Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Dátum vypršania [expiration_date]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Ak chcete zastaviť zobrazovanie výrobku v konkrétny dátum, použite atribút dátum vypršania [expiration_date]. Tento atribút môžete použiť napríklad pre obmedzené zásoby alebo sezónne výrobky.

V tomto článku

Kedy ho použiť

Optional Nepovinné pre každý výrobok

Platnosť všetkých výrobkov v účte Merchant Center vyprší 30 dní po poslednom obnovení. Platnosť výrobkov pridaných priamo do služby Merchant Center nevyprší. Ďalšie informácie o tom, ako rýchlo pridať alebo aktualizovať výrobky priamo v službe Merchant Center Výrobky možno obnoviť opätovným odoslaním feedu alebo naplánovaním pravidelných nahrávaní feedu. Google bude zároveň pravidelne kontrolovať váš web a automaticky obnovovať vaše výrobky, ak sa údaje o výrobkoch dajú overiť, napríklad prehľadávaním štruktúrovaných dát schema.org na vašich vstupných stránkach výrobkov.

Ak chcete nastaviť konkrétny dátum vypršania, použite atribút dátum vypršania [expiration_date]. Platnosť vášho výrobku vyprší v určený dátum alebo 30 dní po poslednom obnovení, podľa toho, čo nastane skôr.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ

Dátum, čas a časové pásmo, v súlade s normou ISO 8601

(YYYY-MM-DDThh:mm[±hhmm] alebo YYYY-MM-DDThh:mmZ)

Limity 25 znakov
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály 2016-02-24T00:30-0800
Informačné kanály XML <g:expiration_date>2016-02-24T00:30-0800</g:expiration_date>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Tieto požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a budeme vás o tom informovať v účte Merchant Center.

  • Zadajte dátum do jedného roka.
  • Poznámka: Hoci tento atribút má za cieľ zastaviť zobrazovanie vášho výrobku v konkrétnom čase, k zastaveniu môže dôjsť až o niekoľko hodín.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Okrem dátumu zadajte aj čas a časové pásmo. Ak to neurobíte, predvolenou hodnotou času bude 00:00 (polnoc) v časovom pásme UTC.
  • Určite, kedy sa má výrobok prestať zobrazovať. Ak predávate výrobok krátko, použite tento atribút na zastavenie jeho zobrazovania v konkrétny deň.

Príklad

Výrobok je k dispozícii na predobjednanie s konkrétnym dátumom vydania

An example ad showing how you can select different sizes for a product

Údaje o výrobkoch pre hnedé kožené nohavice
Atribút Hodnota
Názov [title] Kožené nohavice – hnedé – L
Dátum vypršania [expiration_date] 2016-12-25T00:01-0800

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
4809979807617775670
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true