expiration_date [dátum_vypršania_platnosti]: definícia

 

Použite atribút expiration_date [dátum_vypršania_platnosti] na zastavenie zobrazovania výrobku v konkrétny dátum. Túto možnosť môžete použiť napríklad v prípade obmedzených zásob alebo sezónnych výrobkov.

Kedy ich použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak chcete nastaviť skorší dátum vypršania platnosti ako predvolených 30 dní, použite na zadanie daného dátumu atribút expiration_date [dátum_vypršania_platnosti]. Platnosť údajov o výrobkoch po 30 dňoch vyprší, pretože už nebudú aktuálne, a váš výrobok sa prestane zobrazovať.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ

Iba dátum, v súlade s normou ISO 8601

(RRRR-MM-DD, RRRR-MM-DDThh:mm:ss alebo RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

Limity 10 znakov
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

2016-02-24

Informačné kanály XML <g:expiration_date>2016-02-24</g:expiration_date>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

  • Používajte tento atribút iba vtedy, keď váš výrobok určite nemá priradený žiadny jedinečný identifikátor výrobku. 
  • Položky, v prípade ktorých je atribút identifier_exists [identifikátor_existuje] nesprávne nastavený na hodnotu no [nie] alebo false [nepravda], pričom jedinečný identifikátor výrobku preukázateľne existuje, budú zamietnuté.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Určite, kedy sa má výrobok prestať zobrazovať. Ak predávate výrobok krátko, použite tento atribút na zastavenie jeho zobrazovania v konkrétny deň.

Príklady

Výrobok je k dispozícii na predobjednanie s konkrétnym dátumom vydania

An example ad showing how you can select different sizes for a product

Výrobok Lederhosen
title [názov] Lederhosen – hnedé – L
expiration_date [dátum_vypršania_platnosti] 2016-12-25
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory