Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Diagnostyka opinii o produktach w Merchant Center

Diagnostyka opinii o produktach to sekcja w Merchant Center, która umożliwia wgląd w Twój plik danych z ocenami produktów. Kiedy przesyłasz plik danych bezpośrednio do Merchant Center, funkcja Diagnostyka opinii o produktach wyświetla informacje o opiniach, w tym:

  • o pomyślnym przesłaniu pliku danych;
  • o błędach i ostrzeżeniach związanych z brakującymi lub nieprawidłowymi danymi,
  • o tym, czy identyfikatory w pliku danych są niepowtarzalne i pomagają w przetwarzaniu opinii.
Diagnostyka opinii o produktach w Merchant Center jest obecnie dostępna dla sprzedawców, którzy przesyłają pliki danych z ocenami produktów przez Merchant Center. Jeśli bierzesz udział w programie Oceny produktów w ramach Opinii konsumenckich Google, dowiedz się więcej o panelu programu Opinie konsumenckie Google.

Stan Twoich opinii

Gdy prześlesz plik danych, zawarte w nim opinie zostaną przyporządkowane do jednej z tych kategorii:

  • Odrzucone: ta kategoria zawiera opinie, które trzeba poprawić lub usunąć, ponieważ nie udało się ich przetworzyć z powodu błędów w pliku danych. Sprawdź, czy opinie są prawidłowo sformatowane, i użyj w ich przypadku walidatora XML. W sekcji „Opinie” na stronie Diagnostyka opinii o produktach znajdź błędy w pliku danych i popraw je.
  • Wymaga sprawdzenia: ta kategoria zawiera opinie, które udało się przetworzyć, ale brakuje w nich wartości lub zalecanych unikalnych identyfikatorów. Unikalne identyfikatory zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się Twoich opinii w wynikach wyszukiwania w Zakupach Google. Aby poprawić jakość swojego pliku danych, rozwiąż problemy z danymi na stronie „Diagnostyka opinii o produktach”. Więcej informacji o unikalnych identyfikatorach
  • Gotowe do wyświetlenia: ta kategoria zawiera opinie, które udało się przetworzyć i które mają wszystkie zalecane identyfikatory. Nie wymaga to żadnych działań z Twojej strony.

Błędy, ostrzeżenia i powiadomienia

Funkcja Diagnostyka opinii o produktach w Merchant Center wyświetli problemy dotyczące przesłanego przez Ciebie pliku danych. Użyj linków „Więcej informacji” na stronie Diagnostyka, aby uzyskać wskazówki na temat rozwiązywania problemów z plikiem danych, a następnie ponownie prześlij plik. Omówienie sposobów prawidłowego formatowania pliku danych znajdziesz w Przewodniku po plikach danych z opiniami o produktach.

Błąd: dotyczy opinii, których nie udało się przetworzyć i których nie można użyć. Na podstawie specyfikacji pliku danych z ocenami produktów sprawdź, czy opinia jest prawidłowo sformatowana i czy zawiera wszystkie zalecane identyfikatory.

Ostrzeżenie: dotyczy problemów, które mogą uniemożliwić wyświetlenie opinii. Aby poprawić jakość opinii, sprawdź, czy jest ona prawidłowo sformatowana i czy zawiera wszystkie zalecane identyfikatory.

Powiadomienie: dotyczy opinii, które nie kwalifikują się do wyświetlenia. Nie wymaga żadnych działań z Twojej strony. Zalecamy zapoznanie się z zasadami programu podczas konfigurowania pliku danych.

Błędy

Dokument jest pusty

Plik danych nie zawiera żadnych informacji. Przykładowy plik danych znajdziesz w przewodniku po plikach danych, z którego dowiesz się też, jak sformatować plik danych z ocenami produktów.

Dodatkowa treść za końcem dokumentu

Poza tagiem zamykającym znajdują się dane. Spróbuj sprawdzić plik danych za pomocą walidatora XML. Więcej informacji o walidatorach schematu XML znajdziesz na tej stronie w Centrum pomocy.

Nie udało się pobrać pliku

System nie mógł wyodrębnić pliku z pliku danych. Spróbuj ponownie przesłać plik danych.

Nieprawidłowy format sygnatury czasowej

Format sygnatury czasowej jest nieprawidłowy. Sygnatury czasowe są wymagane, ponieważ informują o tym, kiedy opinia została wystawiona. Mogą też zawierać datę, godzinę czy informacje o strefie czasowej, np.

