Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính loại kích thước [size_type]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Hãy sử dụng thuộc tính loại kích thước [size_type] để mô tả kiểu kích thước sản phẩm. Thông tin này giúp tạo ra các bộ lọc chính xác để khách hàng có thể sử dụng nhằm thu hẹp kết quả tìm kiếm.

Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Sau đây là những giá trị được hỗ trợ cho thuộc tính này:

 • Cỡ phổ biến [regular]
 • Cỡ nhỏ [petite]
 • Ngoại cỡ [plus]
 • Cao [tall]
 • Lớn [big]
 • Cỡ cho phụ nữ mang thai [maternity]

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Giá trị được hỗ trợ regular, petite, plus, tall, big, maternity

Trường lặp lại

Có (Tối đa 2 giá trị)

Thuộc tính schema.org
(Đây là gì?)
Product.size, Loại: SizeSpecification

Chỉ định 1 hoặc 2 giá trị của loại WearableSizeGroupEnumeration cho thuộc tính sizeGroup.

Giá trị được hỗ trợ:

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

petite, maternity

Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:size_type>petite</g:size_type>

<g:size_type>maternity</g:size_type>

 

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài liệu về Content API for Shopping.

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

Không có yêu cầu tối thiểu cho thuộc tính này. Hãy lưu ý rằng bạn vẫn cần tuân theo các nguyên tắc định dạng, nếu không, bạn sẽ không thể sử dụng các thông tin mình gửi.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Cung cấp giá trị phù hợp với cách xác định kích thước sản phẩm của nhà sản xuất. Nếu sản phẩm của bạn đã có thông tin về loại kích thước thì hãy gửi giá trị được hỗ trợ tương ứng.
 • Để cho biết các sản phẩm có hai loại kích thước, hãy gửi hai giá trị tương ứng. (Ví dụ: "big và tall" hoặc "petite maternity".)
 • Gửi loại kích thước nếu thích hợp. Nếu bạn không cung cấp giá trị cho thuộc tính loại kích thước, chúng tôi sẽ đặt regular (cỡ phổ biến) làm giá trị mặc định. Nếu đó không phải là loại kích thước đúng thì người dùng có thể cảm thấy bị đánh lừa. Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số của bạn.
 • Gửi thuộc tính hệ thống kích thước. Để cho biết sản phẩm của bạn sử dụng hệ thống kích thước của quốc gia nào, hãy gửi thuộc tính hệ thống kích thước [size_system].
 • Gửi thuộc tính kích thước. Cùng với loại kích thước, đừng quên gửi kích thước cụ thể của sản phẩm bằng thuộc tính kích thước [size].
 • Gửi thuộc tính giới tính. Để sản phẩm có thể xuất hiện trong những kết quả tìm kiếm phù hợp, hãy gửi cả thuộc tính giới tính [gender].

Ví dụ

Sản phẩm quần áo

Hầu hết các sản phẩm may mặc đều có thuộc tính loại kích thước. Để giúp sản phẩm của bạn xuất hiện trong các cụm từ tìm kiếm phù hợp nhất, bạn cũng có thể cung cấp các thuộc tính kích thước [size], hệ thống kích thước [size_system] và giới tính [gender]. Lưu ý rằng quốc gia bạn chọn cho thuộc tính hệ thống kích thước phải khớp với quốc gia mục tiêu.

Dữ liệu sản phẩm cho váy xòe, chấm bi, cỡ 8P, bán ở Hoa Kỳ
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Váy xòe đen chấm bi, 8P
Hệ thống kích thước [size_system] US
Loại kích thước [size_type] petite
Loại kích thước [size_type] maternity
Kích thước [size] 8
Giới tính [gender] female

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính