Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Cena predplatného [subscription_cost]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Poznámka: Výrobky s atribútom cena predplatného [subscription_cost] nie sú vhodné na cezhraničný obchod a môžu mať len jednu cieľovú krajinu.

Pomocou atribútu cena predplatného [subscription_cost] možno používateľom poskytnúť podrobnosti o mesačnej alebo ročnej platobnej tarife pre balík zmluvy o poskytovaní komunikačných služieb a vášho bezdrôtového výrobku (mobilného telefónu alebo tabletu).


V tomto článku


Kedy ho použiť

 OptionalNepovinné pre každý výrobok

Obsahové reklamy nezobrazujú ponuky, ktoré zahŕňajú atribúty splátka [installment] alebo cena predplatného [subscription_cost], keďže Dynamický remarketing nepodporuje ceny splátky ani predplatného.
Tento atribút je k dispozícii iba v niektorých krajinách:
 • Afrika: Južná Afrika
 • Ázia a Tichomorie: Hongkong, India, Japonsko, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Južná Kórea, Taiwan, Thajsko
 • Európa: Rakúsko, Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo
 • Blízky východ: Izrael, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty
 • Severná Amerika: Kanada

Tento atribút je podporovaný iba pre mobilné služby s nasledujúcim kódom kategórie výrobku na Googli (GPC):

 • Watches (ID: 201)
 • Mobile Phone (ID: 267)
 • Tablet Computers (ID: 4745)
 • Mobile Phone Prepaid Cards & SIM Cards (ID: 6030)
 • GPS Tracking Devices (ID: 6544)
Austrália: Tento atribút by sa nemal používať v prípade bezdrôtových zariadení (napríklad mobilných telefónov a tabletov) inzerovaných v Austrálii. Pomocou atribútu cena [price] môžete určiť minimálnu celkovú cenu zariadenia („minimálna vyčísliteľná cena“) vrátane preddavku, splátok a paušálu bezdrôtových služieb. Pomocou atribútu názov [title] môžete označiť, že zariadenie možno splácať na splátky, a uviesť, či sa predáva spolu s paušálom na bezdrôtové služby.

Tento atribút používa tri podradené atribúty:

 • Obdobie [period] (povinné): trvanie jedného obdobia odberu. Hodnoty sú mesiac [month] alebo rok [year].
 • Dĺžka obdobia [period_length] (povinné): celé číslo, počet období odberu (mesiacov alebo rokov), za ktoré musí kupujúci zaplatiť.
 • Suma [amount] (povinné): ISO 4217, suma, ktorú musí kupujúci mesačne zaplatiť. Pri zobrazovaní môžeme sumu zaokrúhliť na najbližšiu celú jednotku miestnej meny, aby sme ušetrili miesto. Zadaná hodnota sa však vždy musí presne zhodovať so sumou zobrazenou na vašom webe.

Hodnotu naformátujte uvedením atribútov obdobie [period], dĺžka obdobia [period_length] a suma [amount]. Jednotlivé hodnoty oddeľte dvojbodkou (:). Nepoužívajte úvodzovky.


Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odoslať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Znaky Unicode (odporúčajú sa iba znaky ASCII)
Opakované pole Nie
Formát súboru Príklad
Text (TSV)

month:12:50 EUR

XML (feedy)

<g:subscription_cost>

<g:period>month</g:period>

<g:period_length>12</g:period_length>

<g:amount>50 EUR</g:amount>

</g:subscription_cost>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Tieto požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime v účte Merchant Center.

 • Zahrňte celkovú sumu, ktorú treba zaplatiť pri platbe, do atribútu cena [price].
 • Pri použití v kombinácii s atribútom splátka [installment] zahrňte aj celkovú sumu, ktorú treba zaplatiť pri platbe, do podradeného atribútu preddavok [downpayment] atribútu splátka [installment].
 • Platobná tarifa za komunikácie sa musí zhodovať s údajom zobrazeným na vašej vstupnej stránke. Na vstupnej stránke môžete zobraziť aj iné možnosti komunikačných služieb, zadaná tarifa však musí byť rovnaká.
 • Nevyžadujte od používateľov vernostnú kartu, aby si mohli zvoliť uvedenú tarifu služby.
 • Atribút cena predplatného nepoužívajte pri predplatnom softvéru. Predplatné softvéru musí byť zaplatené vopred a odoslané s ročnou cenou predplatného pomocou atribútu cena [price].
 • Používajte iba v schválených krajinách. Použitie atribútu cena predplatného v neschválených krajinách bude mať za následok zamietnutie.
 • Používajte iba v schválených kategóriách výrobkov. Použitie atribútu cena predplatného v iných kategóriách výrobkov bude mať za následok zamietnutie.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Zadajte presné hodnoty cien predplatného podľa normy ISO 4217. Napríklad namiesto 1.0012 EUR zadajte 1.01 EUR, inak hodnotu zaokrúhlime. V atribútoch cena predplatného [subscription_cost], splátka [installment]cena [price] použite rovnakú menu.
 • Ak sa za výrobok platí aj mesačnými splátkami, v atribúte cena predplatného [subscription_cost] použite rovnaký počet mesiacov ako pre splátky.
 • Ak sa za výrobok platí mesačnými splátkami, v atribúte cena predplatného [subscription_cost] použite rovnaký počet mesiacov ako v atribúte splátka [installment]. Ak sa počet mesiacov líši a pre nedostatok priestoru musíme splátku skombinovať s cenou predplatného, použijeme vyššiu z týchto dvoch hodnôt. Ak má napríklad váš splátkový kalendár 12 mesiacov, ale vaša zmluva o poskytovaní služieb predplatného má 24 mesiacov, použijeme 24 mesiacov.
 • Ak sa cena predplatného vášho výrobku po určitom období zvýši, v podradenom atribúte suma [amount] musíte uviesť najvyššiu platbu. Ak sa napríklad platba za predplatné po 12 mesiacoch zvýši z 25 EUR na 35 EUR, uveďte 35 EUR.

Príklady

Mobilný telefón, ktorý sa predáva spolu s paušálom

V atribúte cena [price] (od 0) zadajte celú hodnotu pri platbe a uveďte aj všetky prípadné aktivačné alebo jednorazové poplatky. V názve uveďte, či bezdrôtový výrobok vyžaduje zmluvu na určité obdobie. Atribút splátka [installment] ponechajte prázdny.

Údaje o výrobkoch pre Google Pixel 5 32 GB vo farbe Very Silver s 12‑mesačnou zmluvou o poskytovaní služieb, mesačnou splátkou 35 EUR a preddavkom 649 EUR
Atribút Hodnota
Identifikátor [id] _pixel_phone_silver_32gb_12month_contract
Názov [title] Google Pixel 5 32 GB vo farbe Very Silver (so zmluvou)
Odkaz [link] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_contract_newsim&contract=yes
Odkaz na obrázok [image_link] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
Dostupnosť [availability] in_stock
Cena [price] 649.00 EUR
Splátka [installment] (Pole musí ostať prázdne, pretože výrobok nie je na splátky.)
Cena predplatného [subscription_cost] month:12:35.00 EUR
Kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones
Značka [brand] Google
GTIN [gtin] 00821793049157
Katalógové číslo súčiastky [mpn] G-2PW4100-021-B
Stav [condition] new
Farba [color] Very Silver
Doprava [shipping] 0.00 EUR

Mobilný telefón predávaný na splátky spolu s paušálom

Zadajte celú hodnotu pre preddavok (od 0) pre možnosť splátok v podradenom atribúte preddavok [downpayment] atribútu splátka [installment] a uveďte aj všetky prípadné aktivačné alebo jednorazové poplatky. V atribúte [price] zadajte cenu pri platbe pre zálohovú platbu v plnej výške a uveďte aj všetky prípadné aktivačné alebo jednorazové poplatky. V názve uveďte, či bezdrôtový výrobok vyžaduje zmluvu na určité obdobie a splátkový kalendár.

Údaje o výrobkoch pre Google Pixel 5 32 GB vo farbe Very Silver s 12‑mesačnou zmluvou a 12‑mesačným splátkovým kalendárom
Atribút Hodnota
Identifikátor [id] _pixel_phone_silver_32gb_contract_and_installments
Názov [title] Google Pixel 5 32 GB vo farbe Very Silver (so zmluvou a 12 splátkami)
Odkaz [link] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_contract_newsim&contract=yes
Odkaz na obrázok [image_link] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
Dostupnosť [availability] in_stock
Cena [price] 700.00 EUR
Splátka [installment] 12:60.00 EUR:0.00 EUR
Cena predplatného [subscription_cost] month:12:30.00 EUR
Kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones
Značka [brand] Google
GTIN [gtin] 00821793049157
Katalógové číslo súčiastky [mpn] G-2PW4100-021-B
Stav [condition] new
Farba [color] Very Silver
Doprava [shipping] 0.00 EUR

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka