size_type [loại_kích_thước]: Định nghĩa

 
Hãy sử dụng thuộc tính loại kích thước [size_type] để mô tả kiểu kích thước sản phẩm của bạn. Thông tin này giúp tạo bộ lọc chính xác và người dùng có thể sử dụng để thu hẹp kết quả tìm kiếm.

Trường hợp sử dụng

  • Không bắt buộc cho từng sản phẩm

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Giá trị được hỗ trợ cỡ phổ biến [regular], cỡ nhỏ [petite], ngoại cỡ [plus], cao [tall], lớn [big] hoặc cỡ cho phụ nữ mang thai [maternity]

Trường lặp lại

Có (Tối đa 2 giá trị)

Thuộc tính schema.org
(Đây là gì?)
Product.size, Type: SizeSpecification

Chỉ định 1 hoặc 2 giá trị của loại WearableSizeGroupEnumeration cho thuộc tính sizeGroup. Giá trị được hỗ trợ:

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

petite, maternity

Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:size_type>petite</g:size_type>

<g:size_type>maternity</g:size_type>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Hãy đảm bảo bạn chỉ sử dụng thuộc tính này nếu bạn chắc chắn sản phẩm của mình không gắn với bất kỳ số nhận dạng sản phẩm duy nhất nào. 
  • Các sản phẩm sẽ bị từ chối nếu thuộc tính identifier_exists [có_mã_nhận_dạng] được đặt một cách không chính xác thành giá trị không hoặc sai trong khi có bằng chứng cho thấy có tồn tại số nhận dạng sản phẩm duy nhất.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Cung cấp giá trị phù hợp với cách xác định kích thước sản phẩm của nhà sản xuất. Nếu sản phẩm của bạn đã có thông tin về loại kích thước thì hãy gửi giá trị được hỗ trợ phù hợp.
  • Để thể hiện các sản phẩm có hai loại kích thước (ví dụ: "lớn và cao" hoặc "cỡ nhỏ cho phụ nữ mang thai"), hãy gửi hai giá trị phù hợp.
  • Gửi loại kích thước nếu thích hợp. Nếu bạn không thêm thông tin về loại kích thước, chúng tôi sẽ sử dụng cỡ phổ biến làm loại kích thước mặc định. Nếu đó không phải là loại kích thước đúng thì người dùng có thể cảm thấy bị đánh lừa. Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số của bạn.
  • Gửi thuộc tính hệ thống kích thước [size_system]. Để cho biết sản phẩm của bạn sử dụng hệ thống kích thước của quốc gia nào, hãy gửi thuộc tính hệ thống kích thước [size_system].
  • Gửi thuộc tính kích thước [size]. Cùng với loại kích thước, bạn hãy nhớ gửi kích thước cụ thể của sản phẩm bằng thuộc tính kích thước [size].
  • Gửi thuộc tính giới tính [gender]. Để có thể hiển thị sản phẩm của bạn trong kết quả tìm kiếm phù hợp, hãy gửi cả thuộc tính giới tính [gender].

Ví dụ

Sản phẩm may mặc

Hầu hết các sản phẩm may mặc đều phân loại kích thước. Để giúp hiển thị sản phẩm của bạn trong các nội dung tìm kiếm phù hợp nhất, bạn cũng nên bao gồm các thuộc tính kích thước [size], hệ thống kích thước [size_system] và giới tính [gender].

Sản phẩm Váy xòe
quốc gia bán [country_of_sale] Hoa Kỳ
tiêu đề [title] Váy xòe đen chấm bi, 8P
hệ thống kích thước [size_system] Hoa Kỳ
loại kích thước [size_type] petite
loại kích thước [size_type] maternity
kích thước [size] 8
giới tính [gender] female
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false