2014-04-21T11:07:07-06:00

2014-04-21T18:00:00+01:00

2014-04-21T00:00:00Z

W przewodniku po plikach danych znajdziesz informacje o sposobie zastosowania elementu <review_timestamp> w przykładowym pliku danych. Więcej informacji o prawidłowym formatowaniu sygnatur czasowych możesz też znaleźć w opisie standardu, jaki podano na tej stronie.

Nieprawidłowa instrukcja przetwarzania XML

Twój plik danych zawiera instrukcję przetwarzania, która nie używa prawidłowej składni. Rozwiąż ten problem i użyj w przypadku tego pliku walidatora XML.

Nieprawidłowy znak XML

Plik danych zawiera nieprawidłowy znak XML. Sprawdź, czy ciągi i znaki w pliku danych są zastąpione odpowiednimi elementami.

Nieprawidłowy otwierający tag XML

Plik danych zawiera nieprawidłowy otwierający tag XML. Lista prawidłowych otwierających tagów dla pliku danych z ocenami produktów znajduje się w przewodniku po plikach danych.

Nieprawidłowa wartość XML

W pliku danych znaleziono nieprawidłową wartość XML. Spróbuj sprawdzić plik danych za pomocą walidatora XML, a potem prześlij plik jeszcze raz.

Brakująca treść

W tekście opinii brakuje treści. Opinie bez powiązanego tekstu nie będą używane w Google. Jeśli te informacje zostały pominięte, dodaj do pliku danych tekst opinii. Szczegółowe informacje na temat formatowania tych danych znajdziesz w opisie pola <review> w przewodniku po plikach danych.

Brak oceny

W opinii brakuje wartości ogólnej oceny. Szczegółowe informacje o formatowaniu tego elementu znajdziesz w opisie pola <ratings> w przewodniku po plikach danych.

Brak średnika po encji XML

W pliku danych brakuje średnika (;), który często występuje po deklaracjach encji, takich jak „$” i „&”. Zanim prześlesz plik, sprawdź go za pomocą walidatora XML.

Brak sygnatury czasowej

Brakuje sygnatury czasowej. Sygnatury czasowe są wymagane, ponieważ informują o tym, kiedy opinia została wystawiona. Mogą też zawierać datę, godzinę czy informacje o strefie czasowej, np.

2014-04-21T11:07:07-06:00

2014-04-21T18:00:00+01:00

2014-04-21T00:00:00Z

W przewodniku po plikach danych znajdziesz informacje o sposobie zastosowania elementu <review_timestamp> w przykładowym pliku danych. Spróbuj też sprawdzić plik danych za pomocą walidatora XML, a potem prześlij go ponownie. Więcej informacji o walidatorze XML znajdziesz w Centrum pomocy.

Brak zamykającego znaku „>” dla tagu XML

W jednym z tagów w pliku danych brakuje zamykającego znaku „>”. Zanim prześlesz plik, sprawdź go za pomocą walidatora XML.

Deklaracja XML nie na początku dokumentu

W pliku danych brakuje deklaracji XML, np. „<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>”. Dodaj ją jako pierwszy wiersz pliku danych, a potem prześlij go ponownie.

Niezgodność otwierających i zamykających tagów XML

Plik zawiera parę otwierających i zamykających tagów XML, które są ze sobą niezgodne. Lista prawidłowych otwierających i zamykających tagów dla pliku danych z ocenami produktów znajduje się w przewodniku po plikach danych.

Analiza nie powiodła się

Nie udało się przeanalizować pliku danych i nie pobrano żadnych opinii. Spróbuj sprawdzić plik danych za pomocą walidatora XML, a potem prześlij plik jeszcze raz. Więcej informacji o walidatorach schematu XML znajdziesz na tej stronie w Centrum pomocy.

Odniesienie do nieznanej encji XML

Co najmniej jeden element w pliku danych odnosi się do deklaracji encji, której nie można rozpoznać. Popraw to, sprawdź plik danych za pomocą walidatora schematu XML, a następnie prześlij plik ponownie.

Nieobsługiwany parametr collection_method

Sposób gromadzenia opinii nie jest obsługiwany. Opcjonalne pole <collection_method> nie odpowiada prawidłowym wartościom atrybutów „unsolicited [bez_odpowiedzi_na_wezwanie]” lub „post_fulfillment [po_otrzymaniu_produktu]”. Szczegółowe informacje dotyczące danych, jakie zawierają te atrybuty, można znaleźć w przewodniku po plikach danych.

Nieobsługiwana ocena

Podana w opinii wartość oceny nie jest obsługiwana. Najprawdopodobniej podana wartość wykracza poza przedział określający wartość minimalną i maksymalną. Komunikat o błędzie dotyczący tego problemu w Diagnostyce opinii o produktach powinien pokazywać, jaka wartość minimalna i maksymalna znajduje się obecnie w Twoim pliku danych, jeśli te wartości zostały podane. Element <ratings> zawiera element <overall> wraz z wartością minimalną i maksymalną. Instrukcje dotyczące formatowania tego elementu można znaleźć w przewodniku po plikach danych.

Nieobsługiwane tagi

Opinia zawiera nieobsługiwane tagi. Na przykład mogą być to powtarzające się znaki przestankowe. Ze względu na ciągłe występowanie problemu nie udało się nam przetworzyć tej opinii. Usuń z opinii niepotrzebne symbole, a potem zapoznaj się z przykładowym plikiem danych w przewodniku po plikach danych.

Nieobsługiwany typ tytułu

Tytuł opinii nie jest obsługiwany. Musisz sprawdzić element <title> za pomocą walidacji nonEmptyStringType. Informacje o tym, jak dodać element <title> i inne elementy <review> znajdziesz w przewodniku po plikach danych.

Nieprawidłowy tag XML najwyższego poziomu

Element <feed> najwyższego poziomu powinien zawierać tylko tagi wymienione w specyfikacji pliku danych z ocenami produktów. Sprawdź, czy plik zawiera prawidłowe tagi.

Błąd pliku XML

Podczas analizowania pliku danych wystąpił błąd pliku XML i prawdopodobnie nie pobrano żadnych opinii. Sprawdź informacje o błędzie, aby odszukać go w pliku danych. Pomoc w znalezieniu i usunięciu konkretnego błędu możesz uzyskać, korzystając z walidatora XML. Więcej informacji o walidatorze XML znajdziesz na tej stronie w Centrum pomocy.

Brak systemowego lub publicznego adresu URL dla pliku XML

W deklaracji „XML DOCTYPE” brakuje systemowego lub publicznego adresu URL. Rozwiąż ten problem, a następnie ponownie prześlij plik danych.

Niezamknięty tag XML

W pliku danych znajduje się niezamknięty tag. Informacje o tym, jak prawidłowo zamykać tagi w pliku danych, znajdziesz w przewodniku po plikach danych.

Ostrzeżenia

Komentarz zawiera adres URL

Opinia zawiera adres URL. Nie umieszczaj w opiniach linków do innych witryn. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszych zasadach programu.

Nieprawidłowy format adresu URL

Podany adres URL ma nieprawidłowy format. W pliku danych wymagane są elementy <review_url> i <product_url>. Element <review_url> jest rozszerzeniem typu httpUrlType i zawiera link do strony docelowej z opinią. Element <product_url> to adres URL produktu, który może mieć taką samą wartość jak element <review_url>, jeśli adres URL opinii i adres URL produktu są takie same. Szczegółowe informacje o tym, jak sformatować te elementy, znajdziesz w przewodniku po plikach danych w sekcjach poświęconych elementom <review_url> i <product_url>.

Brak elementu product_id

Google dopasowuje opinie do produktów na podstawie globalnych unikalnych identyfikatorów produktów. Globalnym identyfikatorem zalecanym do celów dopasowywania opinii jest numer GTIN. Więcej informacji o unikalnych identyfikatorach znajdziesz w Centrum pomocy. Aby dopasowanie opinii przebiegło pomyślnie, dane produktów z każdej opinii powinny zawierać co najmniej jeden z zalecanych identyfikatorów. Instrukcje dodawania numeru GTIN znajdziesz w przewodniku po plikach danych. Jeśli podanie globalnych unikalnych identyfikatorów produktów jest niemożliwe, spróbujemy dopasować opinię na podstawie innych metadanych, np. kodu SKU i adresów URL produktu, jednak mimo to może występować problem z prawidłowym dopasowaniem.

Brakująca wartość elementu product_id

W opinii brakuje elementu <product_ids>, który jest bardzo ważny przy dopasowywaniu opinii do produktów. W przewodniku po plikach danych znajdziesz szczegółowe informacje na temat elementów, których można użyć w tagu <product_ids>. Najbardziej wartościowym identyfikatorem produktu jest niepowtarzalny identyfikator, taki jak numer GTIN. Więcej informacji o unikalnych identyfikatorach znajdziesz w Centrum pomocy.

Brak typu elementu product_id

Brakuje typu elementu <product_id>. Zapoznaj się z opisem przykładowego pliku danych w przewodniku po plikach danych, aby dowiedzieć się, jak zastosować ten element w pliku danych.

Brak elementu product_url

Brakuje elementu <product_url>. Zapoznaj się z opisem przykładowego pliku danych w przewodniku po plikach danych, aby dowiedzieć się, jak zastosować ten element w pliku danych.

Brak identyfikatora opinii

W opinii brakuje identyfikatora opinii. Identyfikator opinii jest trwałym, unikalnym identyfikatorem opinii o produkcie i jest wymagany do jednoznacznego identyfikowania każdej opinii. Identyfikator nie będzie widoczny dla klientów, ale możesz go użyć do wyszukania opinii. Zaktualizuj plik danych z opiniami o produktach, dodając do wszystkich opinii atrybut <review_id> z niepowtarzalną wartością. Informacje o tym, jak zastosować element <review_id> w pliku danych, znajdziesz w przewodniku po plikach danych.

Brak nazwy osoby dodającej opinię

Nie została podana osoba dodająca opinię. Element <name> jest rozszerzeniem typu nonEmptyStringType i zawiera imię lub alias autora opinii. Jeśli autor opinii jest anonimowy, możesz poinformować o tym za pomocą atrybutu „is_anonymous [anonim]”. Pomoc dotyczącą formatowania elementu <reviewer> <name> znajdziesz w przewodniku po plikach danych.

Brak elementu review_url

Brak elementu <review_url>. Zapoznaj się z opisem przykładowego pliku danych w przewodniku po plikach danych, aby dowiedzieć się, jak zastosować ten element w pliku danych.

Nieznany język

Język użyty w pliku danych jest nieznany. Listę języków obsługiwanych w Merchant Center możesz zobaczyć na tej stronie.

Niepotrzebne tagi

Opinia zawiera niepotrzebne tagi. Na przykład mogą być to powtarzające się znaki przestankowe. Usuń z opinii niepotrzebne tagi, a potem zapoznaj się z przykładowym plikiem danych w przewodniku po plikach danych.

Nieobsługiwane znaki w komentarzu

Opinia zawiera nieobsługiwane znaki w komentarzu („ ”). Znaki zastępcze służą do zastąpienia nieznanych, nierozpoznanych lub niereprezentowanych znaków. Usuń z opinii znaki zastępcze, a potem zapoznaj się z przykładowym plikiem danych w przewodniku po plikach danych.

Nieobsługiwany typ elementu product_id

Typ elementu <product_id> nie jest obsługiwany. Niektóre wartości, które mogą być zastosowane w przypadku tego tagu, zawierają unikalne identyfikatory, takie jak numer GTIN. Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku po plikach danych. Więcej informacji o unikalnych identyfikatorach znajdziesz w Centrum pomocy.

Nieobsługiwana nazwa osoby dodającej opinię

Podano nieobsługiwaną nazwę osoby dodającej opinię. Nieobsługiwane wartości w polu nazwy to m.in. imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonu i inne dane osobowe.

  • Jeśli Twoje dane zawierają imiona i nazwiska lub inne dane osobowe, użyj pseudonimów lub skróć nazwisko. Na przykład: skróć Anna Kowalska do Anna K.
  • Jeśli nie uda Ci się usunąć danych osobowych, użyj atrybutu is_anonymous. Na przykład: <name is_anonymous="true">Anonymous</name>.
Niedozwolone Przykłady Rekomendacja
Imiona i nazwiska Anna Kowalska Anna K., Anna, AK
Adresy e-mail anna.kowalska@example.com Oznacz jako anonim
Nazwy użytkownika zawierające imiona i nazwiska lub inne dane osobowe annakowalskaklientka Oznacz jako anonim
Nieobsługiwany typ elementu review_url

Podany w pliku danych typ adresu URL opinii nie jest obsługiwany. Pole <review_url> musi zawierać wartość „singleton” lub „group”. Szczegółowe informacje na temat tych atrybutów można znaleźć w przewodniku po plikach danych.

Powiadomienia

Opinia niskiej jakości

Analiza jakości opinii wskazuje, że nie spełnia ona minimalnych wymagań dotyczących jakości i nie może być wyświetlana. Jakość opinii została określona jako niska.

Spam (oznaczony przez wydawcę)

Opinia została oznaczona jako spam za pomocą atrybutu <is_spam [spam]> i nie będzie wyświetlana. Więcej informacji na temat atrybutu <is_spam [spam]> znajdziesz w przewodniku po plikach danych.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne