Send inn feedene dine via vurderingsinnsamlere

For selgere som sender inn vurderinger via innsamlere

Hvis du er selger og vil sende inn dataene for produktrangeringene dine via en av de godkjente innsamlerne, må du først registrere deg ved å bruke interesseskjemaet. Da samarbeider Google direkte med innsamleren om feedkonfigureringen og kontinuerlig feedadministrering.


Merk: Prosessen for den første konfigureringen tar vanligvis 2–6 uker når du bruker en godkjent innsamler. Når denne prosessen er fullført, hører du fra oss.

For innsamlere

Hvis du er en godkjent innsamler av Google-produktrangeringer, kan du bruke informasjonen nedenfor til å formatere og laste opp feedene for produktrangeringer på vegne av kundene dine.

Merk: Hvis du ikke er en godkjent innsamler av produktrangeringer og du er interessert i å hjelpe selgere med å vise vurderinger til Google-brukere, sender du inn en forespørsel om å bli produktrangeringspartner. Vi svarer på forespørselen din innen to uker.

Filtype

Formatér feedene dine for produktvurderinger som XML-filer. En enkelt XML-fil bør inneholde flere vurderinger.

Det finnes to typer feeder for produktrangeringer:

 • En fullstendig feed er et komplett, enkeltstående sett med vurderinger.

En selger kan ikke delta i programmet for produktrangeringer uten en fullstendig feed.

 • En trinnvis feed inneholder nye vurderinger som ikke var med i den siste fullstendige feeden eller i noen av de påfølgende trinnvise feedene.

I en trinnvis feed kan du bruke <deleted_reviews>-elementet til å vise at bestemte vurderinger fra tidligere hentinger skal fjernes. I en fullstendig feed skal du ikke bruke <deleted_reviews>-elementet.

Krav for innsending av feeder

Dette er kravene for å kunne sende inn feeder for produktvurderinger:

 • Du må være vert for din egen XML-feed, og nettadressen til filplasseringen din må begynne med http://, https://, ftp:// eller sftp://.
 • Du kan sende inn én enkelt XML-fil eller flere XML-filer komprimert i en ZIP-fil.
 • Størrelsen på én enkelt XML-fil kan aldri overstige 100 MB, selv om den er pakket i en ZIP-fil. En ZIP-fil som inneholder flere XML-filer, kan være større enn 100 MB, men eventuelle XML-filer som er større enn 100 MB, blir ikke behandlet.
 • Alle innsendte filer må være enkeltstående og gyldige XML-filer. Du finner mer informasjon om hva hver enkelt XML-fil skal inneholde, i feedspesifikasjonene.
 • Du kan sikre filene dine med brukernavn og passord ved å bruke enten BASIC- eller DIGEST-autentisering (NTLM støttes ikke).
 • For å sikre at Google henter et komplett øyeblikksbilde av dataene dine og ikke laster ned ufullstendige filer, bør du følge disse retningslinjene når du legger ut filer på FTP/HTTP-serveren:
 1. På Unix-baserte systemer:
  • Opprett feeden din i en katalog Google ikke henter innhold fra.
  • Når feeden er opprettet, lager du en symbolsk link i en katalog Google henter innhold fra. Den symbolske linken skal peke til den nyopprettede feeden din.
 2. På Windows-baserte systemer:
  • Opprett feeden din i en katalog Google ikke henter innhold fra, på samme stasjon som den delte plasseringen.
  • Når feeden er opprettet, flytter du den til den delte plasseringen.

Det er obligatorisk med fullstendige feeder, og de må oppdateres etter en tidsplan som settes opp av deg og gis til Google som en del av feedkonfigureringen. I tillegg kan du oppgi trinnvise feeder som inneholder eventuelle endringer som oppstår i tiden mellom oppdateringene av de fullstendige feedene. Trinnvise feeder kommer spesielt til nytte i miljøer som har store databaser for vurderinger, der hyppige oppdateringer av komplette datasett har en negativ innvirkning på databehandlingen og nettverksressursene. Følgende er anbefalte frekvensalternativer for fullstendige og trinnvise feeder:

 • Månedlig fullstendig feed med valgfri ukentlig eller daglig trinnvis feed.
 • Ukentlig fullstendig feed med valgfri daglig trinnvis feed.
 • Daglig fullstendig feed.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt