size_type [loại_kích_thước]: Định nghĩa

 
Hãy sử dụng thuộc tính size_type [loại_kích_thước] để mô tả kiểu kích thước sản phẩm của bạn. Thông tin này giúp tạo bộ lọc chính xác và người dùng có thể sử dụng để thu hẹp kết quả tìm kiếm.

Thời điểm sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Giá trị được hỗ trợ cỡ phổ biến, cỡ nhỏ, quá khổ, hoặc cỡ cho phụ nữ mang thai
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

cỡ nhỏ

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:size_type>cỡ nhỏ</g:size_type>

Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

  • Không có yêu cầu tối thiểu cho thuộc tính này. Hãy lưu ý rằng bạn vẫn cần tuân theo các nguyên tắc định dạng nếu không sẽ không thể sử dụng các thông tin mình gửi.

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

  • Khớp kích thước sản phẩm của nhà sản xuất. Nếu sản phẩm của bạn đã có thông tin về loại kích thước thì hãy gửi giá trị được hỗ trợ phù hợp.
  • Gửi loại kích thước mỗi khi có liên quan. Nếu bạn không đưa thông tin về loại kích thước thì chúng tôi sẽ mặc định là regular [cỡ phổ biến]. Nếu đó không phải là loại kích thước đúng thì người dùng có thể cảm thấy bị đánh lừa và điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số của bạn.
  • Gửi thuộc tính size_system [hệ_thống_kích_thước]. Để cho biết sản phẩm của bạn sử dụng hệ thống kích thước của quốc gia nào, hãy gửi thuộc tính size_system [hệ_thống_kích_thước].
  • Gửi thuộc tính size [kích_thước]. Cùng với loại kích thước, hãy đảm bảo gửi kích thước cụ thể của sản phẩm bằng thuộc tính size [kích_thước].
  • Gửi thuộc tính gender [giới tính]. Để có thể hiển thị quảng cáo của bạn cho các kết quả tìm kiếm phù hợp, bạn cũng cần gửi thuộc tính gender [giới_tính].

Ví dụ

Sản phẩm may mặc

Hầu hết các sản phẩm may mặc đều có sự phân biệt về loại kích thước. Để giúp hiển thị quảng cáo của bạn cho những tìm kiếm có liên quan nhất, bạn cũng có thể đưa vào các thuộc tính size [kích thước], size system [hệ thống kích thước]gender [giới tính].

Sản phẩm Váy xòe
country of sale [quốc_gia_bán] US
title [tiêu_đề] Váy xòe đen chấm bi, 8P
size_system [hệ_thống_kích_thước] Hoa Kỳ
size_type [loại_kích_thước] cỡ nhỏ
size [kích_thước] 8
gender [giới_tính] nữ
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố