Oznámení

V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Diagnostika recenzí produktů ve službě Merchant Center

Část Diagnostika recenzí produktů služby Merchant Center poskytuje užitečné informace o vašem zdroji hodnocení produktů. Když nahrajete zdroj přímo do služby Merchant Center, funkce Diagnostika recenzí produktů zobrazí informace o vašich recenzích včetně těchto případů:

  • úspěšné nahrání zdroje,
  • chyby a varování týkající se chybějících nebo neplatných údajů,
  • upozornění na přítomnost silných jedinečných identifikátorů ve zdroji.
Diagnostika recenzí produktů ve službě Merchant Center je v současné době k dispozici obchodníkům, kteří zdroje hodnocení produktů nahrávají do služby Merchant Center. Pokud se podílíte na hodnocení produktů v rámci Zákaznických recenzí Google, prostudujte si informace o hlavním panelu tohoto programu.

Status vašich recenzí

Po nahrání zdroje se recenze roztřídí do následujících kategorií:

  • Zamítnuto: Tyto je nutné opravit nebo odstranit. Tyto recenze se kvůli chybám ve zdroji nepodařilo úspěšně zpracovat. Ověřte, zda mají recenze správné formátování, a použijte nástroj pro ověření XML. V části Recenze funkce Diagnostika hodnocení produktů identifikujte chyby v datovém zdroji a opravte je.
  • Vyžaduje kontrolu: Tyto recenze byly úspěšně zpracovány, ale možná v nich chybí některé hodnoty nebo doporučené jedinečné identifikátory. Jedinečné identifikátory zvyšují pravděpodobnost, že se vaše recenze objeví ve výsledcích Nákupů. Opravte problémy s daty pomocí funkce Diagnostika recenzí produktů a zlepšete tak kvalitu svého zdroje. Další informace o jedinečných identifikátorech
  • Připraveno k zobrazování: Tyto recenze byly úspěšně zpracovány a obsahují všechny doporučené identifikátory. Z vaší strany není třeba nic dělat.

Chyby, upozornění a oznámení

Funkce Diagnostika recenzí produktů ve službě Merchant Center zobrazí problémy vámi nahraného zdroje. Pomocí pokynů pod odkazy Další informace ve funkci Diagnostika opravte problémy se zdrojem a znovu jej nahrajte. Přehled správných metod formátování zdroje najdete v příručce ke zdroji recenzí produktů.

Chyba: Tyto recenze nebyly úspěšně zpracovány a nelze je použít. Ověřte, zda má recenze správné formátování podle specifikací zdroje pro hodnocení produktů a zda obsahuje všechny doporučené identifikátory.

Upozornění: Vyskytly se problémy, které mohou zabránit zobrazení recenze. Pokud chcete zlepšit kvalitu recenze, ověřte, zda má správné formátování a obsahuje všechny doporučené identifikátory.

Oznámení: Tyto recenze nejsou způsobilé k zobrazení. Není nutná žádná akce z vaší strany. Doporučujeme si při vytváření zdroje projít programové zásady.

Chyby

Dokument je prázdný

Zdroj neobsahuje žádná data Projděte si průvodce zdrojem, kde najdete příklady, a pokyny k formátování zdroje Hodnocení produktů.

Přebytečný obsah za koncem dokumentu

Za ukončující značkou se nachází data. Zkuste zkontrolovat zdroj pomocí validátoru schématu XML. Další informace o validátorech schématu XML naleznete na naší stránce nápovědy.

Extrakce souboru se nezdařila

Systém nemohl extrahovat soubor ze zdroje. Zkuste zdroj znovu nahrát.

Nesprávný formát časového razítka

Formát časového razítka není správný. Časová razítka musí udávat, kdy byla recenze napsána, a mohou obsahovat údaje o datu, času a časové zóně, např.:

2014-04-21T11:07:07-06:00

2014-04-21T18:00:00+01:00

2014-04-21T00:00:00Z

Postup implementace značky <review_timestamp> do vzorového zdroje najdete v průvodci zdrojem. Rovněž se můžete obeznámit se standardem, který poskytuje informace o správném formátování časových razítek, například na této stránce.

Nesprávný popis pokynu pro zpracování XML

Váš zdroj obsahuje pokyn pro zpracování, který nemá správnou syntaxi. Vyřešte tento problém a zadejte zdroj do nástroje pro ověření schématu XML.

Neplatný znak XML

Ve vašem zdroji se nachází neplatný znak XML. Ověřte, zda jsou textové řetězce a znaky ve vašem zdroji řádně kódovány.

Neplatná počáteční značka XML

Ve vašem zdroji se nachází neplatná počáteční značka XML. Seznam platných počátečních značek pro zdroj Hodnocení produktu naleznete v průvodci zdrojem.

Neplatná hodnota XML

Ve vašem zdroji byla zjištěna neplatná hodnota XML. Zkuste ověřit platnost zdroje pomocí nástroje pro ověření schématu XML a poté svůj zdroj znovu nahrajte.

Chybí obsah

Chybí text recenze. Google nepracuje s recenzemi bez přidruženého textu. Pokud byla tato informace vynechána, přidejte text recenze do zdroje. Pokyny k formátování této informace najdete v části <review> v průvodci zdrojem.

Chybí hodnocení

V recenzi chybí hodnota celkového hodnocení. Informace o formátování tohoto prvku najdete v části <ratings> průvodce zdrojem.

Chybí středník po referenci entity XML

Ve vašem zdroji chybí středník (;), který obvykle následuje po deklaraci entity, jako je $&quot či &amp;. Ověřte platnost zdroje pomocí nástroje pro ověření schématu XML a poté jej znovu nahrajte.

Chybí časové razítko

Chybí časové razítko. Časová razítka musí udávat, kdy byla recenze napsána, a mohou obsahovat údaje o datu, času a časové zóně, např.:

2014-04-21T11:07:07-06:00

2014-04-21T18:00:00+01:00

2014-04-21T00:00:00Z

Postup implementace značky <review_timestamp> do vzorového zdroje najdete v průvodci zdrojem. Zkuste také ověřit platnost zdroje pomocí nástroje pro ověření schématu XML a poté svůj zdroj znovu nahrajte. Další informace o ověřování schématu XML naleznete na naší stránce nápovědy.

Chybí koncový znak > u značky XML

Některé značce ve zdroji chybí koncová špičatá závorka >. Ověřte platnost zdroje pomocí nástroje pro ověření schématu XML a poté jej znovu nahrajte.

Chybějící deklarace XML na začátku zdroje

Ve zdroji chybí deklarace XML, například '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'. Přijdete tuto deklaraci na první řádku zdroje a poté jej znovu nahrajte.

Neshoda počáteční a koncové značky XML

Zdroj obsahuje počáteční a koncové značky XML, které se neshodují. Seznam platných počátečních a koncových značek pro zdroj Hodnocení produktu naleznete v průvodci zdrojem.

Analýza selhala

Zdroj se nepodařilo analyzovat a nedošlo k extrakci žádných recenzí. Zkuste ověřit platnost zdroje pomocí nástroje pro ověření schématu XML a poté jej znovu nahrajte. Další informace o validátorech schématu XML naleznete na naší stránce nápovědy.

Neznámá reference entity XML

Jedna nebo více entit ve zdroji odkazuje na deklaraci entity, kterou nelze identifikovat. Napravte tento problém, ověřte platnost zdroje pomocí nástroje pro ověření schématu XML a znovu jej nahrajte.

Nepodporovaná hodnota parametru collection_method

Metoda shromažďování dat není podporována. Nepovinný údaj <collection method> neodpovídá platným hodnotám „unsolicited“ nebo „post_fulfillment“. Podrobnosti o tom, co tyto hodnoty znamenají, najdete v průvodci zdrojem.

Nepodporované hodnocení

Hodnocení uvedené v recenzi není podporováno. Zadané hodnota nejspíš nespadá do rozsahu definovaného minimální a maximální hodnotou včetně. Chybová zpráva tohoto problému v diagnostice hodnocení produktů by měla obsahovat minimální a maximální hodnoty stanovené pro zdroj, pokud byly zadány. Prvek <ratings> obsahuje prvek <overall> s hodnotami „min“ a „max“. Pokyny k formátování tohoto prvku najdete v průvodci zdrojem.

Nepodporované značky

Recenze obsahuje nepodporované značky. Může jít například o opakovaně použité tečky, Vzhledem k tomu, že se jedná o opakovaný problém, nelze recenzi úspěšně zpracovat. Odstraňte z recenze přebytečné znaky. Na vzorový zdroj se můžete podívat v průvodci zdrojem.

Nepodporovaný typ názvu

Název recenze není podporován. Obsah prvku <title> je nutné nahradit typem nonEmptyStringType. Informace o přidávání prvku <title> a dalších prvků <review> najdete v průvodci zdrojem.

Nesprávná značka XML nejvyšší úrovně

Prvek <feed> nejvyšší úrovně by měl obsahovat pouze značky uvedené ve specifikacích zdroje Hodnocení produktu. Ověřte, zda zdroj obsahuje správné značky.

Chyba XML

Při analýze zdroje došlo k chybě XML a je možné, že nebyly extrahovány žádné recenze. Bude nutné prozkoumat kontext chyby, aby bylo možné zjistit, kde v souboru zdroje se nachází. K nalezení a vyřešení konkrétní chyby použijte nástroj pro ověření schématu XML. Další informace o ověření schématu XML naleznete na naší stránce nápovědy.

Chybějící URL systému XML nebo veřejná URL

V deklaraci XML DOCTYPE chybí veřejná URL nebo URL systému XML. Opravte tuto chybu a poté zdroj znovu nahrajte.

Neuzavřená značka XML

Ve zdroji se nachází nesprávná koncová značka. Informace o správném ukončování značek naleznete v průvodci zdrojem.

Upozornění

Komentář obsahuje URL

Recenze obsahuje adresu URL. V obsahu recenze se nesmí nacházet odkazy na jiné weby. Podrobnější informace najdete v programových zásadách.

Nesprávný formát URL

Uvedená adresa URL není správná. Tento zdroj vyžaduje prvky <review_url> a <product_url>. Prvek <review_url> je rozšířením typu httpUrlType a obsahuje odkaz na vstupní stránku recenze. Prvek <product_url> obsahuje URL recenze a může mít stejnou hodnotu jako prvek <review_url>, pokud jsou URL recenze a produktu totožné. Informace o formátování těchto prvků najdete v částech <review_url> a <product_url> průvodce zdrojem.

Chybí product_id

Google přiřazuje produktům recenze na základě globálně jedinečných identifikátorů produktů. Doporučeným identifikátorem pro přiřazování recenzí je kód GTIN Chybí product_id. Další informace o jedinečných identifikátorech najdete v centru nápovědy. Aby bylo zajištěno správné přiřazení produktu, musí být v produktových datech v každé recenzi alespoň jeden z doporučených identifikátorů. Pokyny pro přidávání kódu GTIN najdete v našem průvodci zdrojem. Pokud není možné poskytnout tyto globálně jedinečné identifikátory, Google se pokusí recenzi přiřadit na základě dalších metadat, například SKU a URL produktu, problém s přiřazováním však může přetrvat.

Chybí obsah parametru product_id

Recenzi chybí prvek <product_ids>, díky němuž je možné propojovat recenze a produkty. Informace o prvcích, které je možné využívat spolu se značkou <product_ids>, najdete v průvodci zdrojem. Nejdůležitějším ID produktu je jedinečný identifikátor, například kód GTIN. Další informace o jedinečných identifikátorech najdete v centru nápovědy.

Chybí typ parametru product_id

Chybí typ parametru <product_id>. Vzorový zdroj v průvodci zdrojem vám ukáže, jak tento prvek do zdroje implementovat.

Chybí product_url

Chybí <product_url>. Vzorový zdroj v průvodci zdrojem vám ukáže, jak tento prvek do zdroje implementovat.

Chybí review_id

V recenzi chybí ID recenze. ID recenze je trvalý jedinečný identifikátor recenze produktu, který je nezbytný k jedinečné identifikaci každé recenze. Zákazníkům se ID nezobrazí, ale můžete jeho pomocí vyhledat své recenze. Aktualizujte zdroj recenzí tak, aby u všech vašich recenzí obsahoval atribut <review_id> s unikátní hodnotou. Postup implementace atributu <review_id> do zdroje naleznete v průvodci zdrojem.

Chybí jméno recenzenta

Chybí jméno recenzenta. Prvek <name> je rozšířením typu nonEmptyStringType a obsahuje jméno nebo alias recenzenta. Pokud je recenzent anonymní, je možné jej označit atributem „is_anonymous“ (je anonymní). Pokyny pro formátování prvku <reviewer> <name> se nacházejí v průvodci zdrojem.

Chybí review_url

Chybí <review_url>. Vzorový zdroj v průvodci zdrojem vám ukáže, jak tento prvek do zdroje implementovat.

Neznámý jazyk

Jazyk použitý ve zdroji není známý. Na této stránce naleznete seznam jazyků podporovaných ve službě Merchant Center.

Zbytečné značky

Tato recenze obsahuje zbytečné značky. Může jít například o opakovaně použité tečky, Odstraňte z recenze přebytečné značky. Na vzorový zdroj se můžete podívat v průvodci zdrojem.

Nepodporované znaky v poznámce

Recenze obsahuje nepodporované znaky v poznámce ( ). Náhradní znaky se používají jako zástupce neznámých, nerozpoznaných nebo nevyjádřitelných znaků. Odstraňte z recenze náhradní znaky. Na vzorový zdroj se můžete podívat v průvodci zdrojem.

Nepodporovaný typ parametru product_id

Typ parametru <product_id> není podporován. Pro tuto značku lze jako hodnotu použít mimo jiné jedinečné identifikátory, například kód GTIN. Podrobnost najdete v našem průvodci zdrojem. Další informace o jedinečných identifikátorech najdete v centru nápovědy.

Nepodporované jméno recenzenta

Jméno recenzenta se zdá být nepodporované. Mezi nepodporované hodnoty patří například celé jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo jiné osobní údaje.

  • Pokud vaše data obsahují celá jména nebo jiné osobní údaje, použijte pseudonymy nebo jména zkraťte. Jméno Jana Svobodová například můžete zkrátit na Jana S.
  • Pokud osobní údaje odstranit nelze, použijte atribut is_anonymous. Příklad: <name is_anonymous="true">Anonym</name>.
Nepovoleno Příklady Doporučení
Celá jména Jana Nováková Jana S., Jana, JS
E-mailové adresy jane.smith@example.com Označte jako anonymní
Výrazy, které obsahují celé jméno nebo jiné osobní údaje zakaznikjanasvobodova Označte jako anonymní
Nepodporovaný typ parametru review_url

Typ adresy URL recenze v tomto zdroji není podporován. Hodnota <review_url> musí být „singleton“ nebo „group“. Podrobnosti o tom, co tyto hodnoty znamenají, najdete v průvodci zdrojem.

Oznámení

Recenze nízké kvality

Analýza kvality této recenze odhalila, že nesplňuje kvalitativní požadavky na zobrazení a je nízké kvality.

Spam (označen majitelem obsahu)

Recenze byla prostřednictvím atributu <is_spam> označena jako spam; nebude se proto zobrazovat. Další informace o atributu <is_spam> najdete v průvodci zdrojem.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
7559799448850770617
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
71525