expiration_date [ngày_hết_hạn]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính expiration_date [ngày_hết_hạn] để sản phẩm ngừng hiển thị quảng cáo vào một ngày cụ thể. Ví dụ: bạn có thể muốn ngừng hiển thị quảng cáo đối với các sản phẩm theo mùa hoặc giới hạn số lượng.

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Hãy sử dụng thuộc tính expiration_date [ngày_hết_hạn] để gửi ngày hết hạn nếu bạn muốn đặt ngày hết hạn sớm hơn mặc định là 30 ngày. Dữ liệu sản phẩm sẽ hết hạn sau 30 ngày do dữ liệu không còn cập nhật và các quảng cáo cho sản phẩm đó ngừng hiển thị. 

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại

Chỉ có ngày tháng, tuân thủ tiêu chuẩn ISO 8601

(YYYY-MM-DD)

Giới hạn 10 ký tự
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

2016-02-24

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:expiration_date>2016-02-24</g:expiration_date>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình trên Google. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Không có yêu cầu tối thiểu cho thuộc tính này. Hãy lưu ý rằng bạn vẫn cần tuân theo các nguyên tắc định dạng nếu không sẽ không thể sử dụng các thông tin mình gửi.

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

  • Chỉ định thời điểm quảng cáo nên ngừng hiển thị cho sản phẩm. Nếu bạn bán sản phẩm trong một thời gian ngắn, hãy sử dụng thuộc tính này để ngừng hiển thị quảng cáo vào một ngày cụ thể. 

Ví dụ

Sản phẩm có thể đặt hàng trước với ngày ra mắt cụ thể

An example ad showing how you can select different sizes for a product

Sản phẩm Quần soóc da
title [tiêu_đề] Quần soóc da - nâu - L
expiration_date [ngày_hết_hạn] 2016-12-25
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố