shipping_weight [hmotnosť_balíka]: definícia

 
Pomocou atribútu shipping_weight [hmotnosť_balíka] môžete uviesť hmotnosť, ktorá sa použije pri výpočte dopravného podľa nastavení v účte Merchant Center. Atribút shipping_weight [hmotnosť_balíka] je napríklad dôležitý pri používaní sadzieb vypočítavaných dopravcom.

An illustration showing a package on a scale

Kedy ich použiť

Nepovinné pre každý výrobok. 

Ak si v službe Merchant Center nastavíte dopravné na základe hmotnosti, uveďte pomocou atribútu shipping_weight [hmotnosť_balíka] hmotnosť jednotlivých výrobkov. Hmotnosť je dôležitá, ak používate sadzby vypočítané dopravcom alebo tabuľky využívajúce hmotnosť. Prečítajte si ďalšie informácie o nastaveniach dopravy.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Číslo a jednotka
Podporované jednotky

Anglo‑americká sústava jednotiek: 0 – 2 000 lb
Metrická sústava jednotiek: 0 – 1 000 kg

Podporované hodnoty: lb, oz, g a kg

Opakované pole Nie
 
Formát súboru Príklad záznamu
Textový informačný kanál

3 kg

Informačný kanál vo formáte XML <g:shipping_weight>3 kg</g:shipping_weight>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

  • Používajte tento atribút iba vtedy, keď váš výrobok určite nemá priradený žiadny jedinečný identifikátor výrobku. 
  • Položky, v prípade ktorých je atribút identifier_exists [identifikátor_existuje] nesprávne nastavený na hodnotu no [nie] alebo false [nepravda], pričom jedinečný identifikátor výrobku preukázateľne existuje, budú zamietnuté.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Nastavte zásielkové služby v účte Merchant Center. Ak chcete používať odosielanú hmotnosť zásielky, musíte mať v účte Merchant Center nastavené zásielkové služby. Prečítajte si ďalšie informácie o nakonfigurovaní nastavení dopravy.
  • Použite skutočnú hmotnosť zásielky. Niektorí dopravcovia zohľadňujú pri výpočte ceny za dopravu hmotnosť aj rozmery zásielky. Ak používate výpočet dopravcu, výsledné dopravné vypočítame na základe hmotnosti aj rozmerov. Rozmery zásielky uveďte v atribútoch shipping_length [dĺžka_balíka], shipping_width [šírka_balíka]shipping_height [výška_balíka].
  • Rešpektujte hmotnostné obmedzenia dopravcu. Všetci dopravcovia majú obmedzenia na prepravovaný tovar a väčšina z nich neprijíma balíky prekračujúce určitú hmotnosť. Sadzby vypočítané dopravcom nepodporujú výrobky, ktoré prekračujú obmedzenia. Pre takéto výrobky definujte dopravné pomocou dopravných tabuliek. Prečítajte si ďalšie informácie o sadzbách vypočítavaných dopravcom a o podporovaných krajinách a dopravcoch.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Nákladná a dokládková doprava
  • Hmotnosť uveďte pomocou atribútu shipping_weight [hmotnosť_balíka].
  • Rozmery uveďte pomocou atribútov shipping_length [dĺžka_balíka], shipping_width [šírka_balíka]shipping_height [výška_balíka].
  • Na výpočet dopravného dokládkovej dopravy použite tabuľku dopravného v nastaveniach dopravy v účte. Systém sadzieb vypočítaných dopravcom nepodporuje dokládkovú dopravu v prípade ťažkých alebo veľkých výrobkov.
  • Odoslaním atribútu shipping_label [štítok_dopravného] priraďte k jednotlivým výrobkom triedu nákladu a v službe Merchant Center definujte rôzne skupiny dopravného. Pre každú triedu nákladu môžete vytvoriť samostatnú tabuľku.
  • Uveďte najvyššie dopravné, ktoré môže používateľ zaplatiť. Ak je presný výpočet dopravného komplikovaný (napríklad preto, že cena sa vypočítava v reálnom čase až v pokladnici), je potrebné uviesť najvyššie dopravné, ktoré môže používateľ teoreticky zaplatiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false