Діагностика відгуків про товари в Merchant Center

Діагностика відгуків про товари – це розділ Merchant Center, який містить інформацію про фід з оцінками товарів. Коли ви завантажуєте фід безпосередньо в Merchant Center, у розділі Діагностика відгуків про товари показується така інформація про відгуки:

  • статус завантаження фіду;
  • помилки й попередження щодо відсутніх або недійсних даних;
  • наявність у фіді надійних унікальних ідентифікаторів.
Наразі розділ "Діагностика відгуків про товари" доступний для продавців, які завантажують фіди з оцінками товарів через Merchant Center. Якщо ви берете участь у програмі "Оцінки товарів" через сервіс Google Відгуки клієнтів, дізнайтеся більше про інформаційну панель Google Відгуки клієнтів.

Статус відгуків

Коли фід завантажено, відгуки потрапляють в одну з наведених нижче категорій.

  • Відхилено – ці відгуки потрібно виправити або вилучити, оскільки їх не було оброблено через помилки у фіді. Переконайтеся, що відгуки відформатовано правильно, і перевірте їх за допомогою засобу перевірки XML. Щоб виявити помилки у фіді даних і виправити їх, використовуйте розділ "Відгуки" в "Діагностиці відгуків про товари".
  • Потрібно перевірити – ці відгуки оброблено, але в них можуть бути відсутні певні значення або рекомендовані унікальні ідентифікатори. Завдяки унікальним ідентифікаторам відгуки частіше з’являються в результатах пошуку Google Покупок. Докладніше про унікальні ідентифікатори – у Довідковому центрі. Щоб підвищувати якість свого фіду, виправляйте помилки в даних за допомогою розділу "Діагностика відгуків про товари".
  • Готово до показу – ці відгуки оброблені й містять усі рекомендовані ідентифікатори. Вам не потрібно нічого робити.

Помилки, попередження та сповіщення

У розділі "Діагностика відгуків про товари" в Merchant Center показуються проблеми, виявлені в завантаженому фіді. Перейшовши за посиланнями "Докладніше" в розділі діагностики, ви отримаєте вказівки щодо виправлення проблем із фідом. Усунувши помилки, повторно завантажте фід. Вимоги щодо формату фіду з відгуками наведено в цьому посібнику.

Помилка – застосовується до відгуків, які не було оброблено й не можна використовувати. Переконайтеся, що відгук відформатовано відповідно до специфікацій фіду з оцінками товарів і що він містить усі рекомендовані ідентифікатори.

Попередження – указує на проблеми, через які відгук може не показуватися. Щоб покращити якість відгуку, перевірте, чи правильно його відформатовано та чи він містить усі рекомендовані ідентифікатори.

Сповіщення – застосовується до відгуків, які непридатні для показу. Вам не потрібно нічого робити. Радимо налаштовувати фід відповідно до правил програми.

Помилки

Документ пустий

У фіді немає даних. У цьому посібнику наведено приклад фіду та вказівки щодо форматування фіду "Оцінки товарів".

Зайві дані після закінчення документа

Фід містить дані після кінцевого тегу. Перевірте фід за допомогою засобу перевірки XML-схеми. Докладніше про засоби перевірки XML-схеми – у цій довідковій статті.

Не вдалось отримати файл

Система не змогла отримати файл із фіду. Спробуйте повторно завантажити фід.

Неправильний формат позначки часу

Вибрано неправильний формат позначки часу. У ній потрібно вказувати дату й час написання відгуку разом із часовим поясом, наприклад:

2014-04-21T11:07:07-06:00

2014-04-21T18:00:00+01:00

2014-04-21T00:00:00Z

У посібнику з фідів наведено приклад запровадження тегу <review_timestamp> у фіді. Крім того, ви можете знайти додаткову інформацію з форматування позначок часу на цій сторінці.

Неправильна інструкція з обробки файлу XML

У фіді є інструкція з обробки, що містить синтаксичну помилку. Усуньте її та перевірте фід за допомогою засобу перевірки XML.

Недійсний символ XML

Фід містить недійсний символ XML. Переконайтеся, що спеціальні сегменти й символи правильно екрановано у фіді.

Недійсний відкривний тег XML

Відкривний тег XML у фіді недійсний. У посібнику є список правильних відкривних тегів для фіду оцінок товарів.

Недійсне значення XML

У фіді виявлено недійсне значення XML. Перевірте фід за допомогою засобу перевірки XML-схеми, а потім завантажте його знову.

Немає контенту

Немає тексту відгуку. Google не використовує відгуки, з якими не зв’язано текст. Якщо цю інформацію не було надано, додайте текст відгуку у фід. Докладніше про форматування цих даних – в описі тегу <review> у посібнику з фідів.

Не вказано оцінку

У відгуку не вказано значення для підсумкової оцінки. Докладніше про форматування – в описі тегу <ratings> у посібнику з фідів.

У кінці посилання на об’єкт XML немає крапки з комою

У фіді відсутня крапка з комою (;) після оголошень таких об’єктів, як "$"" і "&". Перш ніж завантажити фід, перевірте XML-схему.

Немає позначки часу

Позначку часу не надіслано. У ній потрібно вказувати дату й час написання відгуку разом із часовим поясом, наприклад:

2014-04-21T11:07:07-06:00

2014-04-21T18:00:00+01:00

2014-04-21T00:00:00Z

У посібнику з фідів наведено приклад запровадження тегу <review_timestamp> у фіді. Перевірте фід за допомогою засобу перевірки XML-схеми, а потім завантажте його знову. Докладніше про перевірку XML-схеми – у Довідковому центрі.

Відсутній символ закриття ">" тегу XML

В одному з тегів вашого фіду немає кінцевої кутової дужки ">". Перевірте XML-схему, а потім завантажте фід знову.

На початку фіду відсутнє оголошення XML

У фіді немає оголошення XML, наприклад "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>". Додайте його в першому рядку фіду та знову завантажте фід.

Розбіжність між відкривними й закривними тегами XML

Фід містить відкривні й закривні теги XML у неправильному форматі. Список правильних тегів відкриття й закриття для фіду з оцінками товарів наведено в нашому посібнику.

Не вдалося виконати синтаксичний аналіз

Не вдалося виконати синтаксичний аналіз фіду й отримати відгуки. Перевірте фід за допомогою засобу перевірки XML-схеми, а потім завантажте його знову. Докладніше про засоби перевірки XML-схеми – у цій довідковій статті.

Посилання на невідомий об’єкт XML

Один або кілька об’єктів у фіді посилаються на оголошення об’єкта, яке неможливо ідентифікувати. Щоб виправити цю помилку, пропустіть фід через засіб перевірки XML-схеми та знову завантажте його.

Непідтримуваний спосіб збирання відгуків

Вибраний спосіб збирання відгуків не підтримується. Необов’язкове поле <collection method> може мати лише 2 значення – unsolicited або post_fulfillment. Докладніше про це – у посібнику з фідів.

Непідтримувана оцінка

У відгуку надано значення оцінки, яке не підтримується. Імовірно, це надане значення не входить у діапазон, обмежений мінімальним і максимальним значеннями. У повідомленні про помилку для цієї проблеми в розділі "Діагностика відгуків про товари" мають показуватися поточні мінімальне й максимальне значення з вашого фіду (якщо їх було додано). Тег <ratings> містить тег <overall> зі значеннями "min" і "max". Докладніше про форматування цього елемента – у посібнику з фідів.

Непідтримувані теги

Відгук містить непідтримувані теги, як-от багаторазове використання знаків пунктуації. Через постійне виникнення цієї проблеми відгук не було оброблено. Вилучіть із відгуку непотрібні символи. Приклад фіду можна переглянути в посібнику.

Непідтримуваний тип назви

Назва відгуку не підтримується – для тегу <title> потрібно вибрати тип nonEmptyStringType. У посібнику з фідів описано, як додавати у фід тег <title> та інші компоненти тегу <review>.

Неправильний тег XML верхнього рівня

Тег верхнього рівня <feed> має містити лише елементи, перелічені в специфікації фіду програми "Оцінки товарів". Переконайтеся, що ваш фід містить правильні теги.

Помилка XML

Під час синтаксичного аналізу фіду сталася помилка XML, унаслідок якої відгуки не було отримано. Щоб з’ясувати, у якому з елементів файлу фіду сталася помилка, використайте засіб перевірки XML-схеми. Докладніше про перевірку XML-схеми – у Довідковому центрі.

В оголошенні XML немає системної або загальнодоступної URL-адреси

В оголошенні "XML DOCTYPE" не вказано системну або загальнодоступну URL-адресу. Виправте цю помилку, перш ніж завантажувати фід.

Тег XML не закрито

У фіді використано неправильний закривний тег. Щоб виправити цю помилку, перегляньте посібник із фідів.

Попередження

Коментар містить URL-адресу

Відгук містить URL-адресу. У контенті відгуку не можна вказувати посилання на інші сайти. Докладніше про це – у правилах програми.

Неправильний формат URL-адреси

Надана URL-адреса має неправильний формат. Фід має містити теги <review_url> і <product_url>. <review_url> – це розширення типу httpUrlType, що містить посилання на цільову сторінку відгуку. <product_url> – це URL-адреса товару, що може мати таке саме значення, як тег <review_url>, якщо URL-адреси відгуку й товару однакові. Докладну інформацію про форматування тегів <review_url> і <product_url> можна знайти в посібнику з фідів.

Не вказано ідентифікатор товару

Google зіставляє відгуки з товарами на основі глобальних унікальних ідентифікаторів товарів. Щоб зв’язати відгуки з товарами, радимо використовувати глобальні номери. Більше про унікальні ідентифікатори можна дізнатись у нашому Довідковому центрі. Щоб система могла оптимально зв’язати відгуки з товарами, у дані про товар у кожному відгуку потрібно додати принаймні один із рекомендованих ідентифікаторів. У посібнику з фідів є вказівки з додавання глобального номера товару. Якщо не надати унікальні ідентифікатори товарів, Google спробує зв’язати відгук із товаром на основі інших метаданих, наприклад його артикула чи URL-адреси. Однак у такому разі попередження про проблему може залишитися.

Не вказано значення атрибута ідентифікатора товару

У відгуку немає тегу <product_ids>. Він потрібен для зіставлення відгуків із товарами. Елементи, які можна використовувати в тегу <product_ids>, докладніше описано в нашому посібнику з фідів. Найкраще використовувати такий унікальний ідентифікатор, як глобальний номер товару. Більше про унікальні ідентифікатори можна дізнатись у нашому Довідковому центрі.

Не вказано тип ідентифікатора товару

Тип тегу <product_id> не вказано. Якщо ви не знаєте, як додати цей тег, перегляньте приклад фіду в нашому посібнику.

Не вказано параметр product_url

У тегу product_url не вказано URL-адресу товару. Якщо ви не знаєте, як додати цей тег, перегляньте приклад фіду в нашому посібнику.

Не вказано ім’я автора відгуку

Ім’я автора відгуку не вказано. Тег <name> – це розширення типу nonEmptyStringType, яке містить ім’я або псевдонім автора відгуку. Якщо даних про автора відгуку немає, це можна вказати за допомогою атрибута is_anonymous. Вказівки з форматування тегів <name> і <reviewer> можна знайти в посібнику з фідів.

Не вказано параметр review_url

У тегу review_url не вказано URL-адресу відгуку. Якщо ви не знаєте, як додати цей тег, перегляньте приклад фіду в нашому посібнику.

Невідома мова

У фіді використовується невідома мова. Мови, які підтримуються в Merchant Center, перелічено на цій сторінці.

Непотрібні теги

Відгук містить зайві теги, як-от багаторазове використання знаків пунктуації. Вилучіть із відгуку непотрібні теги. Приклад фіду можна переглянути в посібнику.

Непідтримувані символи в коментарі

Відгук містить непідтримувані символи в коментарі (" "), які використовуються для заміни невідомих, нерозпізнаних або недопустимих символів. Вилучіть із відгуку замінні символи. Приклад фіду можна переглянути в посібнику.

Непідтримуваний тип ідентифікатора товару

У тегу <product_id> указано непідтримуваний тип ідентифікатора. Значеннями цього тегу можуть бути лише певні унікальні ідентифікатори, як-от глобальний номер товару. Докладнішу інформацію наведено в посібнику з фідів. Більше про унікальні ідентифікатори можна дізнатись у нашому Довідковому центрі.

Непідтримуване ім’я автора відгуку

Ви вказали непідтримуване ім’я автора відгуку. До непідтримуваних значень імен належать повні імена, електронні адреси, номери телефонів та інша особиста інформація.

  • Якщо ваші дані містять повні імена чи іншу особисту інформацію, скоротіть її або використовуйте псевдоніми. Наприклад, замість "Ірина Коваль" укажіть "Ірина К".
  • Якщо вилучити особисту інформацію не вдається, скористайтесь атрибутом [is_anonymous]. Наприклад: <name is_anonymous="true">Anonymous</name>.
Заборонено Приклади Рекомендація
Повні імена Ірина Коваль Ірина К., Ірина, І. К.
Електронні адреси iryna.koval@example.com Анонім
Псевдоніми, що містять повні імена або іншу особисту інформацію irynaigorivnakoval Анонім
Непідтримуваний тип URL-адреси відгуку

Указаний у фіді тип URL-адреси відгуку не підтримується. Поле <review_url> може мати лише 2 значення – "singleton" або "group". Докладніше про це – у посібнику з фідів.

Сповіщення

Низька якість відгуку

За результатами аналізу якості, надісланий відгук має низьку якість і не відповідає мінімальним вимогам для показу.

Спам (позначено видавцем)

Відгук не показуватиметься в Google, оскільки його позначено як спам за допомогою атрибута <is_spam>. Докладніше про атрибут <is_spam> – у посібнику з фідів.

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?

Потрібна додаткова допомога?

Увійдіть в обліковий запис, щоб отримати додаткову допомогу та швидко вирішити проблему

Пошук
Очистити вікно пошуку
Закрити пошук
Додатки Google
Головне меню
Пошук у довідковому центрі
true
71525
false