [tình_trạng] Mới
color [màu_sắc] Bạc hoàn toàn
shipping [phí_vận_chuyển] 0.00 USD

Ví dụ về điện thoại di động bán trả góp kèm theo hợp đồng dịch vụ

Gửi tổng giá trị cho khoản trả trước (thấp nhất bằng 0) trong thuộc tính price [giá] và bao gồm mọi khoản phí kích hoạt và/hoặc phí một lần. Gửi thuộc tính price [giá] bằng 0 nếu không có chi phí trả trước. Ghi rõ trong title [tiêu đề] rằng sản phẩm không dây của bạn yêu cầu hợp đồng có thời hạn nhất định và gói trả góp. 

Dữ liệu sản phẩm của Google Pixel 5” 32 GB màu bạc hoàn toàn với hợp đồng 12 tháng và thanh toán trả góp hàng tháng trong 12 tháng
Thuộc tính Dữ liệu sản phẩm
id _pixel_phone_silver_32gb_contract_and_installments
title [tiêu_đề] Google Pixel 5” 32GB màu bạc hoàn toàn (với hợp đồng và SIM, thanh toán hàng tháng trong 12 tháng)
link [liên_kết] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_contract_newsim&contract=yes
image_link [liên_kết_hình_ảnh] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [tình_trạng_còn_hàng]     Còn hàng
price [giá] 0.00 USD
installment [trả_góp] 12:60.00 USD
subscription_cost [phí_thuê_bao] tháng:12:30.00 USD
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]
brand [thương_hiệu] Google
gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] 00821793049157
mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất] G-2PW4100-021-B
condition [tình_trạng] Mới
color [màu_sắc] Bạc hoàn toàn
shipping [phí_vận_chuyển] 0.00 USD

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố