subscription_cost [cena_predplatného]: definícia

Poznámka: Produkty s atribútom subscription_cost [cena_predplatného] nie sú vhodné na cezhraničný obchod a môžu mať len jednu zacielenú krajinu.

Pomocou atribútu cena predplatného [subscription_cost] možno používateľom poskytnúť podrobnosti o mesačnej alebo ročnej platobnej tarife pre balík zmluvy o poskytovaní komunikačných služieb a vášho bezdrôtového výrobku (mobilného telefónu alebo tabletu).

Kedy ich použiť

 • Nepovinné pre každý výrobok
Tento atribút je k dispozícii iba v niektorých krajinách:
 • Afrika: Južná Afrika
 • Ázia a Tichomorie: Hongkong, India, Japonsko, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Južná Kórea, Taiwan, Thajsko
 • Európa: Rakúsko, Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo
 • Blízky východ: Izrael, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty
 • Severná Amerika: Kanada

Tento atribút je podporovaný iba pre mobilné služby s nasledujúcim kódom kategórie výrobku na Googli (GPC):

 • Hodinky (201)
 • Mobilné telefóny (267)
 • Tablety (4745)
 • Predplatené karty a SIM karty pre mobilné telefóny (6030)
 • Sledovacie zariadenia GPS (6544)
Austrália: Tento atribút by sa nemal používať v prípade bezdrôtových zariadení (napríklad mobilných telefónov a tabletov) inzerovaných v Austrálii. Pomocou atribútu cena [price] môžete určiť minimálnu celkovú cenu zariadenia („minimálna vyčísliteľná cena“) vrátane prvej platby, splátok a paušálu bezdrôtových služieb. Pomocou atribútu názov [title] môžete označiť, že zariadenie je možné platiť na splátky, ak je zakúpené spolu s paušálom na bezdrôtové služby.

Atribút cena predplatného [subscription_cost] používa tri podradené atribúty:

 • obdobie [period](povinné): trvanie jedného obdobia predplatného. Buď mesiac [month], alebo rok [year].
 • dĺžka obdobia [period_length] (povinné): celé číslo, počet období odberu (mesiacov alebo rokov), za ktoré musí kupujúci zaplatiť.
 • suma [amount] (povinné): ISO 4217, suma, ktorú musí kupujúci mesačne zaplatiť. Pri zobrazovaní môžeme túto sumu zaokrúhliť na najbližšiu celú jednotku miestnej meny, aby sme ušetrili priestor. Zadaná hodnota sa však vždy musí presne zhodovať so sumou zobrazenou na vašom webe.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Znaky Unicode (odporúčajú sa iba znaky ASCII)
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály

 

Hodnotu naformátujte uvedením atribútov obdobie [period], dĺžka obdobia [period_length] a suma [amount]. Jednotlivé hodnoty oddeľte dvojbodkou ( : ). Nepoužívajte úvodzovky. Napríklad pre 12 mesačných platieb po 50 EUR uveďte:


mesiac:12:50 EUR

 

Informačné kanály XML

<g:subscription_cost>

  <g:period>mesiac</g:period>

     <g:period_length>12</g:period_length>

  <g:amount>50 EUR</g:amount>

</g:subscription_cost>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Uveďte atribút cena [price] s celkovou sumou, ktorú treba za výrobok zaplatiť pri platení (vrátane prvej splátky a aktivačného poplatku.
 • Platobná tarifa za komunikácie sa musí zhodovať s údajom zobrazeným na vašej vstupnej stránke. Na vstupnej stránke môžete zobraziť aj iné možnosti komunikácie, zadaná tarifa však musí byť rovnaká.
 • Nevyžadujte od používateľov vernostnú kartu, aby mohli využívať uvedenú tarifu služby.
 • Atribút cena predplatného [subscription_cost]  nepoužívajte pri predplatnom softvéru. Predplatné softvéru musí byť zaplatené vopred a odoslané s ročnou cenou predplatného pomocou atribútu cena [price]. Ďalšie informácie o inzerovaní predplatného softvéru
 • Používajte iba v schválených krajinách. Použitie atribútu cena predplatného [subscription_cost] v neschválených krajinách bude mať za následok zamietnutie.
 • Používajte iba v schválených kategóriách výrobkov. Použitie atribútu cena predplatnéh [subscription_cost] v prípade iných kategórií výrobkov bude mať za následok zamietnutie.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Zadajte presné hodnoty cien predplatného podľa normy ISO 4217. Napríklad namiesto 1.0012 EUR zadajte 1.01 EUR, inak hodnotu zaokrúhlime. V atribútoch cena predplatného [subscription_cost], splátka [installment]cena [price] použite rovnakú menu.
 • Ak sa za výrobok platí aj mesačnými splátkami, v atribúte cena predplatného [subscription_cost] použite rovnaký počet mesiacov ako pre splátky.
 • Ak sa za výrobok platí mesačnými splátkami, v atribúte cena predplatného [subscription_cost], použite rovnaký počet mesiacov ako v atribúte splátka [installment]. Ak sa počet mesiacov líši a pre nedostatok priestoru musíme splátku skombinovať s cenou predplatného, použijeme vyššiu z týchto dvoch hodnôt. Ak má napríklad váš splátkový kalendár 12 mesiacov, ale vaša zmluva o poskytovaní služieb predplatného má 24 mesiacov, použijeme 24 mesiacov.
 • Ak sa cena predplatného vášho výrobku po určitom období zvýši, v podradenom atribúte suma [amount] musíte uviesť najvyššiu platbu. Ak sa napríklad platba za predplatné po 12 mesiacoch zvýši z 25 EUR na 35 EUR, uveďte 35 EUR.

Príklady

Príklad mobilného telefónu predávaného s paušálom

V atribúte cena [price] uveďte celú sumu prvej splátky (s najnižšou možnou hodnotou 0) a uveďte aj všetky prípadné aktivačné a jednorazové poplatky. V názve uveďte, či bezdrôtový výrobok vyžaduje zmluvu na určité obdobie. Atribút splátka [installment] ponechajte prázdny.

Údaje o výrobku Google Pixel 5” 32GB Very Silver s 12‑mesačnou zmluvou o poskytovaní služieb, mesačným poplatkom 35 EUR a jednorazovou platbou 649 EUR
Atribút Údaje o výrobku
identifikátor [id] _pixel_phone_silver_32gb_12month_contract
názov [title] Google Pixel 5” 32GB Very Silver (so zmluvou)
odkaz [link] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_contract_newsim&contract=yes
odkaz na obrázok [image_link] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
dostupnosť [availability] Na sklade
cena [price] 649.00 EUR
splátka [installment] (pole musí ostať prázdne, pretože výrobok nie je na splátky)
cena predplatného [subscription_cost] mesiac:12:35.00 EUR
kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]
značka [brand] Google
gtin[gtin] 00821793049157
katalógové číslo súčiastky [mpn] G-2PW4100-021-B
stav [condition] Nové
farba [color] Very Silver
doprava [shipping] 0.00 EUR

Príklad mobilného telefónu predávaného na splátky spolu s paušálom

V atribúte cena [price] uveďte celú sumu prvej splátky (s najnižšou možnou hodnotou 0) a uveďte aj všetky prípadné aktivačné a jednorazové poplatky. Ak nie je potrebná platba vopred, v atribúte cena [price] uveďte nulu. V názve uveďte, či bezdrôtový výrobok vyžaduje zmluvu na určité obdobie a splátkový kalendár.

Údaje o výrobku Google Pixel 5” 32GB Very Silver s 12-mesačnou zmluvou a 12-mesačným splátkovým kalendárom
Atribút Údaje o výrobku
identifikátor [id] _pixel_phone_silver_32gb_contract_and_installments
názov [title] Google Pixel 5” 32 GB Very Silver (so zmluvou a 12 splátkami)
odkaz [link] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_contract_newsim&contract=yes
odkaz na obrázok [image_link] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
dostupnosť [availability] Na sklade
cena [price] 0.00 EUR
splátka [installment] 12:60.00 EUR
cena predplatného [subscription_cost] mesiac:12:30.00 EUR
kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]
značka [brand] Google
gtin[gtin] 00821793049157
katalógové číslo súčiastky [mpn] G-2PW4100-021-B
stav [condition] Nové
farba [color] Very Silver
doprava [shipping] 0.00 EUR

Ďalšie príklady nájdete v časti Osvedčené postupy inzerovania bezdrôtových výrobkov a služieb.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false