shipping_weight [waga_przesyłki]: definicja

Atrybut shipping_weight [waga_przesyłki] pozwala podać wartość dotyczącą wagi przy obliczaniu kosztów dostawy w ustawieniach Merchant Center. Atrybutu shipping_weight [waga_przesyłki] możesz użyć na przykład przy obliczaniu stawek przewoźnika.

An illustration showing a package on a scale

Kiedy używać

Opcjonalny dla każdego produktu 

Jeśli skonfigurujesz na koncie ustawienia dostawy w Merchant Center na podstawie wagi, użyj atrybutu shipping_weight [waga_przesyłki], aby przesłać wartość wagi dla każdego produktu. Metody używane do obliczania kosztów dostawy za pomocą wartości wagi obejmują stawki przewoźnika i tabele z wagą przesyłki. Więcej informacji o ustawieniach dostawy

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Typ Liczba z jednostką
Obsługiwane jednostki

System imperialny: 0–2000 lbs
System metryczny: 0–1000 kg

Obsługiwane wartości: lb, oz, g i kg

Pole powtarzane Nie
 
Format pliku Przykładowy wpis
Plik danych w formacie tekstowym

3 kg

Plik danych XML <g:shipping_weight>3 kg</g:shipping_weight>

Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

  • Używaj tego atrybutu tylko wtedy, gdy masz pewność, że Twój produkt nie ma przypisanego unikalnego identyfikatora produktu. 
  • Produkty, w przypadku których atrybut identifier_exists [z_identyfikatorem] ma nieprawidłową wartość no [nie] lub false [fałsz], choć w rzeczywistości mają unikalny identyfikator, zostaną odrzucone.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

  • Konfiguruj usługi dostawy za pomocą Merchant Center. Aby wykorzystać podaną przez Ciebie wagę produktu, skonfiguruj usługi dostawy w Merchant Center. Więcej informacji o konfigurowaniu ustawień dostawy
  • Użyj faktycznej wagi przesyłki. Przy obliczaniu kosztów dostawy niektórzy przewoźnicy uwzględniają nie tylko wagę, lecz także wymiary przesyłki. Gdy korzystasz z ustawienia przewoźnika, obliczymy obowiązujący koszt dostawy na podstawie wagi i wymiarów. Wymiary możesz przesłać za pomocą atrybutów shipping_length [długość_przesyłki], shipping_width [szerokość_przesyłki]shipping_height [wysokość_przesyłki].
  • Przestrzegaj limitów dotyczących wagi ustalonych przez przewoźnika. Każdy przewoźnik ustala limity dotyczące rodzaju produktów, które można wysyłać, korzystając z ich usług. Większość przewoźników nie wysyła przesyłek powyżej określonego limitu wagowego. Stawki przewoźnika nie mają zastosowania w przypadku produktów o wadze przekraczającej ten limit. Koszt ich dostawy musisz określić za pomocą tabel dostawy. Więcej informacji o stawkach przewoźnika i obsługiwanych krajach/przewoźnikach

Dodatkowe wskazówki

Przejrzyj uważnie wszystkie sekcje, aby sprawdzić, czy wymagania dotyczą Twojego kraju lub produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt i powiadomimy Cię o tym w sekcji Diagnostyka na koncie Merchant Center.

Przewóz towarów, przewozy małych ładunków (LTL)
  • Prześlij wagę, używając atrybutu shipping_weight [waga_przesyłki].
  • Prześlij wymiary, używając atrybutów shipping_length [długość_przesyłki], shipping_width [szerokość_przesyłki] i shipping_height [wysokość_przesyłki].
  • Użyj tabeli dostaw, aby skonfigurować koszty dostawy LTL w ustawieniach dostawy na koncie. Stawki przewoźnika nie mają zastosowania w cenniku LTL dla produktów ciężkich lub dużych.
  • Prześlij atrybut shipping_label [etykieta_wysyłki], aby przypisać każdemu produktowi klasę towarową i określić kilka grup dostaw w Merchant Center. Dla każdej klasy towarowej możesz utworzyć określone tabele.
  • Użyj możliwie najwyższej stawki dostawy, którą użytkownik może zapłacić. Jeśli masz problemy z przesłaniem dokładnego kosztu dostawy (np. ze względu na wyliczenia rzeczywistych kosztów podczas procesu płatności), musisz przesłać najwyższy możliwy koszt dostawy, który może zapłacić użytkownik.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem