Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính trọng lượng vận chuyển [shipping_weight]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

 

Thuộc tính trọng lượng vận chuyển [shipping_weight] cho phép bạn đưa thông tin về trọng lượng vào để sử dụng khi tính toán phí vận chuyển thông qua chế độ cài đặt trong Merchant Center. Ví dụ: Bạn cần gửi thuộc tính trọng lượng vận chuyển khi sử dụng phí do hãng vận chuyển tính.

An illustration showing a package on a scale

Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Nếu bạn thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển trong tài khoản Merchant Center dựa trên trọng lượng, hãy dùng thuộc tính trọng lượng vận chuyển [shipping_weight] để gửi trọng lượng cho từng sản phẩm. Các phương thức để tính phí vận chuyển bằng trọng lượng gồm có cước phí do hãng vận chuyển tính và bảng trọng lượng vận chuyển. Nếu trọng lượng của sản phẩm vượt quá giá trị được hỗ trợ, hãy dùng thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label] để thiết lập mức phí vận chuyển. Tìm hiểu thêm về chế độ cài đặt thông tin vận chuyển

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Loại Số và đơn vị
Các đơn vị được hỗ trợ

Các giá trị được hỗ trợ: lb, oz, gkg

Giới hạn

Đối với đơn vị đo lường Anh: 0–2000 lb
Đối với đơn vị đo lường quốc tế: 0–1000 kg

Lưu ý: Hỗ trợ dấu thập phân đối với các giá trị.
Ví dụ: 1.25 kg
Trường lặp lại Không
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu

3 kg

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:shipping_weight>3 kg</g:shipping_weight>

 

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài nguyên Content API for Shopping.

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Thiết lập dịch vụ vận chuyển qua Merchant Center. Để tận dụng dữ liệu trọng lượng mà bạn gửi, hãy thiết lập dịch vụ vận chuyển thông qua Merchant Center.
  • Sử dụng trọng lượng vận chuyển thực tế. Một số hãng vận tải tính cả trọng lượng và kích thước gói khi tính toán chi phí vận chuyển. Khi bạn sử dụng chế độ dùng giá do hãng vận chuyển tính toán, chúng tôi sẽ tính chi phí vận chuyển áp dụng dựa trên cả trọng lượng và kích thước. Gửi kích thước bằng các thuộc tính chiều dài vận chuyển [shipping_length], chiều rộng vận chuyển [shipping_width] và chiều cao vận chuyển [shipping_height].
  • Tuân thủ giới hạn trọng lượng của hãng vận chuyển. Tất cả các hãng vận chuyển đều quy định giới hạn đối với hàng hóa có thể vận chuyển bằng dịch vụ của họ và hầu hết các hãng vận chuyển đều không chấp nhận những gói hàng vượt quá trọng lượng. Cước phí của hãng vận chuyển không hỗ trợ những sản phẩm vượt quá giới hạn này. Do đó, bạn nên xác định phí vận chuyển cho các sản phẩm đó bằng bảng phí vận chuyển.

Nguyên tắc bổ sung

Xem từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

Vận chuyển hàng cồng kềnh, hình thức vận chuyển nhỏ hơn tải trọng xe tải (LTL)
  • Sử dụng bảng phí vận chuyển để thiết lập phí vận chuyển LTL trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Cước phí do hãng vận chuyển tính không hỗ trợ giá LTL cho các sản phẩm nặng hoặc lớn.
  • Gửi thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label] để chỉ định hạng vận chuyển cho từng sản phẩm và quy định nhiều nhóm vận chuyển trong Merchant Center. Sau đó, bạn có thể tạo bảng cụ thể cho từng hạng vận chuyển.
  • Sử dụng phí vận chuyển cao nhất mà người dùng có thể phải trả. Nếu gặp khó khăn trong việc gửi phí vận chuyển chính xác (ví dụ như do việc tính chi phí theo thời gian thực khi thanh toán) thì bạn nên gửi phí vận chuyển cao nhất mà người dùng có thể phải trả.
 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính