Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính ngày hết hạn [expiration_date]

A custom icon for Merchant Center Classic and Merchant Center Next.

Sử dụng thuộc tính ngày hết hạn [expiration_date] để ngừng đăng sản phẩm vào một ngày cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng thuộc tính này cho kho hàng với số lượng có hạn hoặc sản phẩm bán theo mùa.

Nội dung trong bài viết này

Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Hãy sử dụng thuộc tính ngày hết hạn [expiration_date] để gửi ngày hết hạn nếu bạn muốn đặt ngày hết hạn sớm hơn thời gian mặc định là 30 ngày. Dữ liệu sản phẩm sẽ hết hạn sau 30 ngày, sau đó sản phẩm sẽ ngừng xuất hiện.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo rằng Google hiểu được dữ liệu mà bạn gửi.

Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Loại

Ngày tháng, thời gian và múi giờ, tuân thủ tiêu chuẩn ISO 8601

(YYYY-MM-DDThh:mm[±hhmm] hoặc YYYY-MM-DDThh:mmZ)

Giới hạn 25 ký tự
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản 2016-02-24T00:30-0800
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:expiration_date>2016-02-24T00:30-0800</g:expiration_date>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài liệu về Content API for Shopping.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

  • Cung cấp một ngày, tối đa là 1 năm trong tương lai.
  • Lưu ý: Mặc dù mục đích của thuộc tính này là để sản phẩm ngừng xuất hiện ngay vào thời gian mà bạn gửi, nhưng thuộc tính này có thể phải mất vài giờ thì mới có tác dụng.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Ngoài ngày tháng, hãy chỉ định cả thời gian và múi giờ. Nếu bạn không chỉ định thì thời gian mặc định sẽ là 0 giờ (nửa đêm) theo múi giờ UTC.
  • Chỉ định thời điểm mà sản phẩm của bạn sẽ ngừng xuất hiện. Nếu bạn định bán sản phẩm trong một thời gian ngắn, hãy sử dụng thuộc tính này để ngừng đăng sản phẩm vào một ngày cụ thể.

Ví dụ

Sản phẩm cho phép đặt hàng trước và có ngày phát hành cụ thể

An example ad showing how you can select different sizes for a product

Dữ liệu sản phẩm của quần lửng quai đeo màu nâu
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Quần lửng quai đeo – nâu – L
Ngày hết hạn [expiration_date] 2016-12-25T00:01-0800
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525