shipping_weight [fraktvikt]: Definition

Med attributet shipping_weight [fraktvikt] kan du ta med vikten i beräkningen av fraktkostnaden med Merchant Center-inställningarna. Du använder till exempel shipping_weight [fraktvikt] när du använder speditörsberäknade priser.

An illustration showing a package on a scale

Användningsområde

Valfritt för varje produkt 

Om du ställer in kontots fraktinställningar i Merchant Center baserat på vikt, använder du sedan attributet shipping_weight [fraktvikt] till att skicka in vikten för varje produkt. Metoder som beräknar fraktpriser utifrån vikt innefattar speditörsberäknade priser och tabeller för fraktvikt. Läs mer om fraktinställningar.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar. 

Typ Siffror plus enhet
Enheter som stöds

Brittiska enheter: 0–2 000 lbs
Metriska enheter: 0–1 000 kg

Upprepat fält Nej
 
Filformat Exempelposter
Textflöde

3 kg

XML-flöde <g:shipping_weight>3 kg</g:shipping_weight>

Läs mer om format i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter och får det bästa resultatet från dina annonser.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att visa annonser för din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot. 

  • Det finns inga minimikrav för det här attributet. Tänk på att du fortfarande måste följa riktlinjerna för formatering, annars går det inte att använda informationen du skickar in.

Tips

Här är tips som kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera produktdata för prestanda. 

  • Konfigurera frakttjänster via Merchant Center. Om du ska kunna använda den vikt du skickar in ska du först se till att konfigurera frakttjänster via Merchant Center. Läs mer om att konfigurera fraktinställningar.
  • Använd den faktiska fraktvikten. En del speditörer tar med både vikt och paketmått när de beräknar fraktkostnaden. När du använder en speditörsbaserad inställning beräknar vi fraktkostnaden utifrån både vikt och mått. Skicka in måtten med shipping_length [fraktemballagets_längd], shipping_width [fraktemballagets_bredd] och shipping_height [fraktemballagets_höjd].
  • Respektera speditörens viktgränser. Alla speditörer har gränser för vad som kan fraktas med deras tjänster och de flesta speditörer tar inte emot paket som överskrider en bestämd vikt. Speditörspriserna omfattar inte produkter som överskrider de här begränsningarna och du bör ange fraktkostnader för dem med hjälp av frakttabellerna. Läs mer om speditörsberäknade priser och länder/speditörer som stöds.

Ytterligare riktlinjer

Läs varje avsnitt noggrant för att avgöra om kraven gäller för ditt land eller din produkt. Om du inte följer kraven som gäller för dig underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

Godsfrakt, samlastningstransporter (Less Than Truckload)
  • Ange vikt med hjälp av attributet shipping_weight [fraktvikt]
  • Ange mått med hjälp av shipping_length [fraktemballagets_längd], shipping_width [fraktemballagets_bredd] och shipping_height [fraktemballagets_höjd].
  • Använd en frakttabell till att ställa in kostnader för samlastningstransport i kontots fraktinställningar. Speditörsberäknade priser har inte stöd för prissättning för samlastningstransport för tunga och stora produkter.
  • Skicka in attributet shipping_label [fraktetikett] för att tilldela varje produkt en godsklass och ange flera fraktgrupper i Merchant Center. Sedan kan du skapa tabeller som är specifika för varje godsklass.
  • Använd högsta möjliga fraktkostnad en användare kan betala. Om du har svårt att skicka in korrekt fraktkostnad (t.ex. på grund av kostnadsberäkningar i realtid i kassan), bör du ange den högsta möjliga fraktkostnad en användare kan betala.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt