shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển]: Định nghĩa

 
Thuộc tính shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển] cho phép bạn đưa thông tin trọng lượng vào để sử dụng khi tính toán chi phí vận chuyển thông qua cài đặt Merchant Center. Ví dụ: bạn sẽ dùng thuộc tính shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển] khi sử dụng cách tính phí vận chuyển của hãng vận tải.

An illustration showing a package on a scale

Thời điểm sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm 

Nếu cài đặt thông tin vận chuyển trong tài khoản Merchant Center dựa trên trọng lượng thì bạn phải sử dụng thuộc tính shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển] để gửi trọng lượng cho từng sản phẩm. Các phương thức tính toán phí vận chuyển bằng trọng lượng bao gồm cước vận chuyển của hãng vận tải và bảng trọng lượng vận chuyển. Tìm hiểu thêm về cài đặt thông tin vận chuyển.

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại Số và đơn vị
Các đơn vị được hỗ trợ

Đối với hệ đo lường Hoa Kỳ: 0–2000 lbs
Đối với hệ đo lường mét: 0–1000 kg

Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu

3 kg

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:shipping_weight>3 kg</g:shipping_weight>

Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình và nhận được hiệu suất tốt nhất từ ​​quảng cáo.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

  • Không có yêu cầu tối thiểu cho thuộc tính này. Hãy lưu ý rằng bạn vẫn cần tuân theo các nguyên tắc định dạng nếu không sẽ không thể sử dụng các thông tin mình gửi.

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

  • Thiết lập dịch vụ vận chuyển qua Merchant Center. Để tận dụng trọng lượng mà bạn gửi, hãy đảm bảo thiết lập dịch vụ vận chuyển qua Merchant Center. Tìm hiểu thêm về cách cấu hình cài đặt thông tin vận chuyển.
  • Sử dụng trọng lượng vận chuyển thực tế. Một số hãng vận tải tính cả trọng lượng và kích thước gói khi tính toán chi phí vận chuyển. Khi bạn sử dụng cài đặt do hãng vận tải tính toán, chúng tôi sẽ tính chi phí vận chuyển áp dụng dựa trên cả trọng lượng và kích thước. Hãy gửi kích thước thông qua shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển], shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển]shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển].
  • Tôn trọng giới hạn trọng lượng của hãng vận tải. Tất cả các hãng vận tải đều có giới hạn về loại hàng có thể vận chuyển khi sử dụng dịch vụ của họ và hầu hết không chấp nhận những gói vượt một trọng lượng nhất định. Phí vận chuyển của hãng vận tải không hỗ trợ các sản phẩm vượt quá giới hạn và bạn nên xác định chi phí vận chuyển cho các sản phẩm này bằng cách sử dụng bảng vận chuyển. Tìm hiểu thêm về phí vận chuyển của hãng vận tải t và các quốc gia / hãng vận tải được hỗ trợ.

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu dành cho mình, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Phí chuyên chở, nhỏ hơn tải trọng xe tải (LTL)
  • Gửi trọng lượng sử dụng thuộc tính shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển]
  • Gửi các tham số bằng cách sử dụng shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển], shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển]shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển].
  • Sử dụng bảng vận chuyển để thiết lập chi phí vận chuyển LTL trong cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Cước vận chuyển của hãng vận tải không hỗ trợ giá LTL cho các sản phẩm nặng hoặc lớn.
  • Gửi thuộc tính shipping_label [nhãn_vận_chuyển] để chỉ định hạng vận chuyển cho mỗi sản phẩm và xác định nhiều nhóm vận chuyển trong Merchant Center. Sau đó, bạn có thể tạo ra bảng cụ thể cho từng hạng vận chuyển.
  • Sử dụng mức phí vận chuyển cao nhất mà người dùng có thể trả. Nếu gặp khó khăn khi gửi chi phí vận chuyển chính xác (ví dụ: do tính toán chi phí trong thời gian thực khi thanh toán) thì bạn nên gửi chi phí vận chuyển cao nhất mà người dùng có thể trả.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?