Thuộc tính ngày hết hạn [expiration_date]

Sử dụng thuộc tính ngày hết hạn [expiration_date] để sản phẩm ngừng xuất hiện vào một ngày cụ thể. Ví dụ: bạn có thể cần dùng thuộc tính này cho các sản phẩm theo mùa hoặc có số lượng có hạn.

Trường hợp sử dụng

  • Không bắt buộc cho từng sản phẩm

Hãy sử dụng thuộc tính ngày hết hạn [expiration_date] để gửi ngày hết hạn nếu bạn muốn đặt ngày hết hạn sớm hơn thời gian mặc định là 30 ngày. Dữ liệu sản phẩm của bạn sẽ hết hạn sau 30 ngày vì dữ liệu không được cập nhật nữa, đồng thời sản phẩm của bạn sẽ ngừng hiển thị.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Loại

Ngày tháng, thời gian và múi giờ, tuân thủ tiêu chuẩn ISO 8601

(YYYY-MM-DDThh:mm[±hhmm] hoặc YYYY-MM-DDThh:mmZ)

Giới hạn 25 ký tự
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

2016-02-24T00:30-0800

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:expiration_date>2016-02-24T00:30-0800</g:expiration_date>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Lưu ý: Mặc dù mục đích của thuộc tính này là để ngăn sản phẩm xuất hiện ngay từ lúc mà bạn gửi, nhưng có thể phải mất vài giờ thì thuộc tính này mới có tác dụng.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Cung cấp ngày, tối đa là 1 năm trong tương lai.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Ngoài ngày tháng, hãy chỉ định cả thời gian và múi giờ. Nếu bạn không chỉ định thời gian, thì thời gian mặc định là 0 giờ (nửa đêm) theo múi giờ UTC.
  • Chỉ định thời điểm mà sản phẩm của bạn sẽ ngừng xuất hiện. Nếu bạn định bán sản phẩm trong một thời gian ngắn, hãy sử dụng thuộc tính này để ngừng hiển thị sản phẩm vào một ngày cụ thể.

Ví dụ

Sản phẩm cho phép đặt hàng trước và có ngày phát hành cụ thể

An example ad showing how you can select different sizes for a product

Dữ liệu sản phẩm của quần lửng quai đeo màu nâu
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Quần lửng quai đeo – nâu – L
Ngày hết hạn [expiration_date] 2016-12-25T00:01-0800
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
71525
false
false