expiration_date [utgångsdatum]: Definition

Använd attributet expiration_date [utgångsdatum] när du vill att annonserna för en produkt ska sluta visas på ett visst datum. Du kan till exempel göra det för produkter med begränsat lager eller säsongsbetonade produkter.

Användningsområde

Valfritt för varje produkt

Om du vill ange ett tidigare utgångsdatum än de 30 dagar som används som standard använder du attributet expiration_date [utgångsdatum] för att skicka in det datumet. Produktdata upphör efter 30 dagar eftersom den inte längre är aktuell. Annonser för produkten visas heller inte längre. 

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar. 

Typ

Endast datum, enligt ISO 8601

(ÅÅÅÅ-MM-DD)

Begränsningar 10 tecken
Upprepat fält Nej
 
Filformat Exempelvärde
Textflöden

2016-02-24

XML-flöden <g:expiration_date>2016-02-24</g:expiration_date>


Läs mer om format i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter och får det bästa resultatet från dina annonser.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att visa annonser för din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot. 

  • Det finns inga minimikrav för det här attributet. Tänk på att du fortfarande måste följa riktlinjerna för formatering, annars går det inte att använda informationen du skickar in.

Tips

Här är tips som kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera produktdata för prestanda. 

  • Ange när annonser ska sluta visas för en produkt. Om du säljer en produkt under en kort period kan du använda det här attributet för att sluta visa annonser ett specifikt datum. 

Exempel

Produkten går att förbeställa med ett specifikt lanseringsdatum

An example ad showing how you can select different sizes for a product

Produkt Lederhosen
title [titel] Lederhosen – bruna – L
expiration_date [utgångsdatum] 2016-12-25

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt