size_system [veľkostný_systém]: definícia

 
Pomocou atribútu size_system [veľkostný_systém] môžete uviesť krajinu, ktorej veľkostný systém pri danom výrobku používate. Táto informácia pomáha vytvárať presné filtre, pomocou ktorých môžu používatelia spresniť výsledky vyhľadávania. Veľkostný systém, ktorý odošlete, ovplyvní vyhľadávanie, filtrovanie a  spôsob, akým sa budú jednotlivé varianty zobrazovať v reklame.

Kedy ich použiť

Nepovinné pre každý výrobok.

Ak pomocou atribútu size [veľkosť] odosielate údaje o veľkosti, uveďte aj atribút size_system [veľkostný_systém], pomocou ktorého upresníte používaný veľkostný systém. 

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Podporované hodnoty
 • AU
 • BR
 • CN (Čína)
 • DE
 • EU
 • FR
 • IT
 • JP
 • MEX
 • UK
 • US
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Príklad záznamu
Text

US

Informačné kanály XML <g:size_system>US</g:size_system>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Používajte tento atribút iba vtedy, keď váš výrobok určite nemá priradený žiadny jedinečný identifikátor výrobku. 
 • Položky, v prípade ktorých je atribút identifier_exists [identifikátor_existuje] nesprávne nastavený na hodnotu no [nie] alebo false [nepravda], pričom jedinečný identifikátor výrobku preukázateľne existuje, budú zamietnuté.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Veľkostný systém uveďte pre všetky odevné výrobky. Uvedením veľkostného systému výrobku zabezpečíte správne zobrazenie veľkosti.
 • Uveďte správny systém pre každý výrobok. Ak predávate rôzne výrobky s rôznymi veľkostnými systémami, nezabudnite uviesť správny veľkostný systém. Ak ho neuvediete, použijeme štandardný systém pre cieľovú krajinu, čo však nemusí byť rovnaký systém, aký používa váš výrobok.
 • Uveďte atribút size [veľkosť]. Spolu s veľkostným systémom nezabudnite uviesť aj konkrétnu veľkosť vášho výrobku pomocou atribútu size [veľkosť].
 • Ak je to potrebné, uveďte atribút size_type [typ_veľkosti]. Pomocou atribútu size_type [typ_veľkosti] môžete označiť, že váš výrobok používa špecifický typ veľkosti.
 • Ak je to potrebné, uveďte atribút gender [pohlavie]. Uvedením atribútu gender [pohlavie] pomôžete zabezpečiť zobrazovanie výrobku v správnych výsledkoch vyhľadávania.

Príklady

Výrobok Minišaty

Cieľová krajina

Spojené kráľovstvo
title [názov] Čierne bodkované minišaty, veľkosť 10
size_system [veľkostný_systém] Spojené kráľovstvo
size_type [typ_veľkosti] petite [malé veľkosti]
size [veľkosť] 10
gender [pohlavie] female [ženy]

 

Výrobok Tenisová obuv
Cieľová krajina USA
title [názov] Biela tenisová obuv, veľkosť 8,5
size_system [veľkostný_systém]
gender [pohlavie] male [muži]
size [veľkosť] 8.5
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false