Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính ngày hết hạn [expiration_date]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Sử dụng thuộc tính ngày hết hạn [expiration_date] để ngừng đăng sản phẩm vào một ngày cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng thuộc tính này cho kho hàng với số lượng có hạn hoặc sản phẩm bán theo mùa.

Nội dung trong bài viết này

Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Tất cả sản phẩm trong tài khoản Merchant Center của bạn sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ lần làm mới gần nhất. Những sản phẩm được thêm trực tiếp trong Merchant Center sẽ không hết hạn. Tìm hiểu thêm về cách Thêm hoặc cập nhật nhanh sản phẩm ngay trong Merchant Center. Bạn có thể làm mới sản phẩm bằng cách gửi lại nguồn cấp dữ liệu hoặc lên lịch tải nguồn cấp dữ liệu lên thường xuyên. Google cũng sẽ thường xuyên kiểm tra trang web của bạn và tự động làm mới sản phẩm nếu có thể xác thực dữ liệu sản phẩm. Ví dụ: Bằng cách thu thập thông tin dữ liệu có cấu trúc schema.org trên trang đích của sản phẩm.

Nếu bạn muốn đặt ngày hết hạn cụ thể, hãy sử dụng thuộc tính ngày hết hạn [expiration_date] để gửi ngày đó. Sản phẩm của bạn sẽ hết hạn vào một ngày cụ thể hoặc 30 ngày sau lần làm mới gần nhất, tuỳ vào ngày nào đến sớm hơn.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo rằng Google hiểu được dữ liệu mà bạn gửi.

Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Loại

Ngày tháng, thời gian và múi giờ, tuân thủ tiêu chuẩn ISO 8601

(YYYY-MM-DDThh:mm[±hhmm] hoặc YYYY-MM-DDThh:mmZ)

Giới hạn 25 ký tự
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản 2016-02-24T00:30-0800
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:expiration_date>2016-02-24T00:30-0800</g:expiration_date>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài liệu về Content API for Shopping.

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

  • Cung cấp một ngày, tối đa là 1 năm trong tương lai.
  • Lưu ý: Mặc dù mục đích của thuộc tính này là để sản phẩm ngừng xuất hiện ngay vào thời gian mà bạn gửi, nhưng thuộc tính này có thể phải mất vài giờ thì mới có tác dụng.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Ngoài ngày tháng, hãy chỉ định cả thời gian và múi giờ. Nếu bạn không chỉ định thì thời gian mặc định sẽ là 0 giờ (nửa đêm) theo múi giờ UTC.
  • Chỉ định thời điểm mà sản phẩm của bạn sẽ ngừng xuất hiện. Nếu bạn định bán sản phẩm trong một thời gian ngắn, hãy sử dụng thuộc tính này để ngừng đăng sản phẩm vào một ngày cụ thể.

Ví dụ

Sản phẩm cho phép đặt hàng trước và có ngày phát hành cụ thể

An example ad showing how you can select different sizes for a product

Dữ liệu sản phẩm của quần lửng quai đeo màu nâu
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Quần lửng quai đeo – nâu – L
Ngày hết hạn [expiration_date] 2016-12-25T00:01-0800

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8057511237135850200
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true