Thuộc tính trọng lượng vận chuyển [shipping_weight]

 
Thuộc tính trọng lượng vận chuyển [shipping_weight] cho phép bạn đưa thông tin về trọng lượng vào để sử dụng khi tính toán phí vận chuyển thông qua phần cài đặt trong Merchant Center. Ví dụ: bạn cần gửi thuộc tính trọng lượng vận chuyển khi sử dụng phí do hãng vận chuyển tính.

An illustration showing a package on a scale

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Nếu bạn thiết lập phần cài đặt thông tin vận chuyển trong tài khoản Merchant Center dựa trên trọng lượng, hãy dùng thuộc tính trọng lượng vận chuyển [shipping_weight] để gửi trọng lượng cho từng sản phẩm. Các phương thức để tính phí vận chuyển bằng trọng lượng gồm có cước phí do hãng vận chuyển tính và bảng trọng lượng vận chuyển. Nếu trọng lượng của sản phẩm vượt quá giá trị được hỗ trợ, hãy dùng thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label] để thiết lập mức phí vận chuyển. Tìm hiểu thêm về phần cài đặt thông tin vận chuyển

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Số và đơn vị
Các đơn vị được hỗ trợ

Các giá trị được hỗ trợ: lb, oz, gkg

Giới hạn

Đối với đơn vị đo lường Anh: 0–2000 lb
Đối với đơn vị đo lường quốc tế: 0–1000 kg

Lưu ý: Hỗ trợ dấu thập phân đối với các giá trị.
Ví dụ: 1.25 kg
Trường lặp lại Không
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu

3 kg

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:shipping_weight>3 kg</g:shipping_weight>
Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Cung cấp ngày, tối đa là 1 năm trong tương lai.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong phần Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Vận chuyển hàng cồng kềnh, hình thức vận chuyển nhỏ hơn tải trọng xe tải (LTL)
  • Sử dụng bảng phí vận chuyển để thiết lập phí vận chuyển LTL trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Cước phí do hãng vận chuyển tính không hỗ trợ giá LTL cho các sản phẩm nặng hoặc lớn.
  • Gửi thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label] để chỉ định hạng vận chuyển cho từng sản phẩm và quy định nhiều nhóm vận chuyển trong Merchant Center. Sau đó, bạn có thể tạo bảng cụ thể cho từng hạng vận chuyển.
  • Sử dụng phí vận chuyển cao nhất mà người dùng có thể phải trả. Nếu gặp khó khăn trong việc gửi phí vận chuyển chính xác (ví dụ như do việc tính chi phí theo thời gian thực khi thanh toán) thì bạn nên gửi phí vận chuyển cao nhất mà người dùng có thể phải trả.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false
false