Diagnostische gegevens productreviews in Merchant Center

In het gedeelte 'Diagnostische gegevens productreviews' in Merchant Center vindt u meer informatie over uw feed voor productbeoordelingen. Wanneer u een feed rechtstreeks uploadt naar Merchant Center, vindt u via Diagnostische gegevens productreviews informatie over uw reviews, waaronder:

  • de uploadstatus van de feed,
  • fouten en waarschuwingen bij ontbrekende of ongeldige gegevens,
  • een indicatie of er sterke, unieke ID's zijn gebruikt in de feed.
Het gedeelte 'Diagnostische gegevens productreviews' in Merchant Center is op dit moment beschikbaar voor verkopers die feeds voor productbeoordelingen uploaden via Merchant Center. Als u via Google Klantenreviews deelneemt aan productbeoordelingen, bekijk dan meer informatie over het Google Klantenreviews-dashboard.

Status van uw reviews

Wanneer er een feed wordt geüpload, krijgen de reviews in de feed een van de volgende statussen:

  • Afgekeurd: Deze reviews moeten worden gecorrigeerd of verwijderd. Ze zijn niet goed verwerkt als gevolg van fouten in de feed. Controleer of de reviews op de juiste wijze zijn ingedeeld en gebruik een XML-validatietool. Ga in Diagnostische gegevens productreviews naar het gedeelte Reviews om fouten in de datafeed op te sporen en te corrigeren.
  • Beoordeling vereist: Deze reviews zijn verwerkt, maar er ontbreken mogelijk waarden of aanbevolen unieke ID's. Met unieke ID's vergroot u de kans dat uw reviews worden weergegeven in Shopping-resultaten. Meer informatie over unieke ID's vindt u in ons Helpcentrum. Verbeter de kwaliteit van uw feed door gegevensproblemen op te lossen met de functie Diagnostische gegevens productreviews.
  • Klaar voor weergave: Deze reviews zijn verwerkt en bevatten alle aanbevolen ID's. U hoeft niets te doen.

Fouten, waarschuwingen en meldingen

De functie 'Diagnostische gegevens productreviews' in Merchant Center geeft een overzicht van eventuele problemen in de feed die u heeft geüpload. Gebruik de links 'Meer informatie' in 'Diagnostische gegevens' om problemen met de feed op te lossen. Upload de feed daarna opnieuw. Bekijk de handleiding voor productreviewfeeds voor informatie over de juiste indeling van feeds.

Fout: Dit wil zeggen dat reviews niet goed zijn verwerkt en dus niet kunnen worden gebruikt. Controleer of de reviews de juiste opmaak hebben volgens de feedspecificaties voor productbeoordelingen en of ze alle aanbevolen ID's bevatten.

Waarschuwing: Dit wil zeggen dat er problemen zijn waardoor een review niet kan worden weergegeven. U kunt de kwaliteit van een review verbeteren door te controleren of deze de juiste opmaak heeft en alle aanbevolen ID's bevat.

Melding: Dit wil zeggen dat reviews niet in aanmerking komen voor weergave. U hoeft geen actie te ondernemen, maar we raden u wel aan het programmabeleid door te nemen voordat u een feed instelt.

Fouten

Document is leeg

De feed bevat geen gegevens. Ga naar de handleiding voor feeds voor een voorbeeldfeed en voor hulp bij het opmaken van feeds voor productbeoordelingen.

Extra content na het einde van het document

Er staan gegevens na de eindtag. Gebruik een XML-schemavalidator om uw feed te controleren. Meer informatie over XML-schemavalidators vindt u op onze Help-pagina.

Uitpakken van bestanden mislukt

De feed bevat een bestand dat niet kan worden uitgepakt. Upload uw feed opnieuw.

Onjuiste tijdstempelindeling

De indeling van het tijdstempel is onjuist. Tijdstempels zijn vereist om aan te geven wanneer de review is geschreven. Een tijdstempel kan bijvoorbeeld informatie over de datum, tijd en tijdzone bevatten. Dit kan er zo uitzien:

2014-04-21T11:07:07-06:00

2014-04-21T18:00:00+01:00

2014-04-21T00:00:00Z

In de handleiding voor feeds ziet u hoe <review_timestamp> is gebruikt in een voorbeeldfeed. U kunt ook deze pagina met standaarden bekijken voor meer informatie over de juiste indeling van tijdstempels.

Beschrijving onjuiste XML-verwerkingsinstructie

Uw feed bevat een verwerkingsinstructie die niet de juiste syntaxis heeft. Los dit op en controleer de feed met een XML-validatietool.

Ongeldig XML-teken

De feed bevat een ongeldig XML-teken. Zorg ervoor dat tekenreeksen en tekens in uw feed op de juiste manier zijn voorzien van escapetekens.

Ongeldige XML-begintag

De feed bevat een ongeldige XML-begintag. Bekijk de handleiding voor feeds voor een lijst van geldige begintags in feeds voor productbeoordelingen.

Ongeldige XML-waarde

De feed bevat een ongeldige XML-waarde. Verifieer de feed met een XML-schemavalidator en upload de feed vervolgens opnieuw.

Content ontbreekt

Er is geen reviewtekst. Reviews zonder bijbehorende reviewtekst worden niet gebruikt door Google. Als deze informatie niet is opgegeven, moet u deze alsnog toevoegen aan de feed. Zie <review> in de handleiding voor feeds voor meer informatie over de indeling van deze informatie.

Geen waarderingsscore

De review bevat geen waarde voor de totaalscore. Zie <ratings> in de handleiding voor feeds voor meer informatie over de indeling van dit element.

Ontbrekende puntkomma na XML-entiteitsverwijzing

Er ontbreekt een puntkomma (;) in de feed. Puntkomma's worden doorgaans gebruikt na entiteitsdeclaraties zoals $ en &. Verifieer de feed met een XML-schemavalidator voordat u deze uploadt.

Tijdstempel ontbreekt

Het tijdstempel ontbreekt. Tijdstempels zijn vereist om aan te geven wanneer de review is geschreven. Een tijdstempel kan bijvoorbeeld informatie over de datum, tijd en tijdzone bevatten. Dit kan er zo uitzien:

2014-04-21T11:07:07-06:00

2014-04-21T18:00:00+01:00

2014-04-21T00:00:00Z

In de handleiding voor feeds ziet u hoe <review_timestamp> is gebruikt in een voorbeeldfeed. Verifieer uw feed met een XML-schemavalidator en upload de feed opnieuw. Meer informatie over XML-schemavalidatie vindt u op onze Help-pagina.

Geen > aan het einde van een XML-tag

Er ontbreekt een afsluitende punthaak (>) in een van de tags in uw feed. Verifieer de feed met een XML-schemavalidator voordat u deze uploadt.

Geen XML-declaratie aan het begin van de feed

De feed heeft geen XML-declaratie, bijvoorbeeld <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>. Voeg deze toe als de eerste regel van uw feed en upload de feed opnieuw.

XML-tags aan het begin en einde komen niet overeen

De feed bevat niet-overeenkomende XML-begin- en eindtags. Ga naar de handleiding voor feeds voor een lijst met de juiste begin- en eindtags in feeds voor productbeoordelingen.

Parseren is mislukt

Het parseren van de feed is mislukt en er zijn geen reviews opgehaald. Verifieer de feed met een XML-schemavalidator en upload de feed vervolgens opnieuw. Meer informatie over XML-schemavalidators vindt u op onze Help-pagina.

Onbekende XML-entiteitsverwijzing

Een of meer entiteiten in de feed verwijzen naar een entiteitsdeclaratie die niet kan worden geïdentificeerd. Los dit op, verifieer de feed met een XML-schemavalidator en upload de feed opnieuw.

Niet-ondersteunde verzamelmethode

De verzamelmethode wordt niet ondersteund. De waarde in het optionele veld <collection_method> komt niet overeen met de geldige waarden unsolicited of post_fulfillment. Bekijk de handleiding voor feeds voor informatie over deze waarden.

Niet-ondersteunde beoordeling

De score in de review wordt niet ondersteund. Hoogstwaarschijnlijk is de opgegeven waarde lager dan de toegestane minimumwaarde of hoger dan de toegestane maximumwaarde. De foutmelding voor dit probleem in Diagnostische gegevens productreviews bevat de minimum- en maximumwaarden die momenteel in uw feed staan, als deze zijn opgenomen in de feed. Het element <ratings> bevat het element <overall> met de waarden voor min en max. In de handleiding voor feeds vindt u instructies voor de indeling van dit element.

Niet-ondersteunde tags

De review bevat niet-ondersteunde tags. Een voorbeeld hiervan is herhaald gebruik van leestekens. Doordat het probleem zich herhaaldelijk voordoet, kan deze review niet worden verwerkt. Verwijder onnodige tekens uit de review en bekijk een voorbeeldfeed in de handleiding voor feeds.

Niet-ondersteund titeltype

De titel van de review wordt niet ondersteund. U moet het element <title> wijzigen en een nonEmptyStringType gebruiken. Bekijk de handleiding voor feeds om te zien hoe <title> en andere <review>-elementen kunnen worden toegevoegd aan de feed.

Onjuiste XML-tag op hoogste niveau

Het element <feed> op het hoogste niveau mag alleen tags bevatten die worden vermeld in de feedspecificaties voor productbeoordelingen. Controleer of uw feed de juiste tags bevat.

XML-fout

Er is een XML-fout opgetreden bij het parseren van de feed. Mogelijk zijn er geen reviews opgehaald. Bekijk in welke context deze fout voorkomt in het feedbestand. Gebruik een XML-schemavalidator voor hulp bij het vinden en oplossen van de specifieke fout. Meer informatie over XML-schemavalidatie vindt u op onze Help-pagina.

XML-systeem of openbare URL ontbreekt

Het systeem of de URL ontbreekt in de declaratie XML DOCTYPE. Los dit op en upload uw feed vervolgens opnieuw.

XML-tag niet gesloten

De feed bevat een onjuiste eindtag. Bekijk de handleiding voor feeds om te zien hoe tags in feeds moeten worden afgesloten.

Waarschuwingen

Reactie bevat URL

De review bevat een URL. Voeg geen links naar andere websites toe aan de review. Bekijk ons programmabeleid voor meer informatie hierover.

Onjuiste URL-indeling

De opgegeven URL heeft niet de juiste indeling. De elementen <review_url> en <product_url> zijn vereist in de feed. <review_url> is een extensie van httpUrlType en bevat de link naar de landingspagina van de review. <product_url> is de URL van het product en kan dezelfde waarde hebben als het element <review_url> wanneer de review-URL en de product-URL gelijk zijn. Bekijk de handleiding voor feeds voor informatie over het opmaken van de elementen <review_url> en <product_url>.

Product_id ontbreekt

Google koppelt reviews aan producten op basis van wereldwijd unieke product-ID's. De product-ID ontbreekt. Aanbevolen wereldwijde ID's voor het koppelen van reviews zijn GTIN's. Meer informatie over unieke ID's vindt u in ons Helpcentrum. Voor een optimale koppeling van reviews moet u minimaal een van de aanbevolen ID's toevoegen aan de productgegevens van elke review. Instructies voor het toevoegen van GTIN's vindt u in onze handleiding voor feeds. Als u deze wereldwijd unieke product-ID's niet kunt opgeven, probeert Google een bijpassende review te vinden op basis van andere metadata, zoals SKU's en product-URL's. Er kunnen echter problemen blijven bestaan bij de koppeling van reviews.

Ontbrekende product_id-content

Het element <product_ids> ontbreekt in de review. Dit element is nodig om reviews aan producten te kunnen koppelen. In onze handleiding voor feeds vindt u meer informatie over elementen die kunnen worden gebruikt met <product_ids>. De meest waardevolle product-ID is een unieke ID, zoals een GTIN. Meer informatie over unieke ID's vindt u in ons Helpcentrum.

Product_id-type ontbreekt

Het type <product_id> ontbreekt. Bekijk de voorbeeldfeed in onze handleiding voor feeds om te zien hoe dit element in de feed moet worden gebruikt.

Product_url ontbreekt

Het element product_url ontbreekt. Bekijk de voorbeeldfeed in onze handleiding voor feeds om te zien hoe dit element in de feed moet worden gebruikt.

Naam reviewer ontbreekt

De naam van de reviewer ontbreekt. Het element <name> is een extensie van nonEmptyStringType en bevat de naam of alias van de reviewer. Als de reviewer anoniem is, kunt u dit aangeven met het kenmerk is_anonymous. Bekijk onze handleiding voor feeds voor hulp bij het opmaken van het element <reviewer> <name>.

Review_url ontbreekt

Het element review_url ontbreekt. Bekijk de voorbeeldfeed in onze handleiding voor feeds om te zien hoe dit element in de feed moet worden gebruikt.

Onbekende taal

De taal die in de feed wordt gebruikt, is onbekend. Bekijk deze pagina voor de talen die worden ondersteund in Merchant Center.

Onnodige tags

Deze review bevat onnodige tags. Een voorbeeld hiervan is herhaald gebruik van leestekens. Verwijder onnodige tags uit de review en bekijk een voorbeeldfeed in de handleiding voor feeds.

Niet-ondersteunde reactietekens

De review bevat niet-ondersteunde reactietekens ( ). Als een teken onbekend is, niet wordt herkend of niet kan worden weergegeven, wordt er een vervangingsteken gebruikt. Verwijder de vervangingstekens uit de review en bekijk een voorbeeldfeed in de handleiding voor feeds.

Niet-ondersteund type product_id

Het type <product_id> wordt niet ondersteund. Als waarde voor deze tag kunt u bijvoorbeeld unieke ID's instellen, zoals GTIN's. Lees onze handleiding voor feeds voor meer informatie. Meer informatie over unieke ID's vindt u in ons Helpcentrum.

Niet-ondersteunde reviewernaam

Het lijkt erop dat de reviewernaam niet wordt ondersteund. Niet-ondersteunde naamwaarden zijn onder andere volledige namen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere persoonlijke informatie.

  • Als uw gegevens volledige namen of andere persoonlijke informatie bevatten, gebruikt u pseudoniemen of verkort u de naam. Verkort Jannie Smit bijvoorbeeld tot Jannie S.
  • Als u persoonlijke informatie niet kunt verwijderen, gebruikt u het kenmerk is_anonymous. Bijvoorbeeld: <name is_anonymous="true">Anoniem</name>.
Niet toegestaan Voorbeelden Aanbeveling
Volledige namen Jannie Smit Jannie S., Jannie, JS
E-mailadressen jannie.smit@example.com Markeren als anoniem
Gebruikersnamen die volledige namen of andere persoonlijke gegevens bevatten janniesmitkoper Markeren als anoniem
Niet-ondersteund review_url-type

De feed bevat een niet-ondersteund URL-type voor de review. De waarde voor <review_url> moet 'singleton' of 'group' zijn. Bekijk de handleiding voor feeds voor meer informatie over deze waarden.

Meldingen

Review van lage kwaliteit

Uit een kwaliteitsanalyse van de review blijkt dat deze niet voldoet aan de kwaliteitsdrempel voor weergave en van lage kwaliteit is.

Spam (gemarkeerd door de uitgever)

De review is als spam gemarkeerd met het kenmerk <is_spam> en wordt niet weergegeven. Bekijk de handleiding voor feeds voor meer informatie over het kenmerk <is_spam>.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
71525
false
false