expiration_date [dátum_vypršania_platnosti]: definícia

 
Ak chcete, aby sa reklamy na výrobok prestali zobrazovať v konkrétny dátum, použite atribút expiration_date [dátum_vypršania_platnosti]. Túto možnosť môžete použiť napríklad v prípade obmedzených zásob alebo sezónnych výrobkov.

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak chcete nastaviť skorší dátum vypršania platnosti ako predvolených 30 dní, použite na zadanie daného dátumu atribút expiration_date [dátum_vypršania_platnosti]. Platnosť údajov o výrobkoch vyprší po 30 dňoch, pretože už nie sú aktuálne, a reklamy sa prestanú zobrazovať. 

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ

iba dátum, v súlade s normou ISO 8601

(RRRR-MM-DD)

Obmedzenia 10 znakov
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

2016-02-24

Informačné kanály XML <g:expiration_date>2016-02-24</g:expiration_date>


Viac informácií o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

  • Pre tento atribút nie sú stanovené žiadne minimálne požiadavky. Nezabúdajte, že stále musíte dodržiavať pokyny týkajúce sa formátovania, inak vami odoslané informácie nebudú použiteľné.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

  • Uveďte, kedy sa reklamy na výrobok majú prestať zobrazovať. Ak predávate výrobok krátko, použite tento atribút na zastavenie zobrazovania reklám v konkrétny deň. 

Príklady

Výrobok je k dispozícii na predobjednanie s konkrétnym dátumom vydania

An example ad showing how you can select different sizes for a product

Výrobok Lederhosen
title [názov] Lederhosen – hnedé – L
expiration_date [dátum_vypršania_platnosti] 2016-12-25
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory