subscription_cost [cena_predplatného]: definícia

Pomocou atribútu subscription_cost [cena_predplatného] môžete používateľom poskytnúť podrobnosti o mesačnej alebo ročnej platobnej tarife pre balík zmluvy o poskytovaní komunikačných služieb a vášho bezdrôtového výrobku (mobilného telefónu alebo tabletu).

Tento atribút momentálne nie je k dispozícii v Spojených štátoch a Latinskej Amerike.

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Tento atribút je k dispozícii iba v niektorých krajinách:
 • Afrika: Južná Afrika
 • Ázia a Tichomorie: Hongkong, India, Japonsko, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Južná Kórea, Taiwan, Thajsko
 • Európa: Rakúsko, Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo
 • Blízky východ: Izrael, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty
 • Severná Amerika: Kanada

Tento atribút je podporovaný iba pre mobilné služby s nasledujúcim kódom kategórie výrobku na Googli (GPC):

 • Inteligentné hodinky: 201
 • Mobilný telefón: 267
 • Tablety: 4745
 • Predplatené karty a SIM karty pre mobilné telefóny: 603
 • Sledovacie zariadenia GPS: 6544

Atribút subscription_cost [cena_predplatného] používa tri podradené atribúty:

 • period [obdobie] (povinné)
  Trvanie jedného obdobia predplatného. Buď month [mesiac], alebo year [rok].
 • period_length [dĺžka_obdobia] (povinné)
  Celé číslo, počet období predplatného (mesiacov alebo rokov), za ktoré musí kupujúci zaplatiť.
 • amount [suma] (povinné)
  ISO 4217, suma, ktorú musí kupujúci mesačne zaplatiť. Pri zobrazovaní môžeme sumu zaokrúhliť na najbližšiu celú jednotku miestnej meny, aby sme ušetrili priestor. Zadaná hodnota sa však vždy musí presne zhodovať so sumou zobrazenou na vašom webe.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Znaky Unicode (odporúčajú sa iba znaky ASCII)
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály

 

Hodnotu naformátujte uvedením hodnôt period [obdobie], period_length [dĺžka_obdobia] a amount [suma]. Jednotlivé hodnoty oddeľte dvojbodkou (:) a nepoužívajte úvodzovky. Napríklad pre 12 mesačných platieb po 50 EUR uveďte:


mesiac:12:50 EUR

 

Informačné kanály XML

<g:subscription_cost>

  <g:period>mesiac</g:period>

     <g:period_length>12</g:period_length>

  <g:amount>50 EUR</g:amount>

</g:subscription_cost>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Uveďte atribút price [cena] s celkovou sumou, ktorú treba za výrobok zaplatiť pri pokladnici (vrátane prvej splátky a aktivačného poplatku).
 • Platobná tarifa za komunikácie sa musí zhodovať s údajom zobrazeným na vašej vstupnej stránke. Na vstupnej stránke môžete zobraziť aj iné možnosti komunikácie, zadaná tarifa však musí byť rovnaká.
 • Nevyžadujte od používateľov vernostnú kartu ako podmienku, bez ktorej si vami zadanú tarifu služby nebudú môcť vybrať.
 • Atribút subscription_cost [cena_predplatného] nepoužívajte pri predplatnom softvéru. Predplatné softvéru musí byť zaplatené vopred a odoslané s ročnou cenou predplatného pomocou atribútu price [cena]. Prečítajte si viac o inzerovaní predplatného softvéru.
 • Používajte iba v schválených krajinách. Použitie atribútu subscription_cost [cena_predplatného] v neschválených krajinách bude mať za následok zamietnutie.
 • Používajte iba v schválených kategóriách výrobkov. Použitie atribútu subscription_cost [cena_predplatného]v iných kategóriách výrobkov bude mať za následok zamietnutie.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Zadajte presné hodnoty cien predplatného podľa normy ISO 4217. Napríklad namiesto 1.0012 EUR zadajte 1.01 EUR, inak hodnotu zaokrúhlime. V atribútoch subscription_cost [cena_predplatného], installment [splátka]price [cena] použite rovnakú menu.
 • Ak sa za výrobok platí aj mesačnými splátkami, v atribúte subscription_cost [cena_predplatného] použite rovnaký počet mesiacov ako pre splátky.
 • Ak sa za váš výrobok platí mesačnými splátkami, v atribúte subscription_cost [cena_predplatného] použite rovnaký počet mesiacov ako v atribúte installment [splátka]. Ak sa počet mesiacov líši a pre nedostatok priestoru musíme splátku skombinovať s cenou predplatného, použijeme vyššiu z týchto dvoch hodnôt. Ak má napríklad váš splátkový kalendár 12 mesiacov, ale vaša zmluva o poskytovaní služieb predplatného má 24 mesiacov, použijeme 24 mesiacov.
 • Ak sa cena predplatného vášho výrobku po určitom čase zvýši, v podradenom atribúte amount [suma] musíte uviesť najvyššiu platbu. Ak sa napríklad platba za predplatné po 12 mesiacoch zvýši z 25 EUR na 35 EUR, uveďte 35 EUR.

Príklady

Príklad mobilného telefónu predávaného s paušálom

V atribúte price [cena] uveďte celú sumu prvej splátky (s najnižšou možnou hodnotou 0) a uveďte aj všetky prípadné aktivačné a jednorazové poplatky. V názve uveďte, či bezdrôtový výrobok vyžaduje zmluvu na určité obdobie. Atribút installment [splátka] nechajte prázdny.

Údaje o výrobku Google Pixel 5” 32GB Very Silver s 12‑mesačnou zmluvou o poskytovaní služieb, mesačným poplatkom 35 EUR a jednorazovou platbou 649 EUR
Atribút Údaje o výrobku
id [identifikátor] _pixel_phone_silver_32gb_12month_contract
title [názov] Google Pixel 5” 32GB Very Silver (so zmluvou)
link [odkaz] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_contract_newsim&contract=yes
image_link [odkaz_na_obrázok] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnosť] Skladom
price [cena] 649.00 EUR
installment [splátka] (pole musí ostať prázdne, pretože výrobok nie je na splátky)
subscription_cost [cena_predplatného] mesiac:12:35.00 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [farba] Very Silver
shipping [doprava] 0.00 EUR

Príklad mobilného telefónu predávaného na splátky spolu s paušálom

V atribúte price [cena] uveďte celú sumu prvej splátky (s najnižšou možnou hodnotou 0) a uveďte aj všetky prípadné aktivačné a jednorazové poplatky. Ak nie je potrebná platba vopred, v atribúte price [cena] uveďte nulu. V názve upresnite, že váš bezdrôtový výrobok vyžaduje paušál na určité obdobie a splátkový kalendár.

Údaje o výrobku Google Pixel 5” 32GB Very Silver s 12-mesačnou zmluvou a 12-mesačným splátkovým kalendárom
Atribút Údaje o výrobku
id [identifikátor] _pixel_phone_silver_32gb_contract_and_installments
title [názov] Google Pixel 5” 32GB Very Silver (so zmluvou a kartou SIM, 12 mesačných splátok)
link [odkaz] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_contract_newsim&contract=yes
image_link [odkaz_na_obrázok] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnosť] Skladom
price [cena] 0.00 EUR
installment [splátka] 12:60.00 EUR
subscription_cost [cena_predplatného] mesiac:12:30.00 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [farba] Very Silver
shipping [doprava] 0.00 EUR

Ďalšie príklady nájdete v časti Osvedčené postupy inzerovania bezdrôtových výrobkov a služieb.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory