Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Tipy na optimalizáciu údajov o výrobkoch

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Vaše údaje o výrobkoch určujú spôsob zobrazovania a výkonnosť vašich reklám a bezplatných záznamov v platformách na Googli. Na čo najväčšie zvýšenie úspešnosti reklám, záznamov a kampaní musíte poskytnúť vysokokvalitné údaje o výrobkoch a udržiavať ich.

Pomocou týchto tipov môžete vytvoriť silný súbor údajov a dosiahnuť svojimi kampaňami želané výsledky.

Na tejto stránke


Premýšľajte o zákazníkoch strategicky

Informácie, ktoré máte o svojich výrobkoch a publiku, môžete použiť na plánovanie do budúcnosti.

 • Oboznámte sa s cestou zákazníka od vyhľadania výrazu až po platbu. Identifikujte príležitosti na vytvorenie lepšieho nákupného prostredia, napríklad možnosti vylepšenia údajov o výrobkoch, vstupnej stránky či procesu platby. Zákazníci si s väčšou pravdepodobnosťou niečo kúpia, ak môžu rýchlo nájsť to, čo si chcú kúpiť, použiť multimediálny obsah, na základe ktorého môžu urobiť informované rozhodnutie, a ak môžu dokončiť transakciu len niekoľkými krokmi.
 • Určite prioritu svojich najcennejších výrobkov pri prideľovaní zdrojov. Zamerajte sa na výrobky, ktoré majú najväčší vplyv na výkonnosť. Dbajte na poskytnutie úplných údajov o výrobkoch a odstránenie akýchkoľvek závažných problémov súvisiacich s nimi.
 • Vykonajte experimenty na identifikáciu techník optimalizácie, ktoré sú pre vaše výrobky a cieľové publikum najefektívnejšie. Skúste napríklad pridať farbu k názvom odevných výrobkov a zmerajte zmenu kľúčových metrík výkonnosti. Vyskúšajte rôzne taktiky, aby ste zistili, čo vašej firme prinesie výsledky.
 • Využite príležitosti na odlíšenie svojich reklám a záznamov pomocou prom, hodnotení výrobku, zákazníckych recenzií a reklám na miestny inventár. Zvýraznite svoje jedinečné a hodnotové ponuky a odlíšte tak svoje výrobky, reklamy a záznamy od reklám konkurentov.

Zvýraznite dôležité podrobnosti o výrobku

Prilákajte zákazníkov na svoje reklamy a záznamy pomocou názvov výrobkov.

 • Do názvu zahrňte dôležité atribúty, ako sú názvy značky, veková skupina, pohlavie, veľkosť, farba, typ veľkosti a možnosti prispôsobenia. Poskytnite zákazníkom najrelevantnejšie informácie o výrobku, aby lepšie zodpovedal vyhľadávacím dopytom a aby sa posilnil nárast výkonnosti.
 • Na začiatku názvu výrobku uveďte kľúčové podrobnosti, najmä ak nie sú viditeľné na obrázku. Názvy výrobkov sa vo väčšine formátov reklám skracujú, preto uveďte najrelevantnejší a najlákavejší obsah na začiatok názvu, aby ste informovali zákazníkov ešte pred tým, ako prekliknú na váš web.

Použite obrázky vo vysokej kvalite

Použite kvalitné obrázky, aby ste urobili čo najlepší dojem a zvýšili výkonnosť výrobku.

 • Poskytnite obrázok s najvyšším rozlíšením, aké máte k dispozícii. Výrobky s obrázkami vo vysokej kvalite sa s väčšou pravdepodobnosťou zobrazia pre relevantné vyhľadávacie dopyty a upútajú pozornosť vašich zákazníkov, zvlášť ak používajú zariadenia s vysokým rozlíšením.
 • Nepoužívajte obrázky so zástupnými symbolmi ani obrázky obsahujúce propagačné správy alebo logá. Poskytnite profesionálny obrázok, aby ste upútali pozornosť zákazníkov.

Poskytnite čo najpresnejšie údaje o výrobkoch

Použite najaktuálnejšie a najúplnejšie informácie, aké máte, aby ste si so zákazníkom vybudovali dôveru.

 • Udržiavajte aktuálne údaje o cene a dostupnosti vrátane daní a dopravy pomocou automatického odosielania feedu (vrátane aktualizácií počas dňa), rozhrania Content API alebo značenia štruktúrovaných dát. Pokiaľ cena a dostupnosť výrobku nezodpovedajú tomu, čo zákazník čakal, web opustí. Nesúlad bude takisto dôvodom zamietnutia.
 • Poskytnite čo najpodrobnejšie hodnoty typu výrobku a hodnoty atribútu kategória výrobku na Googli [google_product_category] najmenej druhej alebo tretej úrovne. Usporiadajte typ výrobku tak, že na začiatok umiestnite širokú skupinu a zakončíte ho konkrétnejšou skupinou. Nepoužívajte synonymá, výrazy z vyhľadávacích dopytov ani propagačný text. Kategorizujte výrobky len podľa typu. Príklad: Apparel & Accessories > Clothing > Outerwear > Coats & Jackets > Denim Jackets.
 • Pre každý výrobok vo svojich údajoch o výrobkoch použite jedinečnú hodnotu atribútov identifikátor [id] a názov výrobku [title]. Keď použijete pre každý výrobok rovnaký konzistentný identifikátor[id], zachovajú sa jeho historické údaje. Odlišný názov [title] vám pomôže poukázať aj na podrobnosti a atribúty každého výrobku, aby zákazníci rýchlo našli to, čo hľadajú.
 • Zadajte hodnotu atribútov GTIN [gtin] vždy, keď sú pre vaše výrobky k dispozícii. Vďaka kódom GTIN môžeme presne porozumieť tomu, aký výrobok ponúkate. Keď rozumieme tomu, čo predávate alebo uvádzate, môžeme zvýšiť vašu výkonnosť pridaním cenných podrobností o výrobku a zobrazovaním vašich nákupných reklám a bezplatných záznamov relevantnejšími spôsobmi. Znamená to aj to, že sa vaše reklamy a bezplatné záznamy môžu zobrazovať na viacerých miestach na Googli, YouTube a našich partnerských weboch.

Tip

Predajcovia, ktorí k svojim údajom o výrobkoch pridali správne kódy GTIN, zaznamenávajú priemerne 20 % nárast počtu kliknutí.


Zosúlaďte údaje o výrobkoch so svojimi vstupnými stránkami

Dodržiavajte požiadavky na vstupnú stránku, aby ste splnili očakávania zákazníkov.

 • Použite rovnaký názov a opis výrobku ako na vstupnej stránke. Nepoužívajte synonymá ani výrazy z vyhľadávacích dopytov, ktoré sa nenachádzajú na vstupnej stránke výrobku. Zákazníci očakávajú súlad posolstva reklám a záznamov výrobkov s vašimi vstupnými stránkami. Rozdiely môžu viesť k zlej nákupnej skúsenosti alebo k odchodu zákazníkov z vašej stránky bez toho, aby si niečo kúpili.
 • Použite vstupné stránky výrobku, ktoré obsahujú rovnaký variant výrobku, ako je uvedený v nákupnej reklame alebo v zázname. Najmä pre zákazníkov používajúcich mobilné zariadenia môže byť frustrujúce, keď musia po kliknutí na určitý variant v nákupnej reklame alebo v zázname vybrať správny variant farby alebo veľkosti výrobku na vstupnej stránke.
 • V údajoch o výrobkoch použite rovnaké názvy farieb ako na vstupnej stránke. Nemeňte napríklad farbu „polnočné nebo“ na „tmavomodrá“. Ak sa bude v nákupnej reklame alebo v zázname zobrazovať iný názov farby ako na vstupnej stránke výrobku, váš účet môže byť zamietnutý alebo môžete zmiasť zákazníkov.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka