shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển]: Định nghĩa

 
Thuộc tính shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển] cho phép bạn đưa thông tin trọng lượng vào để sử dụng khi tính toán chi phí vận chuyển thông qua cài đặt Merchant Center. Ví dụ: bạn sẽ dùng thuộc tính shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển] khi sử dụng cách tính phí vận chuyển của hãng vận tải.

An illustration showing a package on a scale

Trường hợp sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm 

Nếu cài đặt thông tin vận chuyển trong tài khoản Merchant Center dựa trên trọng lượng thì bạn phải sử dụng thuộc tính shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển] để gửi trọng lượng cho từng sản phẩm. Các phương thức tính toán phí vận chuyển bằng trọng lượng bao gồm cước vận chuyển của hãng vận tải và bảng trọng lượng vận chuyển. Tìm hiểu thêm về cài đặt thông tin vận chuyển.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về thời điểm và cách thức gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về cách gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Số và đơn vị
Các đơn vị được hỗ trợ

Đối với đơn vị đo lường Anh: 0–2000 lb
Đối với chỉ số: 0–1000 kg

Các giá trị được hỗ trợ: lb, oz, g và kg

Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

3 kg

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:shipping_weight>3 kg</g:shipping_weight>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Hãy đảm bảo bạn chỉ sử dụng thuộc tính này nếu bạn chắc chắn sản phẩm của mình không gắn với bất kỳ số nhận dạng sản phẩm duy nhất nào. 
  • Các sản phẩm sẽ bị từ chối nếu thuộc tính identifier_exists [có_mã_nhận_dạng] được đặt một cách không chính xác thành giá trị không hoặc sai trong khi có bằng chứng cho thấy có tồn tại số nhận dạng sản phẩm duy nhất.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Thiết lập dịch vụ vận chuyển qua Merchant Center. Để tận dụng trọng lượng mà bạn gửi, hãy đảm bảo thiết lập dịch vụ vận chuyển qua Merchant Center. Tìm hiểu thêm về cách cấu hình cài đặt thông tin vận chuyển.
  • Sử dụng trọng lượng vận chuyển thực tế. Một số hãng vận tải tính cả trọng lượng và kích thước gói khi tính toán chi phí vận chuyển. Khi bạn sử dụng cài đặt do hãng vận tải tính toán, chúng tôi sẽ tính chi phí vận chuyển áp dụng dựa trên cả trọng lượng và kích thước. Hãy gửi kích thước thông qua shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển], shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển]shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển].
  • Tôn trọng giới hạn trọng lượng của hãng vận tải. Tất cả các hãng vận tải đều có giới hạn về loại hàng có thể vận chuyển khi sử dụng dịch vụ của họ và hầu hết không chấp nhận những gói vượt một trọng lượng nhất định. Phí vận chuyển của hãng vận tải không hỗ trợ các sản phẩm vượt quá giới hạn và bạn nên xác định chi phí vận chuyển cho các sản phẩm này bằng cách sử dụng bảng vận chuyển. Tìm hiểu thêm về phí vận chuyển của hãng vận tải t và các quốc gia / hãng vận tải được hỗ trợ.

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong phần Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Phí chuyên chở, hình thức vận chuyển nhỏ hơn tải trọng xe tải (LTL)
  • Gửi trọng lượng bằng thuộc tính shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển].
  • Gửi kích thước bằng các thuộc tính shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển], shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển]shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển].
  • Sử dụng bảng vận chuyển để thiết lập chi phí vận chuyển LTL trong cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Cước phí do hãng vận tải tính không hỗ trợ giá LTL cho các sản phẩm nặng hoặc lớn.
  • Gửi thuộc tính shipping_label [nhãn_vận_chuyển] để chỉ định hạng vận chuyển cho từng sản phẩm và xác định nhiều nhóm vận chuyển trong Merchant Center. Sau đó, bạn có thể tạo bảng cụ thể cho từng hạng vận chuyển.
  • Sử dụng mức phí vận chuyển cao nhất mà người dùng có thể phải trả. Nếu gặp khó khăn khi gửi mức phí vận chuyển chính xác (ví dụ: do việc tính chi phí theo thời gian thực khi thanh toán) thì bạn nên gửi mức phí vận chuyển cao nhất mà người dùng có thể phải trả.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false