Thêm giá trị đặt hàng tối thiểu

Nếu yêu cầu khách hàng mua ít nhất một số tiền tối thiểu (chẳng hạn như 30 USD) trước khi giao hàng (miễn phí hoặc mất phí), thì bạn có thể nhập số tiền đó khi thiết lập cài đặt thông tin vận chuyển. Nếu một số sản phẩm của bạn dưới giá trị đặt hàng tối thiểu này, thì khách hàng không thể tự mua sản phẩm. Trong những trường hợp như vậy thì điều đặc biệt quan trọng là bạn phải đặt giá trị đặt hàng tối thiểu của mình.

Nếu bạn cung cấp tùy chọn vận chuyển miễn phí bắt đầu từ một số tiền đặt hàng cụ thể và tính phí vận chuyển cho bất kỳ số tiền nào thấp hơn, thì đừng thêm giá trị đặt hàng tối thiểu trong cài đặt thông tin vận chuyển của mình. Bạn chỉ nên đặt giá trị đặt hàng tối thiểu nếu không vận chuyển bất kỳ đơn đặt hàng nào dưới số tiền đó.

Lưu ý: Đối với Shopping Actions, bất kỳ mặt hàng nào được liệt kê dưới giá đặt hàng tối thiểu đều sẽ bị từ chối trong Merchant Center. Hãy liên hệ với Google trước khi đặt giá trị đơn hàng tối thiểu. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập thông tin vận chuyển và thuế trên Shopping Actions

Bài viết này giải thích cách thêm giá trị đặt hàng tối thiểu vào các tùy chọn cài đặt thông tin vận chuyển của bạn. 

Cách hoạt động

Tùy theo dịch vụ vận chuyển, bạn có thể yêu cầu khách hàng chi tiêu một số tiền tối thiểu trên trang web của mình trước khi có thể giao hàng cho họ. Nếu giá trị đặt hàng tối thiểu cao hơn mức phí vận chuyển của bất kỳ sản phẩm nào mà bạn gửi đến Google Merchant Center, thì bạn cũng sẽ cần gửi giá trị đặt hàng tối thiểu đó thông qua cài đặt thông tin vận chuyển của mình. 

Người dùng sẽ thấy giá trị này trên quảng cáo để họ biết các hạn chế về vận chuyển trước khi truy cập trang web của bạn. Việc công khai thông tin này giúp bạn không phải trả tiền cho các lần nhấp từ những người không có ý định mua thêm sản phẩm.
Ngay cả đối với những quốc gia không yêu cầu bạn cung cấp phí vận chuyển, bạn cũng cần cung cấp bất kỳ giá trị đặt hàng tối thiểu nào mà bạn yêu cầu.

Khi nào người dùng nhìn thấy giá trị đặt hàng tối thiểu

Người dùng sẽ không nhất thiết nhìn thấy giá trị đặt hàng tối thiểu trên mỗi quảng cáo của bạn. Để biết khi nào người dùng sẽ thấy giá trị đặt hàng tối thiểu, bạn hãy lưu ý những điểm sau:

  • Phí vận chuyển rẻ nhất từ các dịch vụ vận chuyển sử dụng được cho một sản phẩm sẽ xác định giá trị đặt hàng tối thiểu có hiển thị hay không.
  • Người dùng sẽ chỉ nhìn thấy giá trị đặt hàng tối thiểu khi giá của sản phẩm thấp hơn giá trị đặt hàng tối thiểu.
  • Người dùng sẽ không nhìn thấy giá trị đặt hàng tối thiểu khi giá sản phẩm bằng hoặc lớn hơn giá trị đặt hàng tối thiểu.

Hướng dẫn

Đối với mỗi dịch vụ vận chuyển yêu cầu giá trị đặt hàng tối thiểu, hãy thêm giá trị này (ví dụ: 30 USD) vào trường Cài đặt nâng cao khi thiết lập. 

Nếu chỉ có một số sản phẩm nhất định bị ảnh hưởng, bạn chỉ có thể áp dụng giá trị đặt hàng tối thiểu cho những sản phẩm có nhãn thông tin vận chuyển:

  1. Trước tiên, đối với mỗi sản phẩm bị ảnh hưởng, hãy sử dụng thuộc tính shipping_label [nhãn_vận_chuyển].
  2. Sau đó, khi thiết lập cài đặt thông tin vận chuyển, hãy lọc sản phẩm theo nhãn vận chuyển đó.

Nếu giá trị đặt hàng tối thiểu có thể thay đổi theo khách hàng (tùy theo tư cách thành viên của họ trong một chương trình, thời gian đặt hàng lần cuối, v.v.), hãy cung cấp giá trị đặt hàng tối thiểu sẽ cho phép mọi người nhận được hàng của mình. 

Liên kết có liên quan

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố