subscription_cost [cena_predplatného]: definícia

Prostredníctvom atribútu subscription_cost [cena_predplatného] poskytnite používateľom podrobnosti o mesačnej alebo ročnej platobnej tarife pre balík komunikačnej servisnej zmluvy a vášho bezdrôtového výrobku.

Tento atribút je k dispozícii iba v Írskej republike, vo Francúzsku, v Nemecku a Spojenom kráľovstve.

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Tento atribút je k dispozícii iba v niektorých krajinách:
 • Afrika: Južná Afrika
 • Ázia a Tichomorie: Hongkong, India, Japonsko, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Južná Kórea, Taiwan, Thajsko
 • Európa: Rakúsko, Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo
 • Blízky východ: Izrael, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty
 • Severná Amerika: Kanada
Atribút subscription_cost [cena_predplatného] používa tri podradené atribúty:
 • period [odobie] (povinné)
  Trvanie jedného obdobia predplatného. Buď „month“ [mesiac], alebo „year“ [rok].
 • period_length [dĺžka_obdobia] (povinné) 
  Celé číslo, počet období predplatného (mesiacov alebo rokov), za ktoré musí kupujúci zaplatiť.
 • amount [suma] (povinné)
  ISO 4217, suma, ktorú musí kupujúci mesačne zaplatiť. Pri zobrazovaní môžeme sumu zaokrúhliť na najbližšiu celú jednotku miestnej meny, aby sme ušetrili priestor. Zadaná hodnota sa však vždy musí presne zhodovať so sumou zobrazenou na vašom webe.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Znaky Unicode (odporúčajú sa iba znaky ASCII)
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály

 

Hodnotu formátujte zadaním hodnôt period [obdobie], period_length [dĺžka_obdobia] a sumou. Jednotlivé hodnoty oddeľte dvojbodkou ( : ). Nepoužívajte úvodzovky. Napríklad pre 12 mesačných platieb po 50 EUR zadajte:


month:12:50 EUR

 

Informačné kanály XML

<g:subscription_cost>

  <g:period>mesiac</g:period>

     <g:period_length>12</g:period_length>

  <g:amount>50 EUR</g:amount>

</g:subscription_cost>


Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

 • Uveďte atribút price [cena] s celkovou sumou, ktorú treba za výrobok zaplatiť pri pokladnici (vrátane prvej splátky a aktivačného poplatku).
 • Platobná tarifa za komunikácie sa musí zhodovať s údajom zobrazeným na vašej vstupnej stránke. Na vstupnej stránke môžete zobraziť aj iné možnosti komunikácie, zadaná tarifa však musí byť rovnaká.
 • Nevyžadujte od používateľov vernostnú kartu, aby mohli využívať uvedenú tarifu služby. 
 • Atribút subscription_cost [cena_predplatného] nepoužívajte pri predplatnom softvéru. Predplatné softvéru musí byť zaplatené vopred a odoslané pomocou atribútu price [cena], v ktorom treba uviesť výšku ročného predplatného. Prečítajte si viac o inzercii predplatného softvéru.
 • Používajte iba v schválených krajinách. Použitie atribútu subscription_cost [cena_predplatného] v neschválených krajinách bude mať za následok zamietnutie. 
 • Používajte iba v schválených kategóriách výrobkov. Použitie atribútu subscription_cost [cena_predplatného] v iných kategóriách výrobkov bude mať za následok zamietnutie. 

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Zadajte presné hodnoty cien predplatného podľa normy ISO 4217. Napríklad namiesto ceny 1.0012 EUR zadajte cenu 1.01 EUR, inak budeme musieť cenu zaokrúhliť. Pre atribúty subscription_cost [cena_predplatného], installment [splátka]price [cena] použite rovnakú menu.
 • Ak sa za výrobok platí mesačnými splátkami, použite pre atribút subscription_cost [cena_predplatného] rovnaký počet mesiacov ako pre splátky. Pre zákazníkov bude jednoduchšie, ak použijete pre splátkový kalendár aj pre zmluvu o predplatnom rovnaký počet mesiacov.

Príklady

Príklad samostatne predávaného mobilného telefónu

Na pridanie ponuky mobilného telefónu bez servisnej zmluvy, ktorý sa predáva za pevnú cenu, použite rovnaký štandard ako pre iné typy výrobkov. Atribúty installment [splátka]subscription_cost [cena_predplatného] nechajte prázdne a pevnú cenu (vyššiu ako 0) mobilného zariadenia uveďte v atribúte price [cena].

Údaje o výrobku Google Pixel 5” 32GB Very Silver
Atribút Údaje o výrobkoch
id [identifikátor] _pixel_phone_silver_32gb
title [názov] Google Pixel 5” 32GB Very Silver
link [odkaz] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb
image_link [odkaz_na_obrázok] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnosť]     Na sklade
price [cena] 649.00 EUR
installment [splátka] (pole musí ostať prázdne, pretože výrobok nie je na splátky)
subscription_cost [cena_predplatného] (pole musí ostať prázdne, pretože sa neuzatvára servisná zmluva)
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácie > Telefónne zariadenia > Mobilné telefóny]
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [farba] Strieborná
shipping [doprava] 0.00 EUR

Príklad mobilného telefónu predávaného so servisnou zmluvou

V atribúte price [cena] zadajte celú sumu prvej splátky (minimálne 0) a uveďte všetky prípadné aktivačné a jednorazové poplatky. V názve uveďte, či bezdrôtový výrobok vyžaduje zmluvu na určité obdobie. Atribút installment [splátka] nechajte prázdny.

Údaje o výrobku Google Pixel 5” 32GB Very Silver s 12-mesačnou servisnou zmluvou za 35 EUR mesačne pri zakúpení za 649 EUR
Atribút Údaje o výrobkoch
id [identifikátor] _pixel_phone_silver_32gb_12month_contract
title [názov] Google Pixel 5” 32GB Very Silver (so zmluvou)
link [odkaz] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_contract_newsim&contract=yes
image_link [odkaz_na_obrázok] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnosť] Na sklade
price [cena] 649.00 EUR
installment [splátka] (pole musí ostať prázdne, pretože výrobok nie je na splátky)
subscription_cost [cena_predplatného] month:12:35.00 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácie > Telefónne zariadenia > Mobilné telefóny]
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [farba] Strieborná
shipping [doprava] 0.00 EUR

Príklad mobilného telefónu predávaného samostatne na splátky

V atribúte price [cena] zadajte celú sumu prvej splátky (minimálne 0) a uveďte všetky prípadné aktivačné a jednorazové poplatky. V názve uveďte, či sa bezdrôtový výrobok predáva so splátkovým kalendárom. 

Údaje o výrobku Google Pixel 5” 32GB Very Silver s 12-mesačným splátkovým kalendárom s platbami 60 EUR mesačne
Atribút Údaje o výrobkoch
id [identifikátor] _pixel_phone_silver_32gb_installments
title [názov] Google Pixel 5” 32GB Very Silver (na splátky)
link [odkaz] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_installments&contract=no
image_link [odkaz_na_obrázok] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnosť]     Na sklade
price [cena] 0.00 EUR
installment [splátka] 12:60.00 EUR
subscription_cost [cena_predplatného] (pole musí ostať prázdne, pretože sa neuzatvára servisná zmluva)
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácie > Telefónne zariadenia > Mobilné telefóny]
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [farba] Strieborná
shipping [doprava] 0.00 EUR

Príklad mobilného telefónu predávaného na splátky v súprave so servisnou zmluvou

V atribúte price [cena] zadajte celú sumu prvej splátky (minimálne 0) a uveďte všetky prípadné aktivačné a jednorazové poplatky. Ak nie je potrebná platba vopred, v atribúte price [cena] uveďte nulu. V názve uveďte, či bezdrôtový výrobok vyžaduje zmluvu na určité obdobie a splátkový kalendár. 

Údaje o výrobku Google Pixel 5” 32GB Very Silver s 12-mesačnou zmluvou a 12-mesačným splátkovým kalendárom
Atribút Údaje o výrobkoch
id [identifikátor] _pixel_phone_silver_32gb_contract_and_installments
title [názov] Google Pixel 5” 32GB Very Silver (so zmluvou a kartou SIM, 12 mesačných splátok)
link [odkaz] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_contract_newsim&contract=yes
image_link [odkaz_na_obrázok] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnosť]     Na sklade
price [cena] 0.00 EUR
installment [splátka] 12:60.00 EUR
subscription_cost [cena_predplatného] month:12:30.00 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácie > Telefónne zariadenia > Mobilné telefóny]
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [farba] Strieborná
shipping [doprava] 0.00 EUR

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory