Använda rapporter i Merchant Center

I Merchant Center finns fliken Diagnostik där du kan identifiera och lösa eventuella problem med data om lokala produkter och lager. Diagnostikrapporter är ett verktyg för att hålla god datakvalitet. Du kan också felsöka dataflödet.

Visa fel

Det finns en omfattande lista över produktdatafel i Merchant Center:

  • Logga in på kontot och klicka på Diagnostik. Under Aktuella problem finns tre kategorier: konto, flöden och varor.

  • Klicka på Fel och varningar för att visa problem för varje kategori.

    • Granska påverkade produkter i Fel och varningar.

  • Klicka på Läs mer om du vill felsöka varje feltyp.

Vanliga fel

Fel uppstår när nödvändiga attribut saknas i ett flöde för onlineprodukter, lokalt produktflöde eller lokalt lagerflöde. De vanligaste felen är:

  1. Beskrivning saknas

  2. Lokala varor – bild saknas

  3. Det lokala erbjudandet matchar inte någon katalog eller något onlineerbjudande

  4. Ogiltiga butikskoder

Få översikt över produktdata

Du kan se en sammanfattning av det totala antalet SKU-nummer du har skickat in, inklusive datum och tid när du skickade in dem och aktuell godkännandestatus. Så här skaffar du dig översikt över dina uppladdade produkter:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